Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: NY


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: NY

nyaf, hangut. nyafog, nyafogás, nyafiga, nyifnyaf.

nyak, nyakas, nyakaz, nyakgat, nyaklik, nyakló, nyaksi.

nyák, sűrü, nyálféle nedv, folyadék, (mucus, mucedo), nyákos.

nyal, (1), nyalás, nyalakodik, nyalánk, nyalánkság, nyalogat. Átv. ért. nyalka, nyalkaság.

nyal, (2), nyaláb (Ballen?), nyalábol; magas hangon: nyel v. nyél.

nyál, nyálas, nyálaz, nyálazó, nyálasít, nyálasodik.

nyany = any: nyanya, anya, mint apa papa, ángyi gyángyi.

nyáj, együtt járó, legelő barmok serege. Átv. ért. társaság: nyájas, nyájasság, nyájaskodik. Rokon a mennyiséget, sokaságot jelentő nyi, aj képzővel.

nyám, hangut. nyámog, nyámogás, nyámándi. V. ö. mám, mámog.

nyár, (1), ékvesztő; nyári, nyaral, nyaralás; az arabban nár, am. tűz.

nyár, (2), nyárfa, nyáras. V. ö. nyál és nyir, fn. nyirkos.

nyár, (3), nyárs, nyársol. Mint szurós, hegyes eszköszt jelentőnek rokonai: ár, v. árr, és dár, dárda.

nyáv, macskahang: nyávog, nyávogás. V. ö. nyaf, nyafog.

nyeg, nyegle, nyegleség. V. ö. neg, negédes, és nagy.

nyek, a szorongatott nyak fuldokló, csukló hangja: nyekeg, nyekegtet, nyekget, nyekgetés, nyekken. V. ö. nyög, nyögés, nyögtet.

nyel v. nyél, fn. nyeles, nyeletlen, nyelez. V. ö. nyal, nyaláb.

nyel, ige: nyelés, nyeldegel, nyeldeklő, nyelv (régiesen: nyelő), nyelves, nyelveskedik, nyelvel. Finnül: nielen = nyelek.

nyer, (1), ige: nyerés, nyereség, nyerészkedik, nyerekedik.

nyer, (2), lóhang: nyerít, nyerítés. V. ö. nyir, nyiret, hangutánzó.

nyer, (3) = nyir, mely híg testet jelent: nyers = nyires, nyirkos, átv. ért. szivós, kinem aszott; nyerseség.

nyer, (4), nyereg (törökül: ejer), nyergel, nyerges. V. ö. nyar, nyargal.

nyes, a metszés alapfogalmával: nyesés, nyesedék. nyeseget. Rokonai: nyesz, nyeszetel, nyisz, nyiszál.

nyet, nyetre, Kemenesali tájszó, am. bicsakló, ami hátra nyaklik, nyeklik, tehát tulajdonkép: nyekle.

nyif, orron beszélők hangja: nyifa nyifog, nyifogás, nyifnyaf, nyiffancs, nyifákol.

nyih, vidám, csintalan kedélyhang: nyihog, nyihogás, nyiharász. V. ö. vih, vihog.

nyik, hangut. nyikog, nyikogtat, nyikkan, nyikácsol, nyikorog, nyikorgat.

nyil, fn. nyilas, nyilaz, nyilazó; átv. ért. nyilal, nyílallik.

nyíl v. nyil: nyilás, nyílik, nyilatkozik, nyilván, nyilvány, nyilványos, nyilványít, nyilvánúl. Gyökeleme: nyi, melyből lett egyfelűl nyit, másfelűl nyíl, mint: sü-ből süt, sűl, fü-ből fűt, fűl. Mint hézagot jelentővel rokon az üreget, üreset jelentő hi, hiú, mintha volna: hílik.

nyir, (1), fn. vastag és vékonyhangu ragozással: nyirfa, nyires, nyirség, nyirok, nyirkos, nyiring. Egyszerűbb gyöke a nedvet jelentő ir, iró, zsir, vir, virics.

nyir, (2), hangut. nyiret, nyirettyű (= nyírető), nyirbál, nyirkuszkodik. Rokona: nyer, nyerít. V. ö. nyív, nyivácskol.

nyír v. nyir, ige, vékony és vastaghangu ragozással: nyírek v. nyirok, nyírés v. nyirás, nyiredék, nyireget. Tájejtéssel: nyűr, nyürő. Rokona a metszést jelentő ir, irt, irtás.

nyisz, = nyes: nyiszál, nyiszálás, nyiszol, nyiszlett, sovány, mintegy lenyesett húsú.

nyit, nyitás, nyitogat, nyitogatás, nyitány. V. ö. nyil, nyilik.

nyiv, hangut. nyivás, nyivog, nyivákol, nyivácskol. V. ö. nyif, nyifog.

nyom, ige és fn.; értelme: nehezen, mintegy nyögve szorít, tol, tapos valamit: nyomdos, nyomkod, nyomogat, nyomakodik, nyomtat, nyomtaték, nyommaszt, nyomdok, nyomoz, nyomban; nyomor, nyomorog, nyomorít, nyomorgat.

nyöf, disznóhang: nyöfög, nyöfögés, nyöffen.

nyög, nehéz lehelési, vagy fájdalmas beteges hang: nyögdécsel, nyögés. Keményebben: nyök, nyökög, nyökken, nyökörög.

nyösz, hangut. nyöszög, nyöszörög, nyöszörgés. V. ö. nyög.

nyú, hosszuság, terjeszkedés alapfogalmával: nyúló, nyúlik, nyújt, nyúlós, nyúz.

nyug, nyugik (régies), nyugot, nyugszik, nyugalom, nyugtat, nyugtalan. Rokona a nehez lélekzést jelentő: nyög, mint piheg és pihen is egy családbeliek.

nyű, (1), fn. nyüves, nyüvelődzik, nyüzsög, nyüstöl. Máskép: nyí, nyives.

nyű, (2), íge, am. szakgat, tép: kendert nyűni, ruhát elnyűni.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,779 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: N Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: