Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P

pa, kettőztetve papa, gyermeknyelven am. étel, papál am. eszik.

pacs, pacz, hangutánzók: pacskol, pacskolás, pacsér, pacsérta, paczi, paczka, paczkáz. Hellenül: patassw. V. ö. pat, patél.

pacz, paczal, paczalos. V. ö. pocz, poczok.

pad, padol, padolat, pados, padoz, padló, padlás. Egyezik vele a német: Boden.

páh, ütési, verési hangut. páhol, páholás.

paj, (1), pajkos, pajkosság, pajkoskodik, pajzán. V. ö. baj, bajza.

paj, (2) = baj: pajtás, pajtáskodik, pajtásság.

pák, pákász, pákosztos, pákosztoskodik.

pal, laposra hasított valami: pala, palakő (vála-kő), am. lapos, hasított kőnem, (schistus).

pam, (1), pamat, pamacs, pamacsol. Vékonyhangon rokona: pem, pemet.

pam, (2) = pom, gömbölyü, dudorú: pampus, pampuska.

pan, pang, pangás, pangó.

pány, pányva, pányvás, pányváz, pányvázás. V. ö. bony.

par, (1), pergő, körös mozgás: parittya, paracskó, paripa.

par, (2), a maga nemében kicsi valami: parány, parányi. V. ö. pir, piri és por.

par, (3), parázs, parázsol. V. ö. por, porzsol, pör, pörzsöl.

pasz v. posz, jelent hitványat a maga nemében: posza, poszáta, paszkoncza. V. ö. posz.

pat, fordítva tap, hangut. pata, patkó, pattan, pattant, pattog, patél, patvar.

paty, takarás, burkolás: patyol, patyolat, patying. V. ö. bugy, bugyolál.

pěcz, (1), hangut. pěczczent, pěczczentés, pěczěget, pěczěgtet.

pěcz v. pöcz, (2), fölfútt, dagadt: pěczczed, pěczczedt. V. ö. pocz, poczok.

pěcz v. pöcz, (3), szeg, hegyes valami: pěczěk, pěczkěl, pěczkěs, átv. ért. pěczkěs, am. feszes, hegyke.

pěd v. pöd, pěděr, pödör, pědrés, pödrés, pěděrít, pödörít, pěděrědik, pödörödik. V. ö. bod, bodor, fod, fodor.

pěh v. pöh, pěhěly, pöhöly, pělyhěs, pölyhös. V. ö. pih, pihe.

pej, családtalan gyök, (talán pir), a latin bajus, franczia bai, olasz baio értelmében: pejló, pejkó.

pěn v. pön, (1), hangut. pěng, pöng, pěngés, pöngés, pěnget, pönget, pěndít, pěndűl.

pěn v. pön, (2), pěnděr, pěnděrědik, pěnděrít, pěnděrűl. V. ö. bon, bondor.

pen, penész, penészes, penészesedik. Tájnyelven: pil, pilisz.

pěr v. pör, (1), veszekedők hangja: pěrěl, pörös, pérěs, pörös, pěrlekedik, pěrpatvar.

pěr, v. pör, (2), forgás, keringés: pěrěg, pörög, pěrdít, pěrdül, pěrget, pěrěszlén. V. ö. fěr, fěrěg, for, forog.

pěr v. pör, (3), égés, égetés, sütés neme: pěrgěl, pörgöl, pěrzsěl, pörzsöl, pěrnye, pěrcz, pörcz, pěrgyó, V. ö. ver, verőfény, verőmalacz (sütnivaló).

pes v. pis, a vizelés hangja: pesel, pisa, pisál, piskél, pisás.

pěsz, pěszter, pěsztěrkedik. V. ö. běz, bezderkedik, bös, böstörködik.

pesz, peszercze, peszmeg, peszméte.

pet, pete, petés, petefészek.

pěty, pöty, hangut. pětyěg, pötyög, pětyégés, pötyögés, pětytyen, pötytyen, pětytyent, pötytyent.

pětty, pötty, pěttyés, pöttyös, pěttyěget, pöttyöget, pětymet.

pězs, pözs, pězsěg, pözsög, pězsdít, pözsdít, pězsdűl, pözsdűl. V. ö. pizs, pizseg.

pi, kettőztetve: pipe, csibék hangja és neve; pipis, pipiske.

picz, piczi, piczike, piczurka, piczuska. A maga nemében igen kicsi. Hasonló az olasz piccolo.

pig, pige, pigéz. Mint hegyes pálczikát jelentőhöz hasonló: bök, böke.

pih, (1), nehéz lehelési hangutánzó, piheg, pihegés, pihen, pihentet.

pih, (2), pihe, pihés. V. ö. pöh, pöhöly.

pil, pille, pillog, pillangó, pillant, pillanat.

pim, (1), pimpó, pimpós, pimpósodik. V. ö. bim, bimbó.

pim, (2), pimasz, pimaszság. Hasonló: bib, bibasz.

pinty, természeti hang, és ily hangon szóló madár neve, pintyeg, pintyőke.

pir, pirít, pirúl, piros, pirongat, pironkodik. V. ö. ver, veres, par, parázs.

pisz, (1), hangut. piszszen, piszszent, pisszeg, pisszegés.

pisz, (2) = picz, a maga nemében kicsi, pisze orr.

pisz, (3) piszka, piszkál, piszkálás, piszkálodik, piszmog. Előtét nélkül = iz, izog, ízgat.

pit, piti, pitizál, pityi, pityó, pityós. Előtét nélkül = it, ital.

pity, hangut. pityer, pityereg, pityergés, pitypalaty.

pitty, pittyed, pittyeszt. V. ö. bigy, bigygyed, fity, fityeg.

pocs, hangut. pocsolya, pocsos, pocskol, pocséta. V. ö. mocs, mocsár.

pocz, poczos, poczosság, poczok, poczokos. V. ö. poh, pohos.

pod, podgyász. V. ö. bugy, bugyor, moty, motyó.

pof, (1), puffadt vagy puffadékony: pofa, pofít, pofitos, pofók. Máskép pöf.

pof, (2), hangutánzó = puf; pofoz, pofozás.

pog, kerek gömbölyüség, bog: pogács-alma, pogácsa. V. ö. bog, bogács.

poh, pohók, pohos, pohosság. Hasonló hozzá a német Bauch, régi felső német puh, buh.

pok v. bók, = bog, csomó, pokreszelő melylyel a szeg bogos fejét reszelik, inpók.

poly, polh, polyhos = bolyh, molyh, bolyhos, molyhos. V. ö. pölyh, pölyhös.

póly, burok, takaró: pólya, pólyáz, polyva. V. ö. bul, bula, bulál.

pon, pondró, pondrós, pondrósodik. V. ö. bon, bondor.

pony, ponyva, ponyvás, ponyváz. V. ö. bony, bongy, bonyolít.

por, (1), hangut. porcz, porczog, porczogat. V. ö. vor, vorczog.

por, (2), mint sütésre vonatkozó: porzs, porzsol. V. ö. par, parázs, pör, pörzsöl.

por, (3), parányi részekre töredezett, omlott valami: porol, poros, porlik, poroz, porzik, porzó, porhanyó. V. ö. pur, purha és mor, morzsa.

pos, poshad, poshaszt, posvány, posványság. Máskép: pes, peshed. V. ö. bűz, bűzhödik.

posz, hangut. poszog, poszszan, poszszant, banyaposz.

pot, bogos, csomós valami: pota, potosz, potoszhal.

poty, leesett test hangja: potyog, potytyan, potytyant, potyogtat; átv. ért. potya, ami ingyen, vagy kárba esik.

pőcz, árnyékszék, pőcze, takonypőcz. V. ö. pocs, mocs.

pöd, pödör, pödörít, pödörget, pödörödik. V. ö. pěd, pěděr.

pöf = pof (1), felfuvódás utánzása: pöff, pöffed, pöffeszt, pöffeszkedik, pőfeteg.

pök, pökdös, pökedék, pökhendi, markapöki.

pú, hangut. puska, puskás, puskázik; putyóka.

pud, pudva, pudvás, pudvásodik. Előtét nélkül = ud, udv, udvas.

puf, hangut. pufog, pufál, puff, puffogat; továbbá am. felfuvodás, puffad, puffancs, puffaszt. l. pof (1 és 2).

puh, puha, puhaság, puhít, puhúl, puhatol. Latin mollis.

púp, kiálló csomósodás, kinőtt dudorodás, púpos, púposság, pupa. V. ö. búb, búbos.

pur, purha, purhás, purhásodik. V. ö. por, porhanyó.

pusz, puszta, pusztaság, pusztít, pusztúl. V. ö. foszt, fosztor. Német Wüste, lat. vasto, devasto.

puzs, puzsér, (perzsául puszer), apró gyermek. V. ö. pizs, pizse, piczi, puczi.

pücs, hangut. pücsök, pücskörész. Máskép: tücs, tücsök.

püsz, hangut. püszsz, püszszög, püszszen. Máskép: tüsz, tüszszen.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,767 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: NY Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: