Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: S


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: S

sa = csa: sanda, félre, csára néző, sánta, sántikál, sántít, csára lépdegelve megy.

sad, sadar, sadargat. V. ö. had, hadar.

saj, (1) = sav: sajmegy, sajt, sajtalan.

saj, (2), kedélyszó: sajn, sajnál, sajnálkodik, sajnos, sajog, sajgat, sajlódik.

saj, (3), szaglási hang: sajdít, sejt.

saj, (4) = suj: sajt, sajtó, sajtól = sujt, sújtó, sujtól.

saj, (5), saját, sajátság, sajátságos, sajátít.

saj, (6), sajka, sajkás, sajkázik. V. ö. csaj, csajka, haj, hajó.

sáh = sáv: sáholy, sávoly, sáholyos, sávolyos.

sal, (1), hangut. salap, salapol. V. ö. sáp, (1), sápít.

sal, (2) = szál: salang v. sallang, szalag, sallangos, szalagos.

sám = tám: sámfa, sámoly.

sany, (1) = saj, kedélyszó: sanyar, sanyarog, sanyarodik, sanyargat.

sáp, (1), hangut. sápog (a récze), sápít, sápolódik. V. ö. háp, hápog.

sáp, (2), sáppad, sáppaszt, sáppadt. Hasonló a lat. tab-escit.

sar, (1), metszés, vágás, alapértelmével: sarol, sarló, sarabol, sarj (él). V. ö. tar, tarol.

sar, (2) = növési ser: sarj, sarjadzik, sarju, sarang. V. ö. csar, csarit.

sar, (3), a láb hátulsó része, szöglete: sark, sarok, saru.

sár, (1) = sar: sáros, sároz, sárlik. V. ö. csér, cséros.

sár, (2), sárga, sárgállik, sármány, sárarany.

sas, fn. talán erős susoságu repülésétől?

sás, (1), fn. susogó széles levelű növény. V. ö. csuhu, csáté.

sás, (2), elv. gyök, sáska, susogva seregesen repülő rovarnem.

sat, satnya, satnyúl. V. ö. sany, sanyar, seny, sennyed.

sav, savany, savanyú, savanyodik, savó. V. ö. saj, sajtalan, só, sós.

se, (1), tagadó ksz. sem, senki, semmi, sehol, semerre, semily, sehonnai. Vastaghangon: so, sohol, soha.

se, (2) = si, se, sebes gyors mozgást utánzó hang: seet, siet, seb, sebes, sebesség, sebbel, lobbal.

sé, hangut. = si: séd. V. ö. si, sió, sivit, stb.

seb, (vulnus), sebes, sebesít, sebesedik, sebhed, sebész.

seg, segít, segítség, segéd, segedelem.

segg, segges, seggen, seggel, seggeltet.

sej, (1) = saj: sejt, sejtés, sejtelem, sejdít, sajdit.

sej, (2), sejt (cellula), sejtes, sejtszövet. V. ö. söv, sövény, sző, szövet.

sek = csek: sekély, csekély, fordítva: kecs, kecsély, kicsi.

sel, selejt, selejtes, selejtesedik.

sely, hangut. selyp, selypeg, selypes, selypesség.

seny, senyv, senyved, senyveszt. V. ö. sany, sanyar.

sěp, söp, sup, hangut. sěpěr, söpör, sěprü, söprü, sěpredék, söpredék, supra, suprikál.

ser, (1), hangut. sercz, serczeg, serp, serpeg, serpenő.

ser, (2), növés alapértelmével: serdűl, sereg, serevény, serény (szőr), serte. V. ö. sar, sarjad.

ser, (3), mozgás, forgás, tekeredés, serény (alacer), sereg, serken, serteperte; serlik, serít, serifikál. V. ö. sür, sürög.

sér, sért, sérelem, sérv, sérít, sérűl, sérzik.

ses, hangut. vastagh. sus: sese, seseg, susa, susog, sústya.

set, l. söt.

sét, séta (= téta, tétova), sétál, sétálgat, sétika, sétikál.

si v. sih, süh: siheder, süheder. V. ö. se (1), és su, suh, suhancz, suhanczár, suttyó.

sík v. sik, (1), csuszamlós, egyenes fölszin: sikos, sikál, sikam, sikamlik, siklik sikk, sikkad, sikkaszt.

sík v. sik = csik (2): arany sík, ezüst sík, sikos (ruha).

sik = sük: siker, süker, sikeres, sükeres, sikeretlen, sikerűl.

sik = csig: sikoltyú, csigoltyú, csikoltó.

sik, hangut. sikolt, sikoltás, sikoltoz. Puszta gyöke: sí (rí).

sil, silány, silyánodik, silányság. V. ö. hi, hiú.

sim, (1), sima, simít, simúl. V. ö. sík, sikos.

sim, (2) = siv: simánkodik, sivánkodik (rimánkodik).

sín, v. sin: sínlik, sinlődik. V. ö. sany, sanyar, seny, senyv.

síp v. sip, hangut. sípol, sípos, sipít, sipákol, sipánkodik. V. ö. sí, sívit.

sis, hangut. siserg, sisergés, sisterékel.

sír v. sir, (1), ige: sirám, siránkozik, sirás, siralom, sirat.

sír v. sir, (2), fn. sirbolt, sírkő, sírvers.

siv, (1), hangut. sivít, sivölt, sivalkodik.

siv, (2), hiú, üres, puszta: sivány (homok), sivatag. V. ö. sil, silány.

só, sós, sótalan, sóz, sózás. Hasonlók a latin: sal, ném. Salz, szláv: szol.

sod, sodor, sodrás, sodorgat, sodorít, sodorodít. V. ö. sad, sadar.

soh, kedélyszó: sohaj, sohajt, sohajtás, sohajtoz.

sok, sokadalom, sokall, sokas, sokasít, sokasodik, sokaság, soká. Törökűl: csok.

som, (1), fn. savany izü gyümölcs neme; Somod, Somogy, Somos, helynevek.

som, (2) = suny: sompolyog, somfordál = sunyogva jár, megy.

som, (3), fordítva = mos: somolyog, mosolyog. Szanszkrit szmi.

sop = sip, kedélyszó: sopánkodik, sipánkodik, sopánkodás.

sor, (1), am. szer, rend: soros, soroz.

sor, (2), hangut. sorgyáz, sorikál, sorofol. V. ö. sur, surran.

sor, (3) = her: sorvad, hervad, sorvadás, hervadás, sorvatag, hervatag, sorvaszt.

sov, (1), héj, burok, takaró; sovarlik, sovarol. V. ö. kov, kovárlik, kop, kopács.

sov, (2), üres, fogyatkozott: sovány, soványodik, soványság. V. ö. hiv, hivány, hitvány (hiutvány).

sov, (3) = soh, kedélyszó: sovár, sovárog, sohár, sohárog.

söm = csöm, csom; sömölcs, sömör, sömörög.

söp v. süp: alászállás, lemerülés hangja: söpped, süpped, söppeszt, süppeszt.

sör, (1) = szőr: sörény, sörte, sörtés; szúr.

sör, (2) v. sěr: fözés, forrás által készített ital: sörös, söröz.

sőr, sőre, kurta szarvu, ökörfaj. V. ö. csir, csira (ökör).

söt v. set = est? sötét. Német Schatten.

sőt régiesen sőg am. is-eg = és-eg = és-még, az ,ismét' testvére.

su, a suhintás és sebes mozgás természeti hangja: súg, súgár, sugall, sugalom, sugatag; sudam, sudamlik; suh, suhog, suhint, suhu; sujt, sujtogat. V. ö. si.

sub, suba, subás. V. ö. gub, guba és zubbony.

sul, konyulás, görbedés: suli, kuli = lekonyuló szarvu v. fülü.

suly = szul, szúr: sulyom, azaz, szulákos, szurós, tövises héju vizi termény.

súly v. suly, nyomás, ütés alapértelmével: súlyos, sulyok, sulykol. V. ö. su, sujt.

suny, aláhajlás, hunnyászkodás alapértelmével: sunyi, sunyog, sunydorog. Vékonyhangon: sün, sündörög. V. ö. huny, hunnyászkodik.

sup, hangut. suppan, suppant. V. ö. süp, supped, süppeszt.

sur, (1), hangut. surran, suramlik, suramlás.

sur, (2), növésre vonatkozó: surján v. surgyán, surány. V. ö. sar, sarjad.

súr, dörzsölési hang: súrol, surolás, súrlódik, súrlódás.

sus, (1), hangut. susa, susog, susárol, sustorog, sústya.

sus, (2) = rus, rút: susnya, rusnya, suspus = erkölcsi rútság, szégyen gyalázat.

sut = csut, (2), csonkaság: suta szarvu ökör.

sut, (3), kemencze möge, buvóhely: suttony, suttom, suttomban.

sut, (4), hangut. suttog, suttogás; sutty, suttyan, suttyó = suhancz.

sü, a tüzön égő testnek hangja: sűl, süt, sütöget, sütemény. V. ö. izz.

sű, süv am. a kölcsönzött sógor. Talán su, si gyökökkel azonos, mintegy kisuhanása, sugárzása a házas életnek.

sük v. sik: süket, siket, süketség, siketség, süketűl, siketűl, süketít, siketít.

sül, = hegyeset, szurósat jelentő sul, szul, szur: süldisznó.

süly v. sülly, a lemerülő testnek hangja: süllyed, süllyeszt. V. ö. süp. süpped.

sün, sündör, sündörög, sündörködik. V. ö. suny, sunyi.

sür, (1) élénb mozgalom; sürög, sürge, sürget, sürgölődik, sürgöny.

sür, (2) = zür (zavar), sürü, sürít, sürüsödik.

süv, (1), hangut. süvölt, süvölt, süvöltöz, süvöltyű. V. ö. siv, sivít.

süv, (2), süveg, süvegel, süveges, máskép söv, söveg. V. ö. fő, föveg.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,811 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: SZ


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: