Az önhangzóval végződő főnevek után.


Az önhangzóval végződő főnevek után.

II.

1) Az a és e az utána járuló k előtt megnyúlik : fa, fá-k, kapa kapá-k, karimá-k, paripá-k; epe epé-k, kefe kefé-k, medenczé-k, köpüczé-k. Ennek valószínű akarói szólánk.

2) A szélső önhangzókat illetőleg pedig, a) A rövid t a k előtt rövid marad: tepszi-k,

kocsi-k, gugyi-k, ki-k, mi-k, ti-k. Kivétetnek; fi fi-ak, és a helyi tulajdon s köznevek: Teleki-ek,

Pesti-ek, Tasi-ak, Sári-ak, Kürti-ek, Horti-ak, ugyanez történik az y-nál irt vezetéknevekkel: Kisfalndy-ak, Kölcsey-ck. Ellenben a keresztnevek a szabályt követik : Pisti-k, Gyuri-k, Feri-k,

Kafi-k, Panni-k. b) Közösebb szokíis szerint a rövid ejtősü u U is a k-nak hozzájok járultával rö-

videk maradnak : kapu-k, lap-uk, válu-k, szapu-k, gyöpü-k, csöpü-k, külü-k; de ha e-re változnak, ekkor ok ek-et vesznek f ö l: daru aarv-ak, ham« hamv-ak, ad« adv-ak, szara szarv-ak, tetíi

trtv-ek, nedű nedv-ék, enyil enyv-ek stb.

3) A hosszú é, ó, ti, ú, ű-höz k : málc-k, csáté-k, kópé-k, csikóté-k, golyó-k, bogyó-k,

felhő-k, gümö-k, bú-k, pattantyú-k, csengetyü-k, töpörtyü-k. Kivétetnek, melyek egyik részét be-

"Ivadtj vagy r teszi, s melléknevek módjára ak ék járul hozzájok: hé hev-ek, lé lev-ek, ló lov-ak,

l f! hav-ak, szó szav-ak, tó tav-ak, cső' csöv-ek, kó' köv-ek, tS töv-ek, nő nej-ek (v. nők) «ő vej-ek

(T. vők) é éjek, ke kcj-ek. Ide tartoznak a hosszú i, «í, tt'-vel végződök is : i ij-ak, szí szij-ak, szú

szuv-ak, f ü füv-ek, szü szüvck, bii büv-ek, v. büv-ök. A jó, ha fönév, többese jav-ak, ha melléknév :j6-1e. Különbség van ezek közt is : sók és savak (ennek törzse : sa»), szók (egyes szók —

Wörter) és tzavak (Worte).


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. február 8. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,832 Kategória: A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Előző cikk: A többesszám ragozásának szabályai. A mássalhangzóval végződő gyökszókban. Következő cikk: Mássalhangzóval végződő származék-főnevek után.


   







Tetszik  




Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: