Kettős igeképzők:


Kettős igeképzők:

an-t, en-t : lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t, rezz-en-t, dörr-en-t;

ad-oz, ed-éz : ak-ad-oz, szak-ad-oz, ép-éd-éz, erny-ed-éz, rep-ed-éz, hül-ed-éz,

ad-z-(ik), ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kér-ed-z- pölyh-öd-z- level-ed-z-ik;

og-ál, ég-él: ad-og-ál, isz-og-ál, kér-ég-él, szed-ég-él, hiv-og-ál;

ig-ál, ik-ál: tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-ál, sánt-ik-ál, korny-ik-ál;

og-at, ég-et, ög-et: lát-og-at, ad-og-at, tol-og-at, ver-ég-et, néz-ég-et, üt-ög-et;

ong-at, éng-et, ing-et : bor-ong-at, szor-ong-at, mer-éng-et, ker-ing-et;

ar-int, er-int (ar-ít, er-ít) : csav-ar-int, hab-ar-int, ped-er-int, tek-er-int;

or-od-(ik), ér-éd-(ik) : sod-or-od-(ik), bod-or-od-, péd-ér-ód-, csép-ér-éd-ik;

ar-od-(ik), er-éd-(ik) : tak-ar-od-, vak-ar-od-, zav-ar-od-, csav-ar-od-, tek-er-éd-(ik);

or-ít, ér-ít: sod-or-it, bod-or-ít, péd-ér-ít, csép-ér-it;

ar-ít, er-ít: tak-ar-ít, csav-ar-ít, tek-er-ít;

t-al, t-el: vigasz-t-al, marasz-t-al, tapasz-t-al, hiresz-t-el, engesz-t-el;

d-al, d-el: vag-d-al, szab-d-al, rug-d-al, szeg-d-el, szel-d-el, nyög-d-el;

d-at, d-et: mos-d-at, hir-d-et, kül-d-et, kez-d-et;

d-ít : moz-d-ít, for-d-ít, in-d-ít, zén-d-ít, csön-d-it;

d-úl, d-űl: moz-d-úl, for-d-úl, in-d-úl, zen-d-ül, csön-d-ül;

d-os, d-ét, d-ös : fog-d-os, kap-d-os, lép-d-es, röp-d-ös;

d-oz, d-éz, d-öz : fog-d-oz, kap-d-oz, hor-d-oz, tép-d-éz, pök-d-öz, lök-d-öz;

k-od, k-éd, k-öd : csap-k-od, kap-k-od, csip-k-éd, röp-k-öd, köp-k-öd;

g-ot (og-at), g-et (ég-et, ög-et) : for-g-at, hal-og-at, moz-g-at, bor-og-at, pér-g-et, ver-éz-et, üt-ög-et;

g-ál, g-él, g-öl; ron-g-ál, haj-g-ál, her-g-él, dör-g-öl;

k-ál, k-él: tur-k-ál, szur-k-ál, váj-k-ál, fur-k-ál, vés-k-él;

k-oz- k-éz, k-oz-ik, k-éz-ík, k-öz-ik : fut-k-oz, szer-k-éz, zár-k-oz-ik, üt-k-öz-ik;

l-at, l-et : kos-l-at, vizs-l-at, pes-l-et;

l-al, l-el: fagy-l-al, szag-l-al, fog-l-al, ér-I-el, kér-l-el, íz-l-el, szin-l-el, bér-l-el;

- 138 —

zs-ol, zs-él, zs-öl: mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl;

k-ol, k-él: tapicz-k-ol, tepicz-k-él, evicz-k-él;

ód-z-(ik), őd-z-(ik) : lop-ód-z-ik, kér-őd-z-ik;

ar-og, er-ég : zav-ar-og, csav-ar-og, tek-er ég;

ar-úl, er-űl : csav-ar-úl, kany-ar-úl, tek-er-ül;

k-óz-ik, k-őz-ik : bir-k-őz-ik, mér-k-őz-ik, gyür-k-őz-ik;

ak-od-(ik), ek-éd-(ik) : mar-ak-od-ik, tol-ak-od-, húz-ak-od-, lop-ak-od-, ver-ek-éd tör-ek-éd-ik;

l-ód-(ik), l-őd-(ik) : por-l-ód-ik, sur-l-ód-, kin-l-ód-, tor-l-ód-, tör-l-őd-ik;

r-ód (or-ód), r-őd(ör-őd)-ik : kot-r-ód-ik, típ-r-ód-, gyöt-r-őd-ik;

ad-oz-(ik), ed-éz-(ik) : szúny-ad-oz, tűn-ed-éz-, tör-ed-éz-ik;

ak-od-, ek-éd-(ik): tol-ak-od-ik, mar-ak-od-ik, huz-ak-od-ik, ver-ek-éd-ik, köt-ek-éd-ik.

ak-osz, ek-ész-(ik) : mar-ak-osz-ik, von-ak-osz-ik, ver-ek-ész-ik, csel-ek-ész-ik, törek-ész-ik;

ak-oz-, ek-éz-(ik) : vár-ak-oz-ik, fur-ak-oz-ik, fel-ek-éz-ik, ellen-k-éz-ik;

ál-ód-, előd-(ik), asz-al-ód-ik, zug-ol-ód-ik, tép-el-őd-ik, mérg-el-őd-ik, zsémb-el-őd-ik;


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,595 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Előző cikk: Öszvetett vagy vegyes igeképzők. Következő cikk: Hármas igeképzők


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: