Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

Különös tárgyalásra méltók.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A) — akodik, —ekédik, v. —kodik, —kédik, —ködik, —okozik, —ekézik, v. —kozik, -kézik, —közik, -akoszik, —ekészik. 1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik, von-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik, várakodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2) főnevekből: király-kodik, emberkédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelős-ködik.
Közbevetett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják, vagy némileg módosítják.
Torokhangi kisarjadzások:
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
—h, —g, —k.
A származékazók felbonczolása.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A származékszók alkatrészei rétegek gyanánt egymásra halmozott s szellemileg öszveforrt szervezetesegészet képeznek, minélfogva fel is bonczolhatók. Ennek módja végről kezdeni a műtétet, pl. alázatosság,elhagyom a ság-ot, marad alázatos, és igy tovább: alázat, aláz, alá, al. Mennyibena képzés néha elő- vagy közbetét által történik, erre is figyelni kell, pl.
Kettős igeképzők:
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
an-t, en-t : lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t, rezz-en-t, dörr-en-t;ad-oz, ed-éz : ak-ad-oz, szak-ad-oz, ép-éd-éz, erny-ed-éz, rep-ed-éz, hül-ed-éz,ad-z-(ik), ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kér-ed-z- pölyh-öd-z- level-ed-z-ik;og-ál, ég-él: ad-og-ál, isz-og-ál, kér-ég-él, szed-ég-él, hiv-og-ál;ig-ál, ik-ál: tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-ál, sánt-ik-ál, korny-ik-ál;og-at, ég...
vacillátor - vulkánfíber
Szótár » Félreértelmező szótár
vaasa-futás Menekülés sítalpon az ellopott kerámiaedénnyel. vabank játékkaszinók kifizetőhelye. vacillátor A tétovázást mérő műszer vackor az írott történelem előtti időszak, amikor az embre még vadkörtén élt. vadászidény hibás emberpéldányok eliminálásának legális időszaka vadgazda Tomboló Torgyán-hívő.
Névviszonyító ragok.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ezek két osztálybeliek, a) melyek a latin praepositiókkal egy érvényűek, pl víz-ben, in aqua, víz-ből, ex aqua. E ragoktól a névutók csak abban különböznek, hogy ez utóbbiak a viszonyított szókhoz oda nem tapadnak, de szintén a praepositiókat képviselik, pl. víz fölött, super aqua, ház körül, circa domum.
Kétágú képzők és ragok.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek közől az egyik, mint vastag önhangzóju, mindenféle vastaghangzós szóhoz, a másik, mintvékony önhangzójú, mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul.
Birtokos £, éi és ék.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ez két elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra visszamatató a- vagy «-böl, és a személyremutató 6-ből, mely mint tudjuk a- vagy e-re rövidül, tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é, pl.ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e, mintegy Péter az-ja v. ez-je. így a persza nyelvben is :áni-ó, vagy azdm'-o, szószerént ám. azzá övé v.
fjord - jósnő
Szótár » Öszpöröntő szótár
fjord fogkő fogódzó főkolompos főkönyv fokozott föld folt foltos folyókölcsön folyosó főnök fontos forog forró forrong forsz foszfor frontlógós gnóm gödör gödrös gőgös golyóstoll golyószóró gondnok gondos gondozott gonosz górcső görög gőzmozdony gróf gyomor gyöngy gyöngysor gyors gyorsgőzös gyorstöltő gyötör győz hóbort hógolyó hőközpon...

217 cikk | 10 / 22 oldal