Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

Elvont vagy elavult törzsek
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Nagy számmal vannak nyelvünkben oly származékok is, melyek önállóan nem divatoznak, hanem más további származékszók alapját teszik. Ezeket a szoros értelemben vett gyököktől megkülönböztetve törzseknek nevezzük.
Mutatványok a tárgytalan (a tárgyra nem mutató) igealak személyragozásából.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Első személy ragozása.Jelentőmód. Jelenidö. Tőalakok a puszta igék: ver, tör, mar (egyes harmadik személy).egyesszám többesszámver-ék; tör-ök; mar-ok; ver-ünk, (tájejtéssel: ver-önk, ver-enk); tör-ünk, stb.Első múlt: a, e raggal, töszemélyek vagy alakok: vére, tőre, mára.vere-ék, verek; mara-ek, marék; vere-enk, verénk; stb.Második múlt: t v.
A névmódosítók és névutók személyragozása.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A névmódosítók és névutók is, melyek a latin praeporitiokat képviselik, s nyelvünkben mint más altaji nyelvekben tulajdonkcp postpositiok, vagyis az illető nevek után ragasztatnak, a személynévmásokkal ismét úgy ragoztatnak, mint a tulajdonító nek, és minden birtoknevekazon különbséggel, hogy ezek majd öt, majd három, majd kétágú hangrendet követnek, mi n t:haj-om, fej-em, szém-...
A gyakorlatos igeképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. —t, —sz, —z, —zs, —d. Ezek a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai, mindegyik saját hangrendü önhangzókkal. —s, (—és, —os, —ös) rep-és, tip-és, foly-os, tap-os, szök-ös, köp-ös, csipd-és, verd-és,fogd-os, kapd-os, lökd-ös, törd-ös, mint középképzö: hem-s-eg, har-s-og, pör-s-en. —ász, —ész.
rabló - rukkzsák
Szótár » Félreértelmező szótár
rabelais Fogoly testnedveinek kifacsarásával nyert folyadék rabiátus zsidó papok testülete. rabló börtönben ülő, rossz életű négylábú rabló pandúr korrupt rendőr rablóbanda karámban sínylődő, megbéklyózott lovak csoportja rabomobil fegyencek számára rendszeresített kezdetleges mobiltelefon rácalmás Szerb módra készült sütemény. Alma helyett néha egressel is töltik.
nádas - nyárfa
Szótár » Aszparanta szótár
nádas nádpálca nadrág nagy nagyanya nagyapa nagyban nagygazda nagyharang nagyhatalmak nagyjában nagymama nagyság napalm nappal narancs narvál nászágy nászdal nátha nyájasság nyakfájás nyakhám nyaklánc nyakpánt nyál nyáladzva nyalás nyálka nyálkás nyárfa
Ugyanazon szónak többféle érteménye
A magyar nyelv szótára » Második rész
Az emberi észjárás valamint a fogalmakat, úgy azok hangképeit is rokonítani szokta, vagyis, amelyek bizonyos közjegyben egyeznek, s ennélfogva egynemű fogalom alá vonhatók, ugyanazon szóval fejezi ki. Ez esetben az értelmezés föladata a rokonértemények észtani öszvefüggését, illetőleg származási egymásutánját és rendét eléadni.
A gyökök módosulatai
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
1) Midőn az elülálló önhangzó változik, s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy nemét fejezi ki, pl.
A szóképzés nemei.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A szóképzés általán kétfélekép történik: belváltozás, vagy hozzátétel által.Belváltozáskor a gyökhöz vagy törzshöz semmi sem járul, hanem valamely hangja vagy szótagja átalakúl. E módot követi nyelvünk, mint föntebb is érintettük, véghetetlen gazdagságban, főleg a rokonnemű gyökökés törzsek képzésében.
ohm - protokoll
Szótár » Öszpöröntő szótár
ohm ohmos ököl ököljog ókor okozó olcsó olcsón olló ólmosbot oltógyomor öltöző önök ónöntő önös öntőgödör öntözőcső önző őr ördög őrgróf őrjöng örökmozgó örököl örökös örökzöld öröm orosz orr orrcsont orrhossz orsó orsódob orsózó orsózószög őrszó őrtorony orvos orvosol ős ősök összkomfortos ostoros ostrom ostromló ostromlott ostromol...

217 cikk | 11 / 22 oldal