Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

fjord - jósnő
Szótár » Öszpöröntő szótár
fjord fogkő fogódzó főkolompos főkönyv fokozott föld folt foltos folyókölcsön folyosó főnök fontos forog forró forrong forsz foszfor frontlógós gnóm gödör gödrös gőgös golyóstoll golyószóró gondnok gondos gondozott gonosz górcső görög gőzmozdony gróf gyomor gyöngy gyöngysor gyors gyorsgőzös gyorstöltő gyötör győz hóbort hógolyó hőközpon...
Táj- és elavult szók.
A magyar nyelv szótára » Második rész
A hasonlításnak különös segédforrásai a táj- és elavult szók. Amazok csak bizonyos tájakon divatoznak s a deréknyelvben szokatlanok, és pedig 1) melyek tudtunkra bizonyos tájnak saját képezményei, mennyiben egyes vidéknek különös tapasztalati, gyakorlati, életnemi stb. ismeretei levén, azok elnevezésére külön szókat szükségel, pl.
Az önhangzók müködési rendszere nyelvünkben
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Nyelvünkben az önhangzók nem valami bitang vagy pótlékféle segédhangok, melyeket akármikép öszvezavarni, vagy elnyelni vagy kihagyni lehet, mint az árja nyelvek némelyikében, péld. a németben, csehszlávban stb. hol néha három, négy, sőt öt mássalhangzó is öszvetorlódik.
Hátratett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Csupán a szók hangzatosságát nevelő toldalékok: csalárd, csalár; fogárd, fogár;édesd, édes; könnyűd, könnyű; hosszúd, hosszú; karcsúd, karcsú; kend, ken; fend, fen; csaláng,csalán; foszláng, foszlán; szatying, szatyin; mócsing, mócsin; borzag, borza ; ottang, ottan; itteng,itten; eperj, eper; szeder;, szeder; nyírj, nyír; cser/, cser; bánásai, bandsa; kancsal, kancsa; hangyái, h...
á
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
A magyar hosszu á hang, a magosságot tekintve általában a rövid nyilt ă hangnak felel meg,azaz a közbeszéd általán véve a hosszu á-t nyiltabban, magasabban ejti mint a rövid zárt ahangot, és csak némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt à (= aó hasonló a terpedtangol o-hoz nor, for szókban) például: baatyaam.
Szóalkotás öszvetétel által.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Lásd erről „A magyar nyelv rendszere" czimű munka 27-d és 28-d §-ait, melyekhez pótlékul ezeket adjuk: Vannak öszvetett szók, melyek alkatrészei az állati, nevezetesen emberi testnek egymással szoros viszonyban levő részeit jelentik, u. m.
Az önhangzók rendszeressége a gyökökben.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Mindenek előtt jellemző sajátsága nyelvünknek, hogy a mássalhangzók nehézkes öszvetorlódásátnem tűri, s hogy két mássalhangzóval kezdődő gyökszója, néhány természeti hangutánzót pl. trüsz,trücsök kivéve, alig van, s hogy önhangzója ragozáskor változatlan marad.
A sokasító képzők táblái.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. Alaphang: g.
Helyviszonyítók, általán véve.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Rokonság tekintetéből mindenek előtt öszveállított táblákon eléterjesztjük a helyviszonyító névragokat és utókat.
nedves - nyersméret
Szótár » Eszperente szótár
nedves nedvesség nefelejcs néger négy négyszeres negyven négyzetméter nehéz nehezebb nehezen nehézkesen neheztelés nekem nem nemesfém nemesség német németség nemzet népmese népzene neveletlen neveletlenség névérték neves nevetséges nevetségesen nevetségesség nevez nevezetes névleg névlegesen névtelen néz nézeteltérés nyel nyelv nyelvész nye...

217 cikk | 11 / 22 oldal