Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

I. ă, e, nyiltak
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
1) A névviszonyító ragokban: ba, be: ház-ba, ól-ba, kert-be, ölbe; ban, ben: ház-ban, ól-ban, kert-ben, öl-ben; nak, nek: ház-nak, ól-nak, kert-nek, öl-nek; val, vel: hó-val, bú-val, lé-vel, tű-vel; ra, re: hó-ra, bú-ra, lé-re, tű-re; abb, ebb: igaz-abb, okos-abb, nyers-ebb, hüs-...
Áttételes  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
1) Midőn egy vagy több mássalhangzó eredeti helyét megváltoztatja, mint: parányi,aprányi; czómb, boncz; elme, érnie; ereszt v.
á
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
A magyar hosszu á hang, a magosságot tekintve általában a rövid nyilt ă hangnak felel meg,azaz a közbeszéd általán véve a hosszu á-t nyiltabban, magasabban ejti mint a rövid zárt ahangot, és csak némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt à (= aó hasonló a terpedtangol o-hoz nor, for szókban) például: baatyaam.
pech - préselés
Szótár » Eszperente szótár
pech peches pecsét pehely pékség pele penészes pengetés péntek pénz pénzegység pénzember pénzérmék pénzrendszer pénztelen pepecsel per perem perje permetez petefészek petty pettyes pettyez precedensek prémes préselés
vécé - vezetett
Szótár » Eszperente szótár
vécé vécécsésze vécékefe védelem védett vedlés védtelen vég végbél vége végeérhetetlen véges végrendelet végtelen végtelenség végtermék vegyes vegyeskereskedés végzet végzetes vélekedés velem vélt vemhes vendég vendégszeretet véreb verekedés véres veretlen vérkép vérmérgezés verseny vértestvér vérveszteség vérzés vese vésett veszedelem vesz...
Folytatva a különösebb képzőket.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
D) —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképző. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, csinálás fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe, s különféle osztályú igéket képez, melyeknek összehasonlításából okszerüleg következtethetni, hogy eredetileg nem egyéb, mint a tész igének eIvont s önhangzójától megfosztott té gyöke.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Á
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
á, (1), bámulási, szájtátó hang: ács (= ám-cs = án-cs), ácsorog; ám, ámé, ámít, ámúl, ámékodik; előtéttel: bá, bám, bámé, bámész, bámészkodik, báva, báj, bájol; má, málé (száju), mámor. á, (2), kedélyhang: át, átok, átkoz, átkos; ád, ádáz. ács, régen álcs, ácsol, ácsolás, ácsodoz; rokona a régies cseál. ád, ádáz; azonos át (1) gyökkel; V. ö. á (2).
Az ép szókból álló képzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
es, hangrendileg: as, es, ěs, os, ös.A régieknél rendesen: es, ma és;kihagyással: s, a kapcsolt szó után: is; leg-es-leg, Péter és Pál,apám s anyám, apám is, anyám is. Egyezik vele a tompább latin: et és it (em). Épen úgy tapadt a szóvégére mint no-s szóban, mely am. no-és. Mint kötszónak azon szókötési jelentősége van, melynél fogva két alanyt ugyanazon állítmánnyal egyesít pl.
A mássalhangzói szóképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Ezek 1) önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók, és pedig,      a) melyek a gyök vagy törzs véghangzójából alakultak, mint: ol-ó, ol-v; öl-ő, öl-v;nyel-ő, nyel-v; eny-ü, eny-v; ter-ü, ter-v; fe-ő, fe-j; sa-ó, sa-v;me-ő, me-ly; mi-ő, mi-ly; kese-ű, kese-ly, keser-ű, keser-v;gom-ó, gom-b; dom-ó, dom-b;      b) melyek a gyök végmássalhangzójábó...
Macedón - muzsika
Szótár » Félreértelmező szótár
Macedón ( ejtsd: MekIdn, Gregor ). Híres skót balkánkutató. Madách az emberi élet célját kereső, arisztokrata származású épületasztalos madárinfluenza Erdei Zsolt vírusos betegsége magamellé Ön anyatej magánynyomozó Egyedüllétet kutató detektív magazint E napon gyom jelez. mágnes többnyire vasak összeszedésére alkalmazott hajdani gazdag nemes ( v.ö. Mágnes Miska ).

217 cikk | 12 / 22 oldal