Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

nábob - nuncius
Szótár » Félreértelmező szótár
nábob gazdag indiaiak téli sportja. nadály a tengernek az az állapota, amikor sem apály, sem dagály nincs ( a spanyol „nada“ – semmi – szóból ). nadragulya bikacsapat. Nagy Elán az első sztahanovista, aki a hatalmas lendülettel fogott neki a munkának nagyapó Megáradt az Olaszok legnagyobb folyója nagybani kis leu.
cápa - drágaság
Szótár » Aszparanta szótár
cápa cár csak csákány csáklya családfa csalás csap csapágy csapáz csarab császár csavargás dada dagály daganat dák dal dallamtalan dán darabka drága drágám drágaság
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ú, hosszú
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ú, távolra mutató: úgy, úgy a! ugyan. A közelre mutató módhatárzó: így. Rokon a távolító ó-val. V. ö. ún, út (2). új, újdon v. ujdon, újonta v. ujonta, újúl v. ujúl, újít v. ujít, újság v. ujság. Fordítva jú = iv, if, a maga nemében fiatal, csak imént származott, készült stb. Ellentéte ó = av, avik, ivik Átv. ért, újj v.
páfrány - pazar
Szótár » Aszparanta szótár
páfrány pajtás palánk palást pampa papagáj papaya paplan papság pár parancs párás paraszt parasztság parlag párlat párna párnatag pártatlanság passzán paszkál patak patt pattanás páva paván pazar
ű
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü, s jobbára ékvesztő, mint: fűz, füzet, füzek,füzes, tűz, tüzet, tüzek, tüzel, tüzes, szűz, szüzet, szüzek.2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb hangzatu ő helyett használtatik: ű (ille), bűl (ből),rűl (ről), dűl (dől), bű (bő), kű (kő).3) Mint névképző eredetileg ő, mint: keserű keserő, seprű seprő, gyeplű gyeplő.
önhangzóval végződő melléknevek után.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
. . 1) Az a, e megnyúlik, mint a főnevekben: csúnya csúnyák, buta buták, henye henyék, büszke büszkék.2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. e: házi-ak, budai-ak, kerti-ek,pesti-ek, midőn főnevekké lesznek i s: Pápai-ak, Aradi-ak, Gömöri-ek, Teleki-ek; lábnyi-ak,anyányi-ak, felényi-ek, ölnyi-ek. b) Az «, ü után is nyílt a v.
Macedón - muzsika
Szótár » Félreértelmező szótár
Macedón ( ejtsd: MekIdn, Gregor ). Híres skót balkánkutató. Madách az emberi élet célját kereső, arisztokrata származású épületasztalos madárinfluenza Erdei Zsolt vírusos betegsége magamellé Ön anyatej magánynyomozó Egyedüllétet kutató detektív magazint E napon gyom jelez. mágnes többnyire vasak összeszedésére alkalmazott hajdani gazdag nemes ( v.ö. Mágnes Miska ).
Az önhangzók müködési rendszere nyelvünkben
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Nyelvünkben az önhangzók nem valami bitang vagy pótlékféle segédhangok, melyeket akármikép öszvezavarni, vagy elnyelni vagy kihagyni lehet, mint az árja nyelvek némelyikében, péld. a németben, csehszlávban stb. hol néha három, négy, sőt öt mássalhangzó is öszvetorlódik.
sáfrány -  strandkalap
Szótár » Aszparanta szótár
sáfrány sajna sajnál sakktábla sál saláta salátabakszakáll salátástál sámfa sápadt sápadtan sápadtság sárgalátás sárgaláz sárkány sarkatlan sarlatán sas sáska saspáfrány sátán savas savgyanta spárga spárgaszár strandkalap
A mássalhangzói szóképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Ezek 1) önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók, és pedig,      a) melyek a gyök vagy törzs véghangzójából alakultak, mint: ol-ó, ol-v; öl-ő, öl-v;nyel-ő, nyel-v; eny-ü, eny-v; ter-ü, ter-v; fe-ő, fe-j; sa-ó, sa-v;me-ő, me-ly; mi-ő, mi-ly; kese-ű, kese-ly, keser-ű, keser-v;gom-ó, gom-b; dom-ó, dom-b;      b) melyek a gyök végmássalhangzójábó...

217 cikk | 14 / 22 oldal