Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

Torokhangi kisarjadzások:
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
—h, —g, —k.
Kétágú képzők és ragok.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek közől az egyik, mint vastag önhangzóju, mindenféle vastaghangzós szóhoz, a másik, mintvékony önhangzójú, mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul.
fjord - jósnő
Szótár » Öszpöröntő szótár
fjord fogkő fogódzó főkolompos főkönyv fokozott föld folt foltos folyókölcsön folyosó főnök fontos forog forró forrong forsz foszfor frontlógós gnóm gödör gödrös gőgös golyóstoll golyószóró gondnok gondos gondozott gonosz górcső görög gőzmozdony gróf gyomor gyöngy gyöngysor gyors gyorsgőzös gyorstöltő gyötör győz hóbort hógolyó hőközpon...
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: E Ë É
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ë, (1), éles, változattal: i, pl. itt van e! ehol, ihol, emitt, imitt, emigy, imígy; származéka: ez. Közelre mutató; ellenkezője: o, a, pl. ezekben: ott, oda, az. ë, (2), éles, mint kérdő szócska: itt van-ë? láttad-ë? Rokona; hé. "Mit akarsz hé?" ě, (3), zárt: ěszik, ětet, ěhetik, ěb (evő, torkos állat), ěh vagy éh, ëhes vagy éhes, ebéd (evéd, evés).
Hátratett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Csupán a szók hangzatosságát nevelő toldalékok: csalárd, csalár; fogárd, fogár;édesd, édes; könnyűd, könnyű; hosszúd, hosszú; karcsúd, karcsú; kend, ken; fend, fen; csaláng,csalán; foszláng, foszlán; szatying, szatyin; mócsing, mócsin; borzag, borza ; ottang, ottan; itteng,itten; eperj, eper; szeder;, szeder; nyírj, nyír; cser/, cser; bánásai, bandsa; kancsal, kancsa; hangyái, h...
Folytatva a különösebb képzőket.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
D) —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképző. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, csinálás fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe, s különféle osztályú igéket képez, melyeknek összehasonlításából okszerüleg következtethetni, hogy eredetileg nem egyéb, mint a tész igének eIvont s önhangzójától megfosztott té gyöke.
Szóalkotás öszvetétel által.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Lásd erről „A magyar nyelv rendszere" czimű munka 27-d és 28-d §-ait, melyekhez pótlékul ezeket adjuk: Vannak öszvetett szók, melyek alkatrészei az állati, nevezetesen emberi testnek egymással szoros viszonyban levő részeit jelentik, u. m.
A sokasító képzők táblái.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. Alaphang: g.
A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Az első személynévmás az egyes számban : engemet, a másodiké : tégedet, rövidültalakban : engem, téged.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Á
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
á, (1), bámulási, szájtátó hang: ács (= ám-cs = án-cs), ácsorog; ám, ámé, ámít, ámúl, ámékodik; előtéttel: bá, bám, bámé, bámész, bámészkodik, báva, báj, bájol; má, málé (száju), mámor. á, (2), kedélyhang: át, átok, átkoz, átkos; ád, ádáz. ács, régen álcs, ácsol, ácsolás, ácsodoz; rokona a régies cseál. ád, ádáz; azonos át (1) gyökkel; V. ö. á (2).

217 cikk | 14 / 22 oldal