Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

szabadkőműves - szuverén
Szótár » Félreértelmező szótár
szabadkőműves Adócsalásért még nem lecsukott építési vállalkozó. szabadságfok az elnyomó politikai rendszerek fizikai jellemzője, mértékegysége: feljelentés/nap szabatosság a szombatista szekta tanításainak pontos követése. szabin üdülés közben római férfiak által elrabolt nő.
 
Szótár » Eszperente szótár
december dédelgetés defektjegyzék dél délben dér derce desszert
zabolátlan - zwinger
Szótár » Félreértelmező szótár
zabolátlan az ebola vírus lovakra veszélyes változatától mentes zacci Zálogházi kávéüledék. Zágson Erdélyi város, Mikes György szülőhelye. zajló igen hangos paripa zakopane Síeléshze viselt férfi ruhadarab Lengyelországban Zalán Egykori hosszútávfutó bajnok, Kacagányos Arpád ( Magyarország ) győzte le a 896-os olimpián.
A szótárba tartozó egyes szókról.
A magyar nyelv szótára » Első rész
Tulajdonképen tökéletes magyar szótárban minden magyar szónak fel kellene találtatnia; de e szerint igen sok haszontalan, roszúl alkotott szóval terhelnők szótárunkat, s másfelül minden magyar szónak kikutatása nem is oly könnyű mint első tekintetre vélnők.
kedvenc - kvéker
Szótár » Eszperente szótár
kedvenc kedveskedés kedvesség kedvetlen kedvezményes kegyetlen kegyetlenség kegyszerek kéjenc kékes kékesfekete kelepce kelet kellékek kellemes kellemesen kellemetlen kellemetlenség kelletlen kelt keltez keltezetlen keltezett kémény kéményfej keményfém kender kenetesség kénez kényelem kényelmes kényelmesen kényelmetlen kényelmetlenség kenyér ké...
I love juh - izoméra
Szótár » Félreértelmező szótár
I love juh Egy ausztál- magyar vallomása idealista fontosabb ötletek, gondolatok tételes felsorolása egy papírlapon idegdúc hibbant galambok szanatóriuma. idegörlő Agyszövetet darálón aprító.
Nyelvhegyi hangok kisarjadzásai
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
-j. Ez néha, hogy úgy szóljunk, merő buja hajtás, mely az alapszó lényét csak anyagilag szaporítja leginkább r után: fűr-j, eper-j, fér-j, vagy könnyebb hajlítás végett járt rá a nyelv, pl. é éj, fe, fej, vagy közvetlenűl v-ből alakult: ív ij, dív, díj, hív híj, szív szíj, terv terj.
ebben - ezredéves
Szótár » Eszperente szótár
ebben ebédel ebédjegy éberség ébredés ecet ecset édenkert édesség édestestvér egészen egészséges egészségesen egészségtelen egres egybeesés egyben egybevet egycentes egyébként egyenérték egyenesen egyenesség egyenetlen egyenetlenség egyenként egyenlet egyenletesen egyetem egyetért egyetértés egyetértésben egyezmény egyeztetés egységesen egyszer...
sabác - svejk
Szótár » Félreértelmező szótár
sabác Szombat – szerbül. Saint-Just Francia helyeslés. Jelentése szentigaz. salabakter vasúti pályaőr, aki akkor is leereszti a sorompót, ha nem jön a vonat. Salmonella Salamon király elmeháborodott leánya, ki atyja igazságérzetét örökölte: fagylaltjával mindenkit egyaránt megmérgezett. sampon Hajmeresztően törékeny vietnami lélekvesztő.
A képző fogalma, és különbözése a ragtól.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Mint föntebb a gyököket tárgyaló czikkben kimutattuk, vannak nem csak önálló, hanem elvont vagy elavult gyökök is, melyek önállóan nem divatoznak, s érteményeiket csak származékaikból,hasonlék (analogia) nyomán fejthetjük ki.

217 cikk | 3 / 22 oldal