Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

I love juh - izoméra
Szótár » Félreértelmező szótár
I love juh Egy ausztál- magyar vallomása idealista fontosabb ötletek, gondolatok tételes felsorolása egy papírlapon idegdúc hibbant galambok szanatóriuma. idegörlő Agyszövetet darálón aprító.
II. A nagy magyar szótár mikéneni dolgoztatásáról
A magyar nyelv szótára » Első rész
Előre bocsátván, hogy a nagy szótár írása két külön munkálatból, úgymint a szók teljes összegyüjtéséből, továbbá az egyes szók kidolgozásából áll: a társaság nem tartotta szükségesnek ez utóbbit az elsőtől felfüggeszteni; ugyanis a szók magyarázatához előre hozzá lehet fogni, és pedig ilyenképen: 1. Vétessék vezérkönyvül a m. tud.
A szók grammaticai természetének kifejtése
A magyar nyelv szótára » Első rész
Hogy szavainkkal helyesen élhessünk, szükséges azoknak grammaticai tulajdonságaikat ismernünk, s noha ezeknek általánosabb szabályai inkább grammaticába tartoznának, nyelvünk sajátsága mindazáltal a közönségesebb grammaticai törvények felvételét is néha megszenvedi; ugyan is a fölebb mondottak szerint szótárunkban nem csak az úgy nevezett beszédrészek foglalandanak helyett, hane...
kabaré - kvintett
Szótár » Félreértelmező szótár
kabaré ókori nomád nép szórakozóhelyén kiénekelt zenei hang kabáthajtóka Pedál a felsőruhán. kabóca a "kis Kabos" lányunokája kacagány nevetséges felsőruházat kafferbivaly nagyon erős feketekávé kajabál zajos, svédasztalos parti kajak, kenu egzotikus állatok, a jak és az emu vízben élö rokonai. kajak, kenu egzotikus állatok, a jak és az emu vízben élö rokonai.
Négyes igeképzők
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
d-os-g-at, d-és-g-et, d-ös-g-et : kap-d-os-g-at, lop-d-os-g-at, ver-d-és-g-et, lök-d-ös-g-et;d-oz-g-at, d-éz-g-et, d-öz-g-et: fog-d-oz-g-at, hor-d-oz-g-at, csip-d-éz-g-et, ül-d-öz-g-et;k-ál-g-at, k-él-g-et: jár-k-ál-g-at, ir-k-ál-g-at, cser-k-él-g-et;l-al-g-at, l-el-g-et: fog-l-al-g-at, szag-l-al-g-at, iz-l-el-g-et, szem-l-él-g-et;l-al-k-oz-(ik) : fog-l-al-k-oz-ik, táp-l-ál-k-oz...
A szótári rövidségről
A magyar nyelv szótára » Első rész
Hogy szótárunk megszerezhető, olvasható, szóval, haszonvehető legyen, szükséges a rövidségre ügyelni. A rövidség háromképen eszközölhető: 1) ha előadásunkat a lehetségig összevonva szerkesztjük, 2) ha a mondottakat nem ismételjük, 3) a többször előforduló szavakat rövidítve nyomatjuk. Az előadás rövidsége abban áll, ha benne semmi fölösleges nincs.
habitus - hüvelykujj
Szótár » Félreértelmező szótár
habitus 1. az alapvető személyiségjegyeket, viselkedést erősen befolyásoló zuhany; 2. buborékokként jelentkező jellemvonás habókos különs széptevö. Hacsek Csehszlovákiában eredö folyó. A Sajóba ömlik. hacuka zsidó ünnep, melynek során a vének gyertyát gyújtva megszaggatják ruhájukat, az ifjak meg gyertya nélkül a lányokét.
A személyragokról, mint a személynévmások módosított alakjairól.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A személyragok nem lévén egyebek, mint a személynévmásoknak különféle alakbanalkalmazott módosulatai; a dolog rendé kívánja, hogy először a szcmélynévmásokról szóljunk.
cafrang - cottbus
Szótár » Félreértelmező szótár
cafrang prostituáltak parolijelzése. Sorrendben ( felülröl lefelé ) két lila ; egy lila ; három piros ; két piros ; egy piros ; barna ; kék ; zöld ; kisfröccs ( * fiataloknak: régen az ötszáz forintos lila, a százas piros, az ötvenes barna, a huszas kék, a tizes zöld volt és egy kisfröccs ára jóval kevesebb volt tíz forintnál ) Canal Grande Velencében használatos nagykanál.
Az önhangzóval végződő főnevek után.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
II. 1) Az a és e az utána járuló k előtt megnyúlik : fa, fá-k, kapa kapá-k, karimá-k, paripá-k; epe epé-k, kefe kefé-k, medenczé-k, köpüczé-k. Ennek valószínű akarói szólánk.2) A szélső önhangzókat illetőleg pedig, a) A rövid t a k előtt rövid marad: tepszi-k,kocsi-k, gugyi-k, ki-k, mi-k, ti-k.

217 cikk | 4 / 22 oldal