Nyelvi érdekességek - Legújabb cikkek

   

Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ra, a fölszín, magasság alapérteményével: rám, rajtam, rólam. rab, rabol, rablás, rabság. Hasonlók a lat. rapit, ném. raffen, rauben. rács, rácsa, rácsol, rácsolat, rácsos, rácsoz. V. ö. ró, rovács. rag, (1), hurczoló erőszak: ragad, (áth.), ragadoz, ragadozás, ragadmány. rag, (2), vonzódás, tapadás: ragad (önh.), ragaszt, ragaszték, ragasz, raggat. rág.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
pa, kettőztetve papa, gyermeknyelven am. étel, papál am. eszik. pacs, pacz, hangutánzók: pacskol, pacskolás, pacsér, pacsérta, paczi, paczka, paczkáz. Hellenül: patassw. V. ö. pat, patél. pacz, paczal, paczalos. V. ö. pocz, poczok. pad, padol, padolat, pados, padoz, padló, padlás. Egyezik vele a német: Boden. páh, ütési, verési hangut. páhol, páholás.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: NY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
nyaf, hangut. nyafog, nyafogás, nyafiga, nyifnyaf. nyak, nyakas, nyakaz, nyakgat, nyaklik, nyakló, nyaksi. nyák, sűrü, nyálféle nedv, folyadék, (mucus, mucedo), nyákos. nyal, (1), nyalás, nyalakodik, nyalánk, nyalánkság, nyalogat. Átv. ért. nyalka, nyalkaság. nyal, (2), nyaláb (Ballen?), nyalábol; magas hangon: nyel v. nyél.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: N
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
na = no!, biztató, sürgető; l. no. nad = ned: nadár, a borjazó tehéntől elfolyó nedv; nadály, vérnedvet szopó piócza. nád, nádal, nádas, nádaz. Átv. ért. nádol, nádolás. nagy, nagyon, nagyság, nagyságos, nagyít, nagyobbodik, nagyoll. nap, (1), égi test; napi, napol, napos, napság, nappal, napkelet, napest. Talán n előtéttel am. ap, apa?.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: M
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ma, mai, mán v. már, maság, mast v. most, mostanság. má, = bá, mám, mámmám, mamlasz, mamuk. macs, hangut. macsog, macska. macz, macza, maczi, maczkó, cziczamacza. mad, madár, madaras, madarász. Szanszkritúl pat am. repűl. magy = mogy, bogy: magyal, magyalos, magyaró. V. ö. fagy, fagyal. mag, (1), fn. magv, magvas, magvasodik, magzik. mag, (2), elv.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: L, LY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
la v. lá, nézésre intő, figyelmeztető: lám, láé, lát, látszik. lab, (1), = lap: laboda, lapulevelü, zöldség neme. lab, (2), = lob: labda, lapdás, lapdázik. lab, (3), hangut. = hab: labatol, habatol, habog. láb, lábas, lábatlan, lábol, lábos (edény), lábad, lábadoz. Mint az állati test alsó tagját jelentő szónak elvont gyöke la, le (alá), honnan: láb v.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: K
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ka, kaka, kakál, kakás. Mint csunyát és roszat jelentővel egyezik a hellen: kakoV. kab, 1) kaba, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar. káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csáb. kacs, v. kács (1) hangut, kacsa, kacsáz, kácsa, kacsér. V. ö. gócz, gócza. kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsínt. V. ö. kan-cs. kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: J
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ja v. jo, jav, jov, javas, jovas, javasol, jovasol, jobb, javit, javul, jó, jós, jósol, józan. Rokona i, az ig jog, igaz jogos, igazság, jogosság szókban. jaj, fájdalmas kedélyszó: jajgat, jajong, jajdúl, jajdít, jajász = gyász. jar v. jár: jargal, régies, am. nyargal; járás, járat, jártat, járdogál, járkál. ját, (1), névtárs, névrokon, drusza. Székely szó.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: H
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ha, (1), né-ha, vala-ha, minden-ha, so-ha (se-ha). Alapérteménye: idő, kor, innen: hái-bái = régi, ócska. ha, (2), föltételes kötszó, melyet a régiek név gyanánt ragoztak is. "Hával (föltétellel) oldozta fel." Pázmán. ha, (3), elvont gyöke a takarót, burkot, héját jelentő haj, hám, hás, hártya származékoknak.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: GY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
gya, gyagya ily hangon szóló madár neve, máskép dsa, dsadsa. gyak, (1), ige, a szurás, bökés alapfogalmával: gyaka, gyakás, gyakdos. Rokonai dák, dákos, dög, dögönyeg, dögönyöz. gyak, (2), a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol, gyakorta. gyal, (1), gyaláz, gyalázat, gyalázkodik; gyalog, gyalogol, V. ö. al, aláz.

217 cikk | 6 / 22 oldal