Dr. Papp Lajos professzor beszéde Kunszentmiklóson


Dr. Papp Lajos professzor beszéde Kunszentmiklóson
Szeretetben Testvéreim, Magyarok!

Összefogás. Kivel? Kikkel? Ki ellenében? De kivel fogjon össze a
Magyar? Kik vagyunk, honnét jöttünk? Vajon ide sodort a szél
valahonnét Ázsia belső területeiről, vagy másként van ez? Az
összefogás első kérdése: kivel? A válasz egyértelmű: a teremtő
Istennel! A teremtő Isten mindannyiunkat meghatározott céllal és
feladattal küld e földi mindenségben. Mindannyiunknak, kivétel nélkül
feladata van. Nem véletlenül születtünk ide a Kárpát-medencébe, nem
véletlenül nyelvünk a Magyar, nem véletlenül vagyunk ITT magyarok.
Nekünk ITT van feladatunk, nekünk a Jóisten azt jelölte ki, hogy a
földi mindenség megtartásában a Kárpát-medencét örök időkig megtartsuk
annak, amit a Jóisten nekünk és a világnak szánt.

Mi a Kárpát-medence? Kárpát-medence Isten tenyere, Isten kelyhe, ami
AZ ITT élő embereknek lehetőséget ad arra, hogy ITT a földi létben a
legnagyobb emberi örömmel és boldogsággal éljen és eleinknek is ez
volt a célkitűzése. Tudják-e azt, hogy a modern tudományok a legutóbbi
10-15 évben milyen felfedezésekkel áldott meg nemzetünket olyanokkal,
amelyek a mai modern világban mindenki számára elfogadható. Legalábbis
a materialistákat beleértve a mindenekben ők is benne vannak. A
teremtő Isten nem csak szellem, AZ anyagot is ő teremtette, tehát AZ
anyag AZ nem Isten Ellen való. De ezek a materialisták, akik
természettudományos alapokon vitatkoztak a magyarság eredetéről,
nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a modern tudományok egyike a
genetika, ezen belül AZ archeogenetika AZ elmúlt 10 évben fantasztikus
ismereteket adott nekünk.

Kérem, hogy fegyverkezzünk föl nem csak lelki erővel, hanem tudással
is! Ez a tudás segít bennünket abban, hogy visszanyerjük
önbecsülésünket, tartásunkat, magyarságtudatunkat.

Mióta vagyunk a Kárpát-medencében? Honnét jöttünk? Avagy ITT vagyunk
ősidők óta? Ezeket a kérdéseket a történészek, AZ archeológusok
próbálják megválaszolni, most AZ archeogenetika jött segítségül, mert
kérem akinek lehetősége van, jegyezze föl ezt AZ újságot, ez a
SCIENCE. A Science a világ tudományos újságjainak AZ első 2-3
megnevezett fontos újságjához tartozik. A Science 2000 November 10-I
számában megjelent egy 17 professzor által írott cikk. (Mindig AZ első
szerző alapján tudják előkeresni, ezt a szerzőt úgy tudják előkeresni,
hogy SEMINO.)

Semino és munkatársai genetikával, ősgenetikával foglalkozó
professzorok AZ Amerikai Egyesült Államokból, Olaszországból,
Lengyelországból, Ukrajnából, Horvátországból, Romániából és
sorolhatnám. Magyarországról nem volt a tudósok közül senki. Tehát 17
tudós föltette azt a kérdést, hogy Európa őslakossága, AZ ős európai
gének különböző ma élő népek fiaiban milyen arányban szerepel?
Magyarul: AZ ősgén, ami nem mást jelent, mint Krisztus előtt 35 ezer,
40 ezer évvel ITT élők genetikai kódját AZ európai népességből mely
népek hordozzák legmagasabb arányban. Magyarul a kérdést úgy lehet
föltenni: kik képezik Európa őslakosságát?

Az eredmény döbbenetes! Ez Y kromoszóma meghatározás, tehát a férfi
kromoszóma kutatható jobban, mint a női kromoszóma. Azért, mert a
férfi kromoszóma egyik lábát elvesztette, a férfi kromoszóma
könnyebben utol lehet érni és bármilyen sejttöredékből meghatározható,
míg a női kromoszóma vizsgálathoz év mitocondrium kell. Itt be is
fejezem a szigorúan tudományos tények boncolgatását. Hanem AZ eredmény
a kérdés tehát európai ős genetikai állományt mely nép és milyen
arányban hordoz? Az Y kromoszóma kutatás alapján ez a tudóscsoport
megállapította, hogy a ma ITT élő, csonka Magyarországon élő, tehát a
teremben jelen lévő sokadalom 95 %-ában jelen van AZ európai ősgén.
Magyarul azt jelenti, hogy genetikus vonatkozásban a Magyar lakosság
95 %-ban őseurópai gént hordoz.

Legalább olyan érdekes, hogy vajon a többi európai népesség milyen
arányban hordozza AZ európai ősgént? És néhány korábban
megválaszolatlan kérdésre is választ kapunk, mert a magyarságnak
egyetlenegy nép volt AZ elmúlt ezer évben barátja, aki minden
elkötelezettség nélkül segített bennünket, kik ezek? A lengyelek!
Tehát kik hordozzák AZ európai ősgént a magyarok után magas
százalékban a lengyelek, a horvátok és a Kelet-Kárpátokon túli
ukránok. De ezek a népességek csak 60-50%-ban, míg a többi töredéke
sem képviseli a jelen létükben AZ európai ősgént.

Ez a tudományos megállapítás sokkolta a világot, a Magyar akadémikusok
egy részét. De nagyon érdekes, egy Szabó Mihály nevű akadémikus
genetikus professzor AZ általa elvégzett vizsgálatokkal mindezt
megerősítette. Sőt, mondok jobb hírt, maga Czeizel Endre, a
balliberális oldal nagy genetikusa is mindezt megerősítette. Kérdezem
én, miért nem tudnak róla, miért nem közvetítették a televíziók, a
rádiók ezeket AZ információkat? Elárulok valamit, foglalkoznak vele.
Tudniillik a Magyar Tudományos Akadémiának a legnagyobb problémája AZ,
hogy nem tudja megmagyarázni AZ 5 %-to, miért csak 5 % hordozza a
keleti géneket, AZ ázsiai géneket? Ezzel foglalkoznak és nagyon
nehezen tudnak dűlőre jutni, mert tessék csak figyelni! Vagy AZ nem
igaz, hogy amikor Árpád hazajött, akkor csak mindössze 150-200 ezer
Magyar ajkú, Magyar genetikai állománnyal volt ITT, vagy - mert ez
valószínű, hogy igaz -, akkor a másik oldal sokkal érdekesebb. A
bejövők visszahozták a géneket. Magyarul: akkor ők valamikor elmentek
és visszajöttek.

És máris nagyon szépen kérem, akinek ceruzája van, szintén
jegyzeteljen, mert egy észak-olasz professzor Michelangelo Naddeo,
Michelangelo, könnyű megjegyezni a nevet: nem a szobrász, hanem a ma
élő professzor, aki archeológiával, népművészettel és a rovásírással
és a nyelvekkel foglalkozik, megjelentetett egy testes könyvet, aminek
a címe Magyars... are back home. Tehát a Honfoglalás nem más, mint a
magyarok visszajövetele.

Mit állít ez a professzor egy könyvön keresztül? Hogy Krisztus előtt
5000-ben itt a Kárpát-medencében egy magas kultúra létezett, amely
anyajogú társadalmat épített és igen magas szinten állt a
művészetekben, igen magas szinten művelte mindazon kézműves szakmákat,
amelyet a Földanya nekünk megőrzött immár 7000 éven keresztül. És mit
állít ez a Naddeo Michelangelo? Végig követi a világ különböző tudósai
által feltárt archeológiai és nyelvemlékek alapján, hogy hogy terjedt
el a Kárpát-medencéből ez a kultúra, és hogy kanyarodott vissza, hogy
ment el Ázsiába és hogy jött vissza Ázsiából a magyar kultúra.

Aki még mindig nem talált elég meggyőző érvet, az legyen olyan kedves
a hiányzó láncszemet Arianitől olvassa el, de aki még mindig
bizonytalan, az pedig Heribert Illig műveit kapargassa meg, Pap Gábor
sok segítséget adott ehhez, az a bizonyos Kitalált középkor című
munkája mindenesetre gondolatébresztő. És itt a történelemórát
befejezem.

Összefogás. A Jóistenen kívül kivel? Hát őseinkkel! Itt, ebben a
gyönyörű helyen, amit Kárpát-medencének hívunk, fellelhetők őseink
hagyatéka. Miért most, miért mai napság derülnek ki ezek a dolgok,
azért, mert mindennek választott ideje van. A kizökkent idő
visszazökkenni látszik és itt minden egyes magyar lélek képességgel és
feladattal bír, hogy ezt az időt, ezt a kizökkent időt helyreállítsa.

De mi a mi nagy problémánk? Az, hogy elfelejtettük őseink hagyatékát
és elfelejtettük, hogy kik vagyunk. Itt hátam megett föl van írva az
Újszövetségnek két parancsa. Az egyik, ami az Istenre vonatkozik, a
másik, ami az embertársunkra vonatkozik. Ez a szó, egyetlen szó, mind
a két esetben ugyanúgy kezdődik: "szeresd a te Uradat", "szeresd
felebarátodat". Hogy kell szeretni felebarátunkat? János evangéliuma
egyértelműen fogalmaz: "szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek
benneteket, ahogy szeretett Krisztus bennünket, föláldozta érettünk az
ő életét". A magyarság az őskultúrájában a szeretetre épülő,
befogadásra épülő kultúra volt és mi nagyon nehezen, de ebben az
elmúlt borzalmas ezer is megtartottuk a szellemiséget, hiszen a Szent
Korona tan nem más, mint a befogadás tana, a szeretetre épülő, egymás
mellett élő társadalom tana.

Én, mint gyógyító ember természetesen nem leszek történész, nem leszek
régész, nem leszek nyelvkutató. Én egy dolgot kutattam az életemben,
korábban az emberi szíveket szerettem volna meggyógyítani, de amikor
rájöttem, hogy nem lehet elég a megbetegedett szíveket meggyógyítani,
mert nincs olyan erő, ami a beteg szíveket ilyen tömegesen
meggyógyítsa, akkor elkezdtem kutatni, hogy mi az oka, hogy ennyi
ember szíve betegszik meg ebben a hazában ott, ahol legjobb az
éghajlat a földön, ahol a táplálék gyógyszerként fogyasztható, ahol
édesvízben fürdünk, ahol édes vízzel el vagyunk árasztva, ahol minden
megadatott, ami a teljes emberi élethez szükséges. És egy döbbenetes
kutatási eredményre jutottam. Mi a legfőbb baj, hogy-hogy ilyen
körülmények között elsők között vagyunk Európában szív-érrendszeri
betegségekben, első a daganatos betegségek halálozásában. Csak az
elmúlt húsz évben ötszörösére nőtt a középkorú férfiak daganatos
betegség okozta halálozása. Elsők vagyunk öngyilkosságban és mind-mind
ez egy csokorba fogható, valami bennünk hibádzik.

Ezer éve mi megpróbáltunk Nyugat-Európához idomulni. Nyugat-Európa
mire épült fel? Az un. euro-atlanti vagy görög-római műveltség és a
zsidó krisztiánus vallás mire épült fel? Ők uralkodók, ők leigázók és
mi megpróbáltunk aszerint élni, ahogy a nyugatiak élnek.

Kedves magyar Testvéreim!

Az összefogás azt jelenti, hogy elfelejtjük ezt a kultúrát és
visszatérünk az ősi kultúránkhoz. Ez pedig a szeretetre alapuló,
minden magyart befogadó, minden idegent elfogadó kultúra, mert a mi
földi küldetésünk a velünk együtt élő népek jó útra vezetése,
tanítása, a szeretet ösvényére való terelése. Kivel kell összefogni? A
teremtő Istennel és meg kell hallani az új szövetség üzenetét: szeresd
embertársadat, mint tenmagadat! Azért vagyunk betegek, mert mi
gyűlölködni próbáltunk. Ezer éve megosztva vagyunk vallással,
bőrszínnel, származással, pártpolitikai megosztottságban vagyunk, és a
magyar ember amikor gyűlöl, akkor magát teszi tönkre. Mert sem
genetikusan, sem földi küldetése miatt ez nem az ő világa. Nekünk a
Magyarok Szövetségének helyre kell állítani a kibillent idő, az idegen
kultúra majmolása helyett a magyar kultúrát, a magyar érzésvilágot.
Aki szeretni tud, az önmagát tudja gyógyítani és embertársát. A
legnagyobb gyógyító erő a szeretet és ezzel fejezem be.

A szeretetnek három megnyilvánulása van. Az érosz, a testi szerelem
vonzódik egymáshoz a növényvilágban is az állatvilágban is az utódlást
erősítő erő. Ez ugyanígy van az állatvilágban is, az emberben is. Nem
tudunk mit tenni ellene, vagy nem sokat. A fília a barátság növény és
növény, állat és állat, ember és ember között ez mag van. Ezt úgy
hívják ember és ember között: lelki barátság. De ezt mindannyian
tapasztalják, ma barátom lett, kutya-macska barátság és valaminek okán
egymásnak esik nem csak a kutya a macskával, hanem a kutya a kutyával,
macska a macskával, magyar a magyarral. Mi a harmadik? A legmagasabb
szintű szeretet. Ez nem más, mint az agapé, az ingyen kegyelem
adásának képessége. Az ingyen kegyelem azt jelenti, ha velem bárki
bármi rosszat tesz anélkül, hogy helyrehozná, én őt szeretem. Nem
várok érte sem elismerést, sem üdvösséget, hanem én az Isten
teremtette lény fölemelkedem a krisztusi szintre, mert aki engem
megöl, aki meggyaláz, aki apáimat, anyáimat megölte, meggyalázta,
annak is képes vagyok kegyelmet, megbocsátást adni. Erre a szintre
kell visszakerülni a magyarságnak és minden illúzióval le kell
számolni!

Mert minden, ami szétszakít, legyen az párt, vallás, az a magyar
érzelem és gondolatvilágtól távoli. Egy Istenünk van, egy Nemzetünk
van, egy Hazánk van. Összefogni az Istennel és magyar a magyarral, ez
a feladat!

Isten áldja meg Önöket!

hangfelvételről begépelte: Kovács János (mindenes)


Szerkesztés dátuma: péntek, 2012. november 2. Szerkesztette: Georgiu Marianna
Nézettség: 1,099


   
Megjegyzések

Georgiu Marianna
vasárnap, 2012. november 4. 10:26
Nagyszerű ember, és ahogy hallottam , igazi táltos !Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: