Keresztényüldözés és a Zeitgeist


Keresztényüldözés és a Zeitgeist

Vajon valós veszedelem? Hiteltelenítés felsőfokon?

Tollat azért ragadtam mert van egy szervezet ami megtéveszti az embereket. Ahogy végignéztem a videót megszólaltak bennem a harangok... akkor most mi van? Eddig tetszettek ezek a filmek, csak most ébredtem rá a manipulációra ami ebből az összeállításból csak úgy árad felénk. Márpedig ha megvezetnek azt nem tűrhetem szó nélkül. Segítsetek, van aki ugyanezt érzi??
  
A Zeitgeist.
Kerüljük el a hamis prófétákat!      
Különösen most lenne fontos másra figyelni hiszen a Szíria elleni háború a Közel-Keleti kereszténység eltűnését fogja eredményezni.
Azt gyanítom senki sem tudja mit veszítünk el, mert akkor nem ülne ölbe tett kézzel a világ. A rengeteg emberáldozat és kultúrák eltűnése mellett a kereszténység bölcsője, Jézus valós történeti személyéről vallott tanúság lesz oda. Még léteznek az ősi iratok, de meddig?
Közben a világban zajló folyamat:
Keresztényüldözés az új évezred első tíz éve alatt megöltek egymillió Krisztus-követőt. A térségben nehezedő életfeltételek miatt a keresztény migráció évtizedek óta folyamatos.
Európa és Amerika ma már nem nevezhető kereszténynek. Ébresztő! Ha a kereszténységnek csak a csírája bennük lenne szó sem lehetne háborúról. A mindennapokról: tilos iskolában keresztet hordani, a bibliáról beszélni, Amerikában tanárt rúgtak ki emiatt. Nálunk feltették a kérdést a gyereknek hittant vagy erkölcstant akarsz tanulni?
Szerinted mi történik ma a kereszténységgel? Népek tűnnek el és sehol nem hallani róluk! Hallottad ezt a megnevezést Mandeusok, Madai-ok, Mandan-ok? Pedig ők is keresztények voltak még ha az idők kezdetéről is, amikor Keresztelő János követői lakták a térség egészét, mára a múlt élő kövületének számítanak, de még a nevüket sem ismered! Irakban ahol éltek a mocsarakat lecsapolták, ezt a természeti katasztrófát jelentő tettet tudatosan e kis népcsoport ellen követték el! Iránból szinte már eltűntek. Ezek tények, tényleg nem érdekel? Ha megkérsz én mindent megmutatok amit róluk tudok.  Kerüld a hamis prófétákat, azokat akik megmondják a „tutit” csak hogy neked ne kelljen gondolkodnod. A közel-keleti és az egyiptomi kereszténység léte önmagában bizonyítja Jézus történeti személyként való létezésének bizonyságát, a dokumentumokat ezen közösségek szent iratai között lelhetjük meg. Érdekes valahogy pont ott zajlik háború évtizedek óta. Ne hagyd elterelni a figyelmedet! 
A mítoszok az emberiség múltját mesélik el, ha engeded hogy hiteltelenítsék a szemedben azt is engeded hogy megvezessenek. A mítoszokkal nincs miért harcolni, csak történetek a múltból, ha valakik ennyire ellenségnek tekintik, észre kellene venned hogy a sorok között többnek kell lennie. Valami olyasminek amit talán fel tudunk használni a jövőben.
A vallás önmagában sem nem jó sem nem rossz, rosszá akkor válik ha valaki akként használja fel. Viszont ha elutasítod nem fogsz olvasni, nem fogsz tájékozódni, a szürke zónába kerülnek, azt gyanítom ez a célja a Zeigeist-nek, az ősi tudás lerombolása. A szimbólumok átírása, a pozitív erő – amit jelentenek – átkódolása negatívvá. Ennek jeleit már sokan látjuk, illuminátus szimbólumokká nyilvánítottak lassan minden olyan jelet ami mögöttes pozitív tartalmat takar. Ha erre legyintesz, az az jelenti hogy semmit sem tudsz az emberi gondolkodásról, mert bizony ezek által tanuljuk meg a világot. Amikor a kis ember megszületik már magában hordozza ezen jelek megértési képességét, ezt nevezhetjük kollektív tudattalan mezőnek Jung után, vagy bárminek, mert sosem az a lényeg mi miként kategorizáljuk, hanem az hogy létezik. 
A szimbólumok értelmezésével kapcsolatban segítséget kaphatsz a  http://vilagbiztonsag.hu/ oldalról.
Bízz az ősi kultúrák emberében, miért akarnának rosszat nekünk? Azért emeltek volna a világ minden részén hatalmas építményeket hogy nekünk ártsanak? Nem, biztosan nem, sokkal inkább azért hogy üzenjenek, mert valamit fontosnak tartottak közölni velük, hiszen tudták építményeik ezer, sőt tízezer éven át is fennmaradhatnak, de mi nem értjük, és a világ nem abba az irányba megy mintha érteni akarnánk. Mit akartak az építményekkel? Miért a legősibb mutatja a legfejlettebb technikát? Mit jelentenek a kis táskák szerte Mezopotámiában, Egyiptomban és legújabban Göbekli Tepénél is? Valami energiaforrás? Kérdés rengeteg van, de válasz egy sem. Ezért ne engedd hogy még a megismerés előtt hiteltelenítsék az ősi tudást, ki tudja mire lesz az még jó…           

Zeitgeist
Oknyomozás a Zeitgeist nevű szervezet tényként közvetített téziseivel kapcsolatban.
Ezzel a névvel számtalan ismeretterjesztő anyag van az interneten, melyek egy része különösen hasznos lehet, én most konkrétan a lent csatolt videóban megfogalmazottakkal foglalkozom.
Hivatkozott videó:
Ideje Felébredni / Zeitgeist - Első rész - A világ legnagyobb sztorija
Ha néhány szóban akarom összegezni a Zeitgeist mondanivalóját a legjobb jellemzést az Enigma fb oldalán olvastam: Sok igazság összekutyulva!
Kiegészítem: SOK HAZUGSÁGGAL és az ebből eredő elferdített valósággal!
A hazugság pedig tény melynek igazolására rengeteg dokumentum létezik.
A Zeitgeist alaptézisét arról mi is a mítosz meg fogom cáfolni.
Számomra annak amit mondanak sok minden pont a fordítottját jelenti, azaz Krisztus azt az egyetemes prófétai modellt testesítette meg, aki már az ősi időkben is létezhetett, és született újjá számtalanszor; Buddha, Visnu, Hórusz, Mithra, Dionysos, Illés, Keresztelő János, de még akár bar Kohba is ide sorolható. Had tegyem hozzá: sok helyen felbukkant, de mindig emberi alakot öltve! (Miért ne hihetnénk hogy Jézus is ilyen módon vált felkenté azaz Krisztosszá?!) Haláluk után váltak vagy Istenné vagy Isten fiává, a Nappá, esetleg Isten tudásának hordozójává, még tovább a Fénnyé vagy a Fény részévé.  
Hazugság azt állítani hogy Jézus mint történeti személy nem létezett, hogy erről nincs elfogadott dokumentum, és hogy J. Flavius csak hazugságokat írt. Sokan írtak róla, Plinius is, aki (akik mert fiának és apjának ugyanez a neve) széles körben elfogadott történeti forrás, és ott vannak a Nag Hammadi-i szövegek. Az apokrif evangéliumok gyűjteménye, melyet 200 köré datáltak, a sok irat miatt, amit szintén itt találtak egy ekkortájt élt ókeresztény közösség életéről (ezért a dátum: ha gnosztikusok akkor 200 és kész). A közösség akiknek bibliáival van dolgunk, jóval a római kereszténység előtt élt Alexandriában, ekkor már több mint száz éve. Ma az evangéliumok Kairóban és Alexandriában azokban a templomokban vannak elszórva amiket néha felgyújtanak (elnézést a cinizmusért!). Tamás evangéliuma régebbi a kánoni evangéliumoknál, Kr.u.50-70 körül írhatták, és jelentősen más, sokkal egyszerűbb, gyakorlatilag csak egy mondásgyűjtemény, amely példabeszédekből és bölcs kijelentésekből áll. Annak a kinyilvánítása, hogy „ezek a titkos igék, amiket Jézus, az Elő mondott", csak a szöveg nyitósorában olvasható. Figyelemre méltó, hogy Tamás evangéliuma mennyire hasonlít azokra a korai mondásgyűjteményekre, amelyek létezését az újszövetségi biblikus kutatók a kánoni evangéliumok között kimutatott párhuzamok és eltérések alapján már hosszú ideje feltételezik. Tamás evangéliumának ősi változatait Indiában lehet fellelni, a hasonlóság az itt találthoz igen jelentős.
Jakab ősevangéliumát is meg lehet említeni, ha Jézus mint történelmi személy kilétéről akarunk bizonyosságot, de Mária Magdolna és Mária evangéliuma is olvasható akár az interneten is. Ezek a források még ma sem kedvetek az egyház előtt, de most még meg lehet tekinteni őket, amíg el nem tűnnek hiszen egy háború sújtotta övezetben vannak.(!) Régi korok óta üldözik a gnosztikus tanokat, melyek más módon beszélik el Jézus Krisztussá válását, de mindenképpen egy élő ember történetét mesélik el. Annyira régiek hogy még nem is az életét mesélik el, hanem csak a mondásait rögzítik, és a vele folytatott párbeszédeket.  
„Tamás evangéliuma nem úgy mutatja be Jézust, mintha Isten emberré lett fia volna, aki elveszi a világ bűneit, vagy mintha a Szentháromság második személye lenne. Igazából véve Jézus semmilyen isteni eredetre vagy tekintélyre nem tart igényt. A szöveg egy bizonyos pontján megkérdezi a tanítványait, hogy mit tartanak felőle. Péter azt válaszolja, hogy Jézus olyan, mint egy igaz angyal, Máté szerint pedig mint egy  bölcs filozófus. Tamás a következő vallomást teszi: „Mester,ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz." Jézus megfeddi Tamást, mondván: „Én nem vagyok a Mestered, mert megittasodtál és megmámorosodtál a szökellő forrástól, amit én mértem." Jézus reakciója távol áll attól, hogy isteni mibenlétet követeljen magának. Sőt még azzal is szembeszáll, hogy a szerfelett megtisztelőnek számító „Mester" titulust ruházzák rá. Mi több, a Tamás-evangélium sehol sem nevezi Jézust „Krisztusnak" - a görög kifejezés a héber Messiab, vagyis „felkent" megfelelője. Ezek a megállapítások további adalékul szolgálnak az evangélium korai keletkezése mellett. Attól fogva, hogy az élő emlékezet fakulni látszik, adott körülmények hatására Jézus karizmatikus alakja rangban és tekintélyben kezd növekedni. Mígnem végül isteni vagy félisteni státuszba emelkedik.” Richard Smoley - Tiltott hit.
Zeitgeis kicsit olyan nekem mint a Hofi Géza, azaz a fizetett ellenség. Sok igazságot kimond, de végül a tényeket úgy csűri csavarja, hogy abból vagy ne érts semmit, vagy azt szűrd le hogy a mítoszok a hibásak a jelenlegi világért, nem pedig a háttérben működő erők. Továbbá sok hazugságot is kimondanak, de tény hogy azoknak meg nehéz utánanézni. Arra biztat ítéld el (még azelőtt hogy megismernéd) az ősi kultúrák tudását. Vesd el, támadd meg magát a hitet, hiszen minek az, ha csak az emberi gonoszságot hinti szét. Teszi ezt akkor amikor éppen rájönnénk hogy az ősi iratokban dokumentált tények vagy események igazak, mert már eljutott oda a tudomány hogy képes megvizsgálni. Ha szeretnénk tudni hogyan működtek a piramisok, mi volt az ősi népek célja az építményeikkel, milyen energetikai eszközöket használtak… Nyitottan kell újra átgondolnunk mindent, a tudományokat egyesítve, nem szabad engednünk az ilyen csoportoknak hogy eltereljék a figyelmünket a lényeges dolgokról. Kerüljük el a hamis prófétákat.
Még a keresztények nagy része sem tud semmit saját vallásának kialakulásáról, mit várunk a világ többi részétől? Az ismeret terjesztése nagyon fontos, eltorzítása éppen ilyen nagyon nagy bűn! 
Jézus valós történelmi személyének igazolására:
Ma azt a kor éljük hogy vitatkoznom kell azokkal, mindenféle portálokon akik még történeti létét is megkérdőjelezik, állítva hogy a római kereszténység hozta létre a figurát.
Itt a legkézenfekvőbb cáfolat: Róma még sehol sem volt amikor Efezuszban, Antiókhiában, Damaszkuszban, Alexandriában, Thébában és Arméniában 200 körül már álltak a püspökségek. Az én elméletem szerint az ős-arámi nyelvet beszélő legkorábbi városállamok mint: Damaszkus, Hamát és Árpád, valahogy már jóval Jézus előtt egy proto-kereszténységnek nevezhető szeretet vallást gyakoroltak, itt vert gyökeret először az amit ma kereszténységnek hívunk. Tényként kezelhető hogy a napvallás nyomát sokáig követhetjük még 1300 körül a Katarok kiírásánál és később a Bogumil szektáknál is megtaláljuk.
Ezért is botorság a gnosztikus keresztényeket 200 utánra tenni, miért addig mi volt? Maga a gnoszticizmus mint eszmerendszer tényleg ekkorra tehető, tehát eddigre nőtte ki magát vallás-szerűvé, de Jézus közvetlen követői elmenekültek, azt biztosan tudjuk hogy Mária és János (az evangélista) Efezusz szigetére, érdekes hogy itt alakult az első püspökség, vajon miért? Később ők lettek a legfőbb ellenség a római kereszténység szemében, megint fel kell tegyem a kérdést: vajon miért? Ha azt olvasod hogy pátriárka akkor az azt jelenti hogy a hely azon néhány között van ahol (nem mindenütt kizárólagosan) az apostoli hitvallást fogadják el, tehát az első zsinat eszmerendszerét vallják, (fontos hogy ez kifejezetten erre a térségre vonatkozik). 
Korábbi cikkemet idemásolom mert sok szempontból érinti a témát, a végén elmondom mit gondolok Jézusról, ki volt ő valójában, mit jelent a felkenés, és miért gondolom beavatásnak:

A Szíria elleni háború a Közel-Keleti kereszténység eltűnését fogja eredményezni.

Komoly probléma az ha rossz hírét keltjük a legendás szír vallási türelemnek, 8 különböző vallás, és mind Szírnek vallja magát. Létük több ezer éven keresztül biztosított volt, kell ennél jobb bizonyíték a vallási türelem folytatólagos meglétére? Tegyük hozzá: amelyet a külföld most megpróbál porrá zúzni… És mindez megjelenhet egy állítólag keresztény ország országosan ismert hírportálján? Persze én örülök neki hogy egyáltalán megjelenhet, de nem paradox hogy ilyen élethelyzet egyáltalán létrejön?  
Még egy dolog amivel vigyázni kell, ugyan tudjuk hogy a keresztények és az alaviták képviselik a vezető réteget, vagy Egyiptomban a Koptok, de óvatosan ennek fennhéjázó ismételgetésével, mert nagyon kevesen vannak, közülünk pedig senki sem fog elmenni oda ha segíteni kell nekik. Még úgy is járhatnak mint az iraki mocsári araboknak csúfolt keresztények, (nevezik: Ma’dan, Madai-nak) vagy ahogy Iránban hívják őket a Mandeusok, akik a 20.század elején még 10 milliós tömbként éltek, ma már gyakorlatilag a kihalás szélére kerültek. Mára már csak városok, falvak és földrajzi helyek nevei őrzik egykori jelentőségüket, ők is a vezető réteg voltak, ma az arab hatóságok éppen ezzel indokolják gyors eltűnésüket. Pedig van kutató aki a Médekkel azonosította őket, ősi építési módszereik és házaik a sumér hagyaték részét képezik immár hivatalosan is, Pártus királyukról szóló emlékeket pedig szent könyvük őrizte meg, de még ez sem számított, ma már csak néhány száz vagy tízezren élnek, pedig egykor ők voltak a teljes terület urai. A legősibb keresztények feltételezhetően eredetileg a manicheizmus követői és még Palesztinában lettek Keresztelő János hívei, vagy sokkal inkább közöttük született de legalábbis nevelkedett az a személy aki később Keresztelő Szent Jánossá vált az egyház számára. Mindenesetre vallásuk arra utal hogy még azelőtt jöttek el mielőtt Jézus színre lépett, mert mint Pál leveleiből is kitűnik: Alexandriáig voltak csoportok akik csak a víz (azaz János) keresztségét ismerték, a szentlélekét (azaz Jézusét) még nem. E népcsoportokról egy biztos: közel időszámításunk kezdete óta élnek ott ahol ma. Irataikról kivonatokat lehet olvasni, de az eredetit senkinek sem mutatják meg, könyveik szentsége ma is élő hagyomány a közösség számára. Lassan végleg eltűnnek mégsem érdekel senkit a sorsuk, nem megy kutatni senki, mintha nem értenék hogy már túl vagyunk az utolsó órán és ez a tudás is el fog veszni. Épp mint a Nag Hammadi-i szövegek melyeket az egyiptomi templomok őrzik és a legkorábbi hiteles források Jézus történeti létének igazolására. Ma azt a kor éljük hogy vitatkoznom kell azokkal, mindenféle portálokon akik még történeti létét is megkérdőjelezik, állítva hogy a római kereszténység hozta létre a figurát. Itt a legkézenfekvőbb cáfolat: Róma még sehol sem volt amikor Efezuszban, Antiókhiában, Damaszkuszban, Alexandriában, Thébában és Arméniában 200 körül már álltak a püspökségek. Ezért is botorság a gnosztikus keresztényeket 200 utánra tenni, miért addig mi volt? Ha azt olvasod hogy pátriárka akkor az azt jelenti hogy a hely azon néhány között van ahol (nem mindenütt kizárólagosan) az apostoli hitvallást fogadják el, tehát az első zsinat eszmerendszerét vallják. 
Tamás evangéliuma Kr.u.50 körül keletkezhetett, a legkorábbi eredeti mű, nem is evangéliumszerű, csak egy szólás-mondás és kinyilatkoztatás gyűjtemény, melyben egy nemrég még élt ember szavait rögzítették, még szó sincs arról hogy Isten emberré lett fia volna, aki elveszi a világ bűneit, vagy mintha a Szentháromság második személye lenne, és egyáltalán semmilyen isteni eredetre vagy tekintélyre nem tart igényt, sőt! Jézus nem volt Krisztus életében, legalábbis nem a mai értelmezés szerint. Felkent volt, két beavatási rituáléról biztosan tudunk, az első a keresztség a második a halálra való felkenés volt. Feltehetően születésekor a Háromkirályok csillagzat együttállás idején szintén történt felkenés az újszülött megérkezésekor, de ennek hagyományára nincs olyan fennmaradt bizonyíték mint a másik kettő esetén. Keresztelő Szent János élettörténetét ugyan ismerjük, de létezik hogy egy Áron papi rendjéből származó árva gyermek csak úgy bolyongjon a sivatagban? Mert a gyermekkoráról nincs más adat. Ezzel szemben a Mandeus hagyomány komplett életrajzot őriz, akkor kinek higgyünk? Mindenesetre a jelenlegi kánon nem tulajdonít neki nagy jelentőséget, éppígy mosódott el Mária Magdolna szerepe Jézus halálra való felkészítésében, a bibliai történetben szinte érezhető hézagok vannak, nincs értelme a drága olajnak, a fej, a kéz és a láb olajban való fürdetésének, ha nem magyarázzák meg mi is történik. Amit rekonstruálni tudunk: a csodálatos gyógyító aki Melkizedek rendjéből való papnak vallja magát, tudja hogy életét eldobni készül, és aki a felkenést végzi éppígy tudja. Ki volt ez az ember? És ki volt aki számára a beavatást biztosította? Vannak akik egyiptomi rítusokat látnak ebben, hasonlóságot többet is találni, de csak egy dolgot állíthatunk biztosan: több volt annál mint amit a bibliában olvashatunk róla.         
A kereszténység bölcsője, és kezdeteiről vallott tudásunk megy veszendőbe, és hol a papság aki mindent megtesz védelméért? Az életet hivatalból már nem tiszteli senki, de a sivatag homokja alatt ősi városok mindenütt (gyakran a ma nyüzsgő városfelszín alatt is néhány méterrel) és ha a feltárások nem a robbantások miatt pusztulnak el, akkor a szakszerűtlen ásatások miatt nem hitelesíti a tudományos világ, na és a múzeumokból eltűnik minden szinte megrendelésre, gondoljunk csak Irakra.
Közben tudósaink most jönnek rá, hogy a piramisokat talán használták és talán nekünk is lehetne, és hogy az energiaválságra válasz kell, talán megnézhetnénk hogy tudományosan nem feldolgozott leletekkel a fizikusok vagy mérnökök tudnak-e valamit kezdeni. Ehelyett az érintett területeken már évek óta háború zajlik.         
  
 


Véleményemet alátámasztó adatok
A keleti kereszténység kezdetei:
    
Adolf Harnack szerint a kereszténység ókori elterjedését négy csoportba lehet osztani: A mai kis Ázsia egész területe. 1. Trhacia, Arménia. 2. Antiochia, Szíria, Alexandria és Egyiptom. A püspöki szervezet a II. sz. végén kezdett kialakulni és a szerzetesség is, amely Thébához kötődik. (Remete Szent Pál és Remete Szent Antal.) 3. Palesztina. 4. Perzsia, India, Skhythia.
Harnack szerint a latin nyelvű egyházközségek száma mélyen alatta marad a görög nyelvű egyházközségek számánál. A keresztény misszió java erejét a pogányok megtérítésére fordította, elszakadt a zsidóságtól és egészen hellenisztikussá vált. Egyiptom őslakossága körében hamar terjedt a kereszténység amit ma kopt kereszténységnek nevezünk. A kopt egyház a IV. sz.-tól az V. sz. közepéig virágzott. A niceai zsinat idején több mint egymillióan voltak. http://ludviglap.hu/szentkorona/cikk_04.html
Új időszámításunk 2. százada közepén Róma még mindig nem volt jelentős súlyú, komoly tekintéllyel rendelkező keresztény központ. A jelentősnek mondható keresztény gyülekezetek, egyházak mind keleten voltak; Alexandria, Efezus, Antiok, ám tartsuk szem előtt, hogy ezen városok lakosságának is csak piciny százaléka volt keresztény. Megalapozottságukat nagyban segítették a történelemmé átgyúrt legendák, miszerint mindhárom egyházat egy-egy eredeti Jézus tanítvány alapította és rajtuk keresztül egyenes kapcsolatot lehet felmutatni magáig Jézusig. Ilyen szentségesen dicső összeköttetésre már lehetett építeni, büszkén hivatkozni. Alexadria Márkot; Antiok Pált; Efezus Jánost tartotta egyháza alapítójának, viszont Róma nem rendelkezett semmilyen direkt apostoli tradícióval. http://www.egalizer.hu/tudomany/vallas/papasag/cikk3.htm
A Jézus korában beszélt nyelvről:
Arámi lett a lingua franca a Termékeny Félhold területén, nagyrészt az Neo-asszírok (kb. 934-609 BCE) és utánuk a Achaemenids (576-330 BCE) birodalom, aki elfogadta, hogy ez a kiegészítő nyelv mind a nemzetközi kommunikáció és belső adminisztratív használatos legyen. Fokozatosan kiszorította az anyanyelvi ügyintézést a régióban, de mivel széles földrajzi területen ​​és politikai körülmények használták, hamar kialakult két nagy al-családja, a nyugati al-család, amely a talmudi arámi, keresztény palesztin és a szamaritánus, és a keleti al-család, amely késő babiloni, szír és Mandaic. A kezdetektől Geonic időszak végén Babiloni Talmud nagy arámi, azaz a szokásos arámi volt használatban.
Bár nem közvetlen leszármazott a ma beszélt babiloni talmudi arámi, a legtöbb beszélt Neo-arámi dialektus a keleti al-családba tartozik, ezek közé tartozik Közép Neo-arámi (Ṭuroyo és Mlaḥsô), északkeleti Neo-arámi (a legnagyobb Neo-arámi csoport, amely magában foglalja a különböző zsidó Neo-arámi dialektust, valamint a nyelvjárásokat: asszír Neo-arámi és Káld Neo-arámi) és a Neo-Mandaic. Az egyetlen túlélő maradványa a nyugati al-család Nyugat Neo-arámi, a következő falvakban beszélik: Ma ʿ Lula , Bakh ʿa , és Jubb ʿ Adin,  Észak-Damaszkusz. http://en.wikipedia.org/wiki/Mandaic_language
Az Arámi tehát Jézus kora előtt 1000 évvel már beszélt nyelv volt a térségben, ma a sémi nyelvek között tartják nyilván mind a Szír keresztények mind a Mandeusok nyelvét. A Mandaic nyelv jelentősen elgörögösödött, mint ahogy az arámi nyelvek nagy része is.
Az afroázsiai nyelvcsaládhoz általában a következő ágakat sorolják:
Berber
Chadic
Kushita
Egyiptomi
Omotic
Szemita
E nyelvcsaládot időben csak a Sumér nyelv előzi meg. Érdekességképpen kiírtam néhány jellemzőjét:

  • Sumér ragozó nyelv, agglutináló jellegű, ami azt jelenti, hogy a szavak szóláncokból állnak össze, a láncszemek többé-kevésbé jól elkülöníthető és elválasztható képzők és / vagy a morfémák (a legkisebb nyelvtani egység, szóelem). Az agglutináció (toldalékolás) a szavak tövéhez, illetve alapalakjához illesztett képzők, jelek és ragok, közös néven toldalékok segítségével történik.

  • Az élő és élettelen között nyelvtanilag nincs különbség.
  • Nincsen nő- és hímnemű személyes névmás sem.
  • Csak két igeidő létezik, a múlt és jelen idő, a jövő időt a jelen idejű igék időhatározós bővítéseivel fejezték ki, csakúgy, mint a hettita vagy a magyar nyelv.

  • Jellegzetessége az azonos alakú szavak nagy száma, homophones (homófóniák)  – habár lehet, hogy ezek csak írásban tűnnek azoknak, és a beszélt nyelvben valamilyen eszközzel, például hangsúlyozással megkülönböztették őket. A különféle jelentéseket (pontosabban az azonos szóra létező ékírásos jeleket) átiratban hagyományosan a szó után írt számokkal jelölik, vagy néha különféle ékezetekkel, például: DU "menni", DU3 (vagy dù) "építeni".
  • Gazdag nyelvtan esetrendszer, ugyanis a következő esetek léteztek (melyek nálunk is léteznek): alanyeset, birtokos eset, részeshatározó eset, helyhatározói eset, hasonlító eset; "úgy mint",  vagy célhatározó eset, "azért, hogy".

E pontokat azért emeltem ki mert talán Te is látsz benne összehasonlítási alapot…
 A Mandeus és Madai (Mandan) népről itt a korábbi anyag:

Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. szeptember 9. Szerkesztette: Pintér Zsófia
Nézettség: 1,030

Forrás:
jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.hu - Vajon valós veszedelem? Hiteltelenítés felsőfokon?


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: