Székely humor


Székely humor

  A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét,a fiú meg a lovat vezette.

Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.

-Nem én rontom el, hanem édesapám!

-Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna visszafeleselni az apámnak.

-Vót is magának apja?

-Vót bizony, különb, mint neked!        Ügyvédet hív az öreg székely, hogy lediktálja a végrendeletét:

-A falunak adományozom azt a lovat, amelyiket a múlt héten elloptak tőlem.

De ha méges megkerülne, akkor legyen a Pista fiamé.        Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:

-Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni legalább egy napra?

-Szerettem vóna. Há' maga?       Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:

-Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő kapta.

Azt mondja a székely:

-Itt olyan lassan mennek, hogy sógor kifeküdt a sínre, me´öngyilkos akart lenni, s éhen hótt.        Nagyon beteg az öreg székely. Hazajön Magyarországra elszármazott leánya,

odamegy a betegágyhoz, és kérdezi feldúltan:

-Maga erősen beteg, édesapám, szóltak-e az orvosnak, valaki hívta-e?

Azt mondja az öreg:- Nem ke', leányom. Mű itt a faluba' természetös halállal szoktunk meghalni.

 

        A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:

-Harapnak a halak?

-Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg nyugodtan!        Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr gyanakodva megállítja:

- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?

- Harmatlevet.

- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg!

Pfúúúj! Ez borzalmas. Na,gyorsan menjen el innen!

- Gyí Harmat!        Kapaszkodva áll a székely az ülések között a vonaton. Mondják neki:

-Jöjjön, üljön le, bácsi!

-Nem ülök le. Sietek!        A kommunista rendszerben énekel a székely a szilveszteri mulatságban:

- Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentjeeeeee...

Jő a milicista:

- Na, jöjjön velem, János bácsi!-

Há' métt mennék?

- Az ének miatt.

- Ne 'jedjen meg, nem most izente.
        Két székely a mezőn tántorog hazafelé, amikor meglátják a legelésző lovakat.

Mondja az egyik:

-Ej, de irigy vagyok a lovakra, komám!

-Há' mé' teee?

-Me' négykézláb mehetnek.        A székely a városban vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, kérdezi a pincért:

- Tessék mondani, itt kinek ke' fizetni?

- Nekem.

- No, há' ez az első vendéglő, aho' nem neköm ke'!        A székely lógatja fejét a kocsmaasztal mellett:

- Ha fel t'ok állni innét, menyek, kérek egy decit. Ha nem t'ok, akkó eisze elmenyek haza...        Mózsibá' elmenyen az orvoshoz, mert fáj a feje. A doktor megvizsgálja, jobbról es balról,

megütögeti, megszuszogtassa, s a fejét csóválva mondja:

−Nem tetszenek a leletei, hajjaje. Mit szokott maga reggelizni?

−Én-e? Egy kicsi kolbászt, juhsajtot, rántottát tíz tojásból, s szalonnát. Előtte két pohárka szilvapálinkát.

−És mit szokott ebédelni?

−Megeszem a reggelről maradott kolbászt, szalonnát, utána faszulykalevest,ekkora csülökkel,
        né, s osztán lenyomtatom tőtött káposztával. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána egy fél
liter bort.

−Vacsorára?

−Megeszem a délről maradt faszulykalevest, a csülköt, utána szalonnát, kolbászt,hagymát, s túrót.

Na de előtte két pohár szilvapálinkát, utána fél liter veresbort.

−Jaj Mózsi bá', ez nem egészséges! S hogy áll a koleszterinje?

−Mint a cövek!        Kopogtatnak az ötvenes években, hajnalban Marcsa néni ajtaján. Kiszól:

-Ki az?

-Mi vagyunk az agitátorok!

-Mit akarnak?

-Beszélgetni!

-Hányan vannak?

-Hárman.

-Hát akkor csak nyugodtan beszélgessenek.        Nagypatak tetején kijő a gazda a házból tél elején, reggel. Meglátja a szomszédot, odakiált:

- Há' e hó-e, hééééé?

- Há' e hó há'!

        János bácsi Gyergyóban, a vendéglőben reámordul a pincérre:

-Ebbő' a tyúkhúslevesbő' hova lett a  tyúk?

-Hova-hova! Magát se főztük belé a székelykáposztába!

 

 

       

        Székely bácsi mondja:

– Persze, öt politikus ment mint az állat, nekimentek a fának, és szanaszét repültek.

–És most hol vannak a sérültek?

–Eltemettem az összest.

–Úristen, és ha még éltek?

–Hát, egyik-másik szólt, hogy ő még él, de én már nem tudok hinni ezeknek...        Székely bácsi éjféltájban nyögve kászolódik ki az ágyból.

- Mi a bajod? Hová mégy? – kérdezi a felesége.

- Megyek a pincébe egy kis borért.

- Talán csak nem bolondultál meg, hogy éjfélkor bort akarsz inni?

- Nem innám én, édes anyukám, de mikor álmomban három tál töltöttkáposztát ettem meg egy ültömben. Erre már muszáj inni, mert különben megcsömörlök.        Két öreg székely beszélget:

- Lusták ezök a mai fiatalok! Én annak idejibe 15 kilométerre es elmentem gyalog a bálba!

- Hazafelé es gyalog menté'?

- Nem! Hazahozott a mentő.

 

 


Szerkesztés dátuma: szerda, 2014. augusztus 6. Szerkesztette: Georgiu Marianna
Nézettség: 911


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: