Őraljaboldogfalva


Őraljaboldogfalva

Őraljaboldogfalva (Sântămăria-Orlea) Hátszegtől 3 km-re délkeletre, a Sztrigy folyó bal partján fekszik.

A Boldogfalva név – éppúgy mint román nevének előtagja – Szűz Máriára utal.

Története: A középkorban vásáros település volt a hátszegi vár alatt, katolikus plébániával és valószínűleg magyar–román lakossággal. I. Ulászló 1442-ben Hunyadi János familiárisának, a pestényi Andreasnak adta, majd 1447-ben Hunyaditól a Kendeffy család elődei kapták meg.

1453-ban a dévai várhoz, 1506-ban és 1510-ben a vajdahunyadi várhoz tartozott.

A Kendeffyek uradalmi központja volt. 1824-ben Kendeffy Ádám iskolát szervezett a különböző felekezetű gyermekek számára, ahol 1843-ban a magyar és román ábécét, a magyar és román nyelvű számolást és a Kiskátét (ugyancsak magyarul és románul) tanították. Az iskola 1860-ig működött. Mellette 1852-ben a görög katolikusok is iskolát szerveztek, amelyet 1876-ban a község vett át, de nemsokára bezárták. 1885-ben a református lelkész vette kezébe az oktatást. Később magyar iskolája működött, 1960-ig.

Az 1890-es években Giovanni Peccol fűrészüzeméhez olasz (friuli) munkások települtek be, akiknek nagy része végleg ideköltözött. Utódaik elrománosodtak, de vallásukat javarészt megtartották.

1910-ben 690 lakosából 365 volt román, 183 magyar, 107 főleg olasz és 28 német.

2002-ben 881 lakosából 817 volt román, 33 magyar és 18 egyéb nemzetiségű.

Látnivalója a Református templom, román stílusú, de később gótikus elemeket is kapot református templom a 13. század második feléből való.

A bejárattól jobbra megmaradt a leprásokat ápoló Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása. Szent Pál halálának ábrázolása alatt latin nyelvű felirat volt olvasható. A mai is látható, az egész hajót beborító bizánci stílusú freskókat és az apszis apostolait valószínűleg a 15. század közepe táján, a Kendeffyek birtoklásának kezdetén készítette egy talán Havasalföldről érkezett mester. Ez a réteg viszonylag épen és teljesen őrződött meg a későbbi vakolatréteg alatt, eltekintve attól, hogy a szentek szemét valószínűleg a református hívek kiszurkálták.

1484-ben már ismét a katolikusoké volt, amire Holyczer Márton gyulafehérvári kanonok ekkor készült bevésése utal. 1555 előtt lett a reformátusoké.

1562 és 1591 között készült, cirill betűs karcolás talán arra utal, hogy – mint más Hátszeg vidéki templomok esetében – a reformátusok ezt is közösen használhatták az ortodoxokkal.

A Kendeffy-kastély 1782-ben, barokk stílusban épült. Kendeffy Árpád 1871 és 75 között neogótikus stílusban újjáépítette és angolparkkal vette körül. 1882-ben a kastély vendége volt Rudolf trónörökös feleségével, Stefániával. Az 1960-as években nyári gyermektáborként használták, állaga leromlott. 1972-ben felújították, tornyát teljesen újraépítették, és a nyolcvanas évektől 32 szobás szállodaként működött. Egykori építtetőinek örökösei 2006-ban visszakapták.

 


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. január 7. Szerkesztette: Balázs István László
Nézettség: 1,301 Kategória: Erdély
Előző cikk: Ompoly-sziklák Következő cikk: ŐSZI IDÉNYKEZDÉS 2O13


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: