Szilágycseh vára - (Szilágy megye) Bornemissza-udvarház romja


Szilágycseh vára - (Szilágy megye) Bornemissza-udvarház romja

Szilágycseh északi részén egy magaslaton állt. Helyén a 20. század elején a Bornemissza bárok udvarháza állt, ma rom. 

A helység a 15. század elején bukkan fel, Chehi néven, a Kővári uradalom része. A 16. század elejétől kezdik a mezővároson átfolyó patakról Szilágy-Csehnek nevezni. A 15. század során a kusalyi Jakcsok és a bélteki Drágffyak pereskednek birtokáért. 1425-ben a Jakcsoké, 1461-ben Jakcs János elzálogosítja Drágffy Miklósnak. Később bélteki Drágffy Bertalannál van zálogban, akinek Kusalyi Jakcs Ferenc örökre átengedi. Fia bélteki Drágffy János emeltet itt 1521-előtt egy erdődített udvarházat, amelyet ekkor törvényesített fiának, Ferencnek enged át. Ezt 1526-ban kelt végrendeletében is megerősíti, amikor csehi castellumát "frissen épültnek" mondja. 1556-ban már várnak mondják, ekkor a Drágffyak magszakadása miatt Báthory György kapja meg. Rövidesen azonban hűtlenség címén elveszíti és Rátóti Gyulafi László kapja adományba a várat és a hozzátartozó uradalmat. Az uradalom ekkor Szilgycseh mezővárosból, Széplak, Nagygoroszló, Ardó, Horvát, Sülelmed, Szélszeg, Alsó- és Felső-Szivágy, Gardánfalva, Alsó- és Felső-berekszó, Mosóbánya, Borzlyuk, Patakfalva, Örményes, Alsó-, Közép- és Felső-Várca, Egerbegy, Győrtelek, Tóhát és Náprád birtokok tartoznak. Az uradalom tehát olyan helységekből áll, amelyeket a Drágffyak szereztek a környéken a 15. század második felében. E szerzeményeiket a 16. század első évtizedeiben szervezhették uradalommá és ehhez köthető, hogy 1520 táján udvarházat emelnek itt. Az uradalom (kisebb-nagyobb módosulásokkal) 1654-ig a Gyulafi családé, ekkor azonban a fiág kihal és a két leány révén a Thököly illetve a Kapi családok között oszlik meg. Várad eleste után a Szilágycseh vára végvárrá válik, állandó katonai őrség tartózkodik benne, főkapitánya Bánffy Dénes. A 18. században eladományozás révén a Bornemissza és a Wesselényi családok bírják. 

A kastély nagymérvű pusztulása, valamint a töredékes írott források miatt a Drágffyak által emelt kastély és a későbbi végvár képét igen nehéz rekonstruálni. A ma álló Bornemissza-udvarház romja kétszintes és U alaprajzú. Feltételezhető, hogy részben megőrizték a 16-17. századi állapotot. Erre egyébként néhány reneszánsz ablakkeret és az udvaron megmaradt reneszánsz indás-leveles kút kávája is utal.

 


Szerkesztés dátuma: szombat, 2013. március 16.
Nézettség: 2,391 Kategória: Varaink, kastélyaink
Előző cikk: Szikszó vára Következő cikk: Szilágysomlyó vár (Szilágy megye)

Forrás:
www.castrumbene.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: