Régiók - Magyarország - A Magyar Királyság vármegyéi

   

 
                             Nógrád vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részén. A történelmi Felvidék területéhez tartozott. Területe jelenleg Magyarország és Szlovákia között van felosztva.Földrajz A vármegye területe nagyrészt hegység, az Ipoly és a Duna mentén találhatóak szűk völgyek és a Nógrádi-medence.
 
                        Nyitra vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Jelenleg Szlovákia része.Földrajz A vármegye területének északi része hegyes, déli része síkság. Északon a Kis-Kárpátok csoportjai, délen a Pozsonyi-medence síksága foglalta területét.
 
                          Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási egység volt Magyarország középső részén 1876 és 1950 között. Az egykori vármegye területe jelenleg is Magyarország része, a helyén ma Pest megye, valamint Bács-Kiskun megye nagyobb része található.
 
                            Pozsega vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részén. Területe jelenleg Horvátországhoz tartozik.Földrajz A vármegye területének északi része hegység, délen a Száva folyó széles síksága volt.
 
                             Pozsony vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területének egy nagyon minimális része Magyarországhoz, legnagyobb része Szlovákia területéhez tartozik.FöldrajzA vármegye területének nagy része síkság volt.. Csak északnyugaton vonult végig a Kárpátok egyik csoportja, ami ketté osztotta a vármegye síkságát.
 
                          Sáros vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia része.Földrajz A vármegye területe nagyrészt hegység. Fontos folyóinak, a Hernádnak, a Tárcának a völgyében találhatóak csak szűk síkságok. Hegycsoportjai a Kárpátok északi hegycsoportjaihoz tartoznak.
 
                         Somogy vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság dunántúli részében. Jelenleg is Magyarországhoz tartozik, a mai Somogy megye területe nagyrészt megegyezik vele.Földrajz A vármegye területe nagyrészt síkság, bár keleten található volt pár dombság, azonban ezek magassága nem haladta meg a 300 m magasságot sem.
 
                            Sopron vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részében. Területét Magyarország és Ausztria között osztották fel.Földrajz A vármegye területének nyugati része hegység, déli része teljesen síkság volt. Nyugaton az Alpok kiagázasa, valamint az Alpokaljához tartozó Lajta-hegység feküdt, keleten a Kisalföld terült el.
 
                       Szabolcs vármegye közigazgatási egység volt Magyarország alföldi részén. Területének szinte egésze – néhány Ukrajnához tartozó település kivételével – jelenleg is Magyarországhoz tartozik.
 
                         Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság középső részén.FöldrajzA vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. A síkságok között találhatóak voltak mocsárvidékek is, illetve dombságok vízben igen gazdagok. Legfontosabb folyói a Szamos, a Lápos illetve a Túr.

72 cikk | 5 / 8 oldal