Régiók - Magyarország - A Magyar Királyság vármegyéi

   

 
                           Turóc vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részén, utolsó székhelye Turócszentmárton volt. Területe jelenleg Szlovákia része.Földrajz A vármegye területe tulajdonképpen egy medence, amelyet mindenhol a Kis-Fátra hegység csoportjai vesznek körül. Legfontosabb folyói a Vág és a Turóc.
 
                    Udvarhely vármegye  közigazgatási egység volt Magyarország erdélyi részében 1876 és 1918, majd 1940 és 1945 között. Jelenleg Románia része.Földrajz A vármegye terület nagyrészt hegység volt, amely délnyugat-északkelet irányba ereszkedett alá. Területén feküdt a Hargita-hegység. A legfontosabb folyója a Nagy-Küküllő.
 
                           Ugocsa vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északkeleti részében, utolsó székhelye Nagyszőlős volt. Területe Ukrajna, Magyarország és Románia között van felosztva.Földrajza A vármegye területének nagy része túlnyomóan síkság volt.
 
                             Ung vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északkeleti részében. Területe ma Ukrajna, Szlovákia és Magyarország része.Földrajz A vármegy északi, nagyobbik része hegység, déli része síkság által volt lefedve. Az északi részén a Kárpátok északkeleti csoportja, délnyugati részén az Alföld egyik nyúlványa feküdt.
 
                        Varasd vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli területein. Területe jelenleg Horvátország része.FöldrajzA vármegye területének nagyérsze dombság, csak északi részén található a Dráva folyó síkság.
 
                            Vas vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részén. Területét Magyarország, Ausztria és Szlovénia között osztották fel.Földrajza A vármegye területe két részre osztható: keleti, kisebb része a Kisalföld, vagy a Pozsonyi-medence része, valamint nyugati része, amely az Alpokhoz tartozik.
 
                    Verőce vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részében. Jelenleg Horvátország része.FöldrajzA vármegye területe nagyrészt síkság, csak délen nyúlnak be hegységek a vármegye területére. Legfontosabb folyója a Dráva.
 
                            Veszprém vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság középső részén. Jelenleg is Magyarország része.Földrajz A vármegye középső része hegység, északnyugaton és délkeleten pedig síkság. Középső részén fekszik a Bakony hegység, ettől délre és északra pedig a Kisalföld feküdt.
 
                                 Zágráb vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részében. Jelenleg Horvátország része.Földrajz A vármegye területe nagyérszt dombság, csak északkeleten található síkság. Legfontosabb folyója a Száva.
 
                           Zala vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részén. Területe Magyarország, Horvátország és Szlovénia között van felosztva.Földrajz A vármegye domborzata vegyes, a síkságba ékelődnek dombok és keleten a Bakony déli lába is érintette a vármegye területét. Legfontosabb folyói a Zala és a Mura.

72 cikk | 7 / 8 oldal