Történelem

   

A magyar pipázás történelme
Hazánkban a pipázás szokását a török hódítók, és a nyugat-európai, főleg Vallon (belga, német, holland) zsoldosok hozták be. Fazekasaink a török cseréppipához hasonlóan a az apró pipafejhez külön hozzáragasztott pipaszárral készítették a pipát. A magyar pipakészítés központjai Debrecenben és Selmecbányán alakultak ki.
"Móricz 1969" Expedíció, Magyar ifjúság, 1970-es cikkje
Ez a téma, leírás csak egy része egy sokkal nagyobb tartalmasabb cikknek, amit  Móricz Opos János magyar kutatóról szerkesztünk. ami itt található: MÓRICZ JÁNOS   Dél-Amerika régészeti emlékeinek feltárása régóta foglalkoztatja a tudósokat. Számtalan expedíció indult el és tért vissza eredménytelenül, sőt az is előfordult, hogy többé semmi hír nem jött felőlük.
1921. április 3. – Interjú Horthy admirálissal a New York Times-ban : „Ennek a nemzetnek monarchia kell!”
  Charles H. Grasty Különtávirat a New York Times-nak Budapest, 1921. április 3. A mai napon interjút adott nekem Horthy admirális, aki az utóbbi napok eseményei következtében az egyik legérdekesebb európai személyiséggé lépett elő. Mindenekelőtt biztosított róla, hogy Károly visszatérési kísérlete teljesen meghiúsult.
A hunok és a Hun Birodalom
A hunok és a Hun Birodalom A hunok kulturális-szellemi téren egyértelműen rokonai a magyarságnak, s nagy valószínűséggel az Árpád-féle honfoglalás uralkodó rétege genetikailag is a hunok vezető néptörzsének tagjai voltak. Így teljes joggal illeszthető be a magyarság korai történetébe a hunok története is.
A magyar huszár születése, dicső harcai és történelmi jelentősége
A tanulmány kezdetén a magyar huszárral kapcsolatosan néhány fontos kérdést kell tisztáznunk. Ezek a huszár születésének körülményei, a téves nézetek tisztázása, a huszár dicső harcainak általános és elvi meghatározása, végül a huszár szerepe és jelentősége a történelemben.
A magyar katonai élelmezés úttörője: Békéssy József vezérkari őrnagy
A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményének egyik kiemelkedő darabja a Békéssy József vezérkari őrnagy által tervezett fogatolt tábori sütőkemence.
A magyarok génállománya és az őstörténetek
  fA 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint: A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
A Magyarság eredete
Minden nép számára alapvető dolog a történelme ismerete, hisz ez ad nemzeti identitást az illető közösségnek, továbbá erősen befolyásolja gondolkodásmódját, viselkedését, jövőbe vetett hitét. Éppen ezért, egy-egy nemzet leigázásakor, igyekeznek az illető nemzet történelmét átírni, hogy minél szégyenletesebb, jelentéktelenebb legyen, illetve elvágni őt gyökereitől.
A nagycsalád rendszere
Az eredeti jelentés mellett a néprajzi szakirodalomban speciális szerkezetű családformát jelent. A nagycsalád intézménye egyidejűleg vérségi, gazdasági lokális és társadalmi egység. (A magyar nyelvterület hagyományőrző vidékein a 19. sz. végéig még elszórva megvolt, múltja több száz évre tekint vissza.
A szkítákról szerzett ismereteink
A szkíták   A szkíta kultúra hatása a régi magyarságra, akik legalább 1500 évig a szkíták birodalmában, illetve az azokkal rokon utódállamokban éltek , vitathatatlan. Hasonló vagy részben azonos szellemi és anyagi kultúra, életmód stb. alapján elmondható, hogy a szkíták kulturális téren mindenképpen rokonai a korabeli magyarságnak.

673 cikk | 2 / 68 oldal