Történelem

   

A Hungar és Magyar név értelme
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Nemzetünk mai neve Hungár és Magyar. Saját nyelvünkön írva és szólva a Magyar nevet használjuk, de amikor idegen nyelven szólunk magunkról vagy mások írnak rólunk, a Hungar nevet alkalmazzuk. Nem azért mintha a Hungar nem lenne a magyar nyelv szótárából eredő szó.
A székely, kus és turki név értelme
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
A kárpáti hun birodalomban élő magyar nyelvű népek közül a Hun és a Magyar után legjobban érdekel bennünket a Székely név, népi tömbünk keleti ágának ma is használt neve.
Első benyomások az őshazáról. Az őshazára utaló ismert adatok.
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Megelőző vizsgálataink során megfigyeltük, hogy a hun királyok népük származási helyéül Iránt jelölték meg. Irán akkoriban általában az árja népek által lakott földterületet jelentette és nem egységes kormányzat alatt álló országot, mint utóbb. A név etimológiája maga is erre utal.
Az Őshaza személy - és helyneveiben megőrzött Magyar Szókincs
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Az Úr szó. - Ez a magyar szó a Régi Keleten az időszámítást megelőző V. és IV. évezredtől kezdve szakadatlanul és minden földrajzi tájon elénk bukkan. Illeszkedő alakjai: Úr, Ár, Er, Ra, stb. A Nílus völgyében való sűrű használatát legkönnyebben úgy érzékeltethetjük, hogy az Egyiptomi Biblia névmutatójából idézünk. Mi e gyűjtemény angol kiadásait használtuk (23m. és 24m.
A Magyar név
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
A Magyar név.   Mivel a Magyar név etimológiája MA-k-AR" azonos a Hungaréval és értelme is ugyanaz, ez a név is mindazt jelenthette, ami a Hungár: az égben lakó istent, annak földi helyettesét a királyt, minden nagy embert, köztiszteletben álló férfiút, katonát, és i-vel képzett alakja bármely honfit, többes k raggal az egész népet.
Az Őshaza történeti éghajlata és első gyarmatosai.
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
A Régi Kelet klímatörténete magyarázatul szolgál arra, hogy miért indult el a két magyar nyelvű népág, az északon lakó hun és a délen lakó magyar egymás irányában a történelmi találkozóra és közös nemzet kialakítására. Földrajzszakos tudósok írják, hogy a régibb kőkorszak (paleolitikum) idején földünk éghajlati viszonyai lényegesen eltértek a mai állapotoktól.
Magyar volt-e a régi kelet kultúrnyelve? A kutatások jelen állapota
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Általános tudományos felfogás szerint a Kr. e. évezredekben a Régi Keleten két kultúrnyelv virágzott: az egyiket szumírnak, a másikat egyiptominak mondják. Előbbiről azt vélik, valahonnan északról eredt és a Tigris és Eufrátesz közén a napisten, Szemúr (Szumér, Szumír) országában bontakozott ki irodalmi nyelvvé.
Az úgynevezett szumír és egyiptomi nyelv eredetileg ugyanaz a nyelv
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Egy- egy nyelv mibenlétét, hovatartozását nyelvtana, hangtana és szókincse együttesen határozza meg. A mezopotámiai nyelvre vonatkozó újabb kutatások eredményeit e három szempont szerint csoportosítva mutatjuk be.
A szumér és egyiptomi nyelv egyformán magyar nyelv
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
A SZUMÉR ÉS EGYIPTOMI NYELV EGYFORMÁN MAGYAR NYELV   A szumér- egyiptomi kultúrnyelv nyelvtanában és hangtanában. a nem magyar tudósok lépten-nyomon olyan sajátságokat állapítottak meg, amelyek a magyar nyelvben is mind megtalálhatók; a magyar tudósok pedig az egyezést a szókincs tekintetében is igazolták.
Rengeteg a kr.e. évezredekből eredő magyar nyelven írt okmány. Az írás eredete
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Az emberi nem utolsó tízezer esztendejének történetében a legfontosabb esemény az írás feltalálása. Attól kezdve vált lehetővé a gyűjtött ismeretek elraktározása és minden következő nemzedékre való hiánytalan átszármaztatása.

673 cikk | 7 / 68 oldal