Történelem - Csaták

   

'56-ban nem voltunk egyedül
Franco tábornok 100 ezer katonát küldött,de az USA megállította őket.Az eddig széles körben ismertekkel ellentétben 1956-ban nem maradt a magyar forradalom magára.      Spanyolország teljhatalmú vezetője, Franco tábornok 100 ezer önkéntes katonát indított útnak Magyarország felé, hogy megsegítsék a magyar forradalmárokat a bolsevik elnyomók elleni közdelemben.
A Rákóczi-szabadságharc
A Habsburg Birodalom hadereje a 17. század végén felszabadította Magyarországot a százötven éves török uralom alól ismét a Nyugat ("Európa") részévé váltunk.
Szigetvár ostroma
1566. augusztus 6-án vette ostrom alá I. Szulejmán szultán (ur. 1520-1566) 150 000 fős hadserege a Dél-Dunántúl legjelentősebb erősségét, melynek kapitánya a híres hadvezér, gróf Zrínyi Miklós horvát bán volt.
Kuruc mozgalmak az 1600 években
Rákóczi-szabadságharc
A XVII. századra a a török és Habsburgok elleni háborúk sora jellemző. A török háborúk szüneteiben az Erdélyi fejedelmek, mint Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi Ferenc is szövetségre lép a törökökkel a Habsburgok ellen, ennek eredménye lett, hogy Erdély ugyan megerősödik, de a Török Porta engedélye nélkül nem kezdeményezhetett semmilyen hadjáratot. II.
Zentai csata
Rákóczi-szabadságharc
A zentai csata, 1697. szeptember 11-én a török hódoltság alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb csatája volt, amelyben a szövetséges keresztény sereg Savoyai Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott az Elmas Mehmed nagyvezír által vezetett török hadakon, a jelenlevő II. Musztafa szultán seregén.
Hegyaljai kuruc felkelés (1697. július)
Rákóczi-szabadságharc
1690-es években a háborús terhek növekedése elkeseredettséget szül az ország lakosságának körében. A nép megelégelte a rekvirálásokat, a beszállásolásokat, fuvarozásokat, és a sorozatos erőszakoskodást.
Tiszaháti felkelés ( 1703. május-június)
Rákóczi-szabadságharc
Esze Tamás 1703 májusában átveszi II.Rákóczi Ferenc kiáltványát és a piros selyem zászlókat, majd Bereg felé indul, ahol már türelmetlenül várja őt az elnyomott és agyon sanyargatott szegény nép.
A dolhai csata (1703. június 7 )
Rákóczi-szabadságharc
A tiszaháti felkelés 1703-ban nehezen védhető síkságról áttevődik a hegyvidékes Kárpátokba. A szegényes 800-1000 főből álló kuruchadsereg élén Esze Tamás tarpai jobbágy és Kiss Albert Tökhöly fejedelem egykori hadnagya állt, akiket a tiszaháti felkelés után előléptettek ezredeskapitánnyá.
Szomolányi győzelem (1704. május 28)
Rákóczi-szabadságharc
A Dunántúl 1704 márciusában történt elfoglalása után ellentámadást készít elő Heister Siegbert tábornagy Bercsényi Miklós Vág folyó menti csapati ellen, a támadást május közepén kezdi meg.
Nagyszombati csata (1704. december 26)
Rákóczi-szabadságharc
1704 októberében megszakadnak a császári-kuruc béketárgyalások, újra a fegyvereké a szó. A több mint egy éve ostrom alatt tartott Kassa és Eperjes megadja magát.  Heister tábornok a Dunántúlon indít támadást, míg 20000 fős seregét maga Rákóczi indítja el Felső-Magyarországon Érsekújvár és Lipótvár elfoglalásáért.

16 cikk | 1 / 2 oldal