Győrvári csata ( 1706. november 6-7 )


Győrvári csata ( 1706. november 6-7 )

1705 végén felélénkülő béketárgyalások biztatóak voltak, bár mindkét fél megpróbálta visszaszerezni mindazt amit elvesztett.

1706 elején a Heister Hannibál és Pálffy János bevonul Nyugat- Magyarországra Dunántúl visszafoglalásával próbálkoznak. Velük szemben álló Csáky Mihály és Andrássy István kuruc seregeikkel nem tudják a támadásokat megakadályozni. Mindeközben délről Szlavóniából Herbeistein tábornok zaklatja Bottyán seregeit, majd le is győzi. Március 15-re új kuruc főparancsnok érkezik Dunántúlra Forgách Simon személyében, aki visszaszerzi a területeket. A szécsényi konföderációhoz csatlakoznak a dunántúliak és az erdélyi menekültek, akik reménykednek Erdély felszabadításában. 

1706 áprilisára létre jön egy ideiglenes fegyverszünet, ami csak júliusig tart. Augusztus közepén Bottyán János generális, Bezerédy Imrével és Esterházy Antallal Fertő-tó vidékén Sopron és Farkasd között áttöri a császári sáncokat, így Bezerédy Imre csapati ismét Bécsig portyázhatnak. a Kuruc portyák megakadályozására a császáriak betörnek Nyugat-Magyarországra, céljuk Dunántúl újboli elfoglalása és az itt állomásozó kuruc sereg megsemmisítése.

Zala népe Hannibál elől menekülve a győrvári erdőkbe menekülnek, az ott állomásozó kurucoktól várnak védelmet. Az ütközetre Győrvár alatt kerül sor, a császáriaknak 5000 katonája volt, míg a kurucok 4000 lehettek. Heister önbizalommal elteve felderítés nélkül halad előre Györvár felé a mocsaras vidéken, csak akkor torpan meg amikor az út hirtelen szűkülni kezd. Kisfaludi Lszló ezen a ponton megtámadja Heister Hannibál csapatait aki maga szinte az ütközet elején azonnal leesik a lórol és fogságba esik. A császári lovasság nem tud előre nyomulni, megtorpannak. Ekkor Béri Balogh Ádám és Bezerédy Imre kétoldalról rátámad a labancokra így három írányból összeropntva visszavonulásra késztetik a császáriakat. 

A meginduló harcok nagy győzelmet hoznak a kurucoknak, a hadműveletet négy hadvezér Béri Balogh Ádám, Bezerédy Imre, Kisfaludy György és Kisfaludy László összehangolt munkáját dicséri mely során két napos véres küzdelemmel ugyan, de megsemmisítik a császári seregeket. Az elejtett foglyok között volt maga Heister Hannibál akit a 17 éves Sibrik Gábor nevű zászlótartó fogott el, emellett a kurucok három ágyút 24 zászlót és sok más hadieszközt zsákmányoltak. 

A győrvári diadal növelte a kurucok önbizalmát, a kuruc katonák minden tagja soron kívüli zsoldot kapott. A győzelmet azonban nem tudták kihasználni és a császári seregek év végére újabb támadásba lendültek.

 

A Győrvári Csata 

(győrvári tájszólásban elbeszélve)

 

 • Pirnyallagos az ég alla,
 • Talán bizon tüzláng nyalla,
 • Gyün a labanc, krobót, német,
 • Az irt gulát, falut, népet.
 •  
 • Enná jobb vuót a tatár is,
 • Lángba áll má Egervár is
 • Megindutak a part hátán,
 • Vérvizének hosszu gáttyán.
 •  
 • Pereg a dob, leng sok ászló,
 • Fu és prüszköl maj nyóccáz ló
 • A Hájszter ül egyik hátán,
 • Ollan kevél, mint a Sátán.
 •  
 • Vannak a gőgös rendek,
 • Györvár felé közelennek.
 • No de mi a? Puff, puff, lünek,
 • A kurucok hátul gyünnek.
 •  
 • Itt a kuruc a hátunkba!
 • Kattog, durran sok-sok puska.
 • A Hájszternek lova roggyan,
 • Lebukfencül ő is nyomba.
 •  
 • No de illen véres harcot!
 • Ütik, lövik a labancot.
 • Csak a gyorsan gyövő éjje
 • Űzi üket szerteszéjje.
 •  
 • Kurucokat az erdőbe,
 • Labancokat az erődbe.
 • Onna gyünnek majd ki reggel
 • Félelmetes nas sereggel.
 •  
 • Süt a hajanl szíp sugára
 • A had harminc zászlajára
 • A két ágyut tették hátra,
 • A támadást onnan várra.
 •  
 • Mén a labanc a tőtésen,
 • De nincs a had nagyon résen,
 • Mer a kuruc azon közbe
 • Nagy kört tett meg az erdőbe.
 •  
 • Megkarétta a tar fákat,
 • És most éppen szembe támad.
 • Györvár felü gyün a haggya,
 • S a labancot szembe kaptya.
 •  
 • Fél a labanc, mi lesz velenk?
 • Ihol a nav veszedelem!
 • Lü a kuruc elő, hátu,
 • Száz halál gyün mordéllábu.
 •  
 • Már a kuruc kardot rántva
 • Rohan rá a labancságra.
 • Elő fakó lova hátán
 • Vagdalkozik Balogh Ádám.
 •  
 • Karddal vágnak a fejére,
 • Hamar más áll a helyére.
 • Csattog a kard, folik a vér,
 • Hazáér és szabadságér.
 •  
 • Ádáz a harc és kegyetlen,
 • Kemén, szörnyü ütközetbe.
 • Hullák hullanak a tóba,
 • Vérvörös lesz a lomb és tócsa.
 •  
 • Pokoli a hujrá, lárma,
 • Durran puska, törik dárda,
 • Pajzsot törnek buzogányok,
 • Nesze nektek, tik pogányok!
 •  
 • Vériszapba, füstbe, porba
 • Már a labanc hátrál, torpan.
 • Hujrá Sibrik, Bezerédi,
 • Biz a magyar virtus régi.
 •  
 • Hájszter még-még hadonászna,
 • De csak vonul hada hátra,
 • A malomnál kavarognak,
 • A soraik egyre fogynak.
 •  
 • Huj a labanc mos meglátja
 • Hogy megmozdul a dombsor háta.
 • Gyün Andrásy brigadéros,
 • Száz kuruca biztosan céloz.
 •  
 • Hull a labanc mind halomba,
 • Vagy menekül a habokba.
 • Magyar elül, magyar hátul
 • A labanc had oszlik, tágul.
 •  
 • A csepőtés berek alla.
 • Lovak lábát marasztalla.
 • A paripák fölfordulnak.
 • Ló és lovas vizbe fulnak.
 •  
 • Eszeveszett kavargásba
 • Menekül a labanc hátra,
 • S aki eléri a partot,
 • Nem kerüli el a kardot.
 •  
 • A falunak rémült népe
 • Meghalla, hogy mi megy végbe.
 • Sarló, bot, kés a kezébe,
 • Bosszut áll az ellenségen.
 •  
 • Kunyhót, gazlat leégetté,
 • Engem hontalanná tetté,
 • Az árván se könyörülté,
 • A polkolba meneküjjé!
 •  
 • Elfutna te rusnya falka,
 • De utolér ám a balta.
 • Nesze neked a kisfiamér,
 • Meggyalázott leányomér.
 •  
 • Vége lett az ütközetnek,
 • Vége sok szép, friss életnek.
 • Hej, rivalg a kuruc tábor,
 • Égig ér az örömmámor.
 •  
 • Ama Hájszter Hanibál úr
 • Sibriknek esett foglául.
 • Rabságban már a vezér is,
 • Vágd az ellent csak azért is!
 •  
 • Gyütt ezzel a győzelemme
 • Sok pénz, szekér, ászló, fegyver,
 • Társzekerek megrakodva.
 • Öröm süt a kurucokra.
 •  
 • Fődre rogyva, vízbe fulva
 • Hever itt sok ezer hulla.
 • Sok kerül az anyafődbe,
 • Sokra vár a hollók csőre.
 •  
 • Üzennek a véres hullák,
 • Saskeselűk is megtuggyák.
 • Oszló-foszló hullaszagra
 • Előbúj az erdő vaggya
 •  
 • Mit takarnak itt a hantok?
 • Háromezer embercsontot.
 • Vándor, ha ki arra téved,
 • Mongyon el egy üdvözlégyet.
 •  
 • A kurucér, a labancér,
 • Valamennyi áldozatér,
 • Hogy a harcnak legyen vége,
 • Gyüjjön el a világbéke.

Felhasznált irodalom:

Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai

II. Rákóczi Ferenc emlékiratai

R. Várkonyi Ágnes: A kuruckor hőseiSzerkesztés dátuma: péntek, 2013. március 15.
Nézettség: 2,966 Kategória: Csaták » Rákóczi-szabadságharc
Előző cikk: Zsibói csata ( 1705. november 11 ) Következő cikk: Dunántúl védelme ( 1707. február )


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: