1.1.3: Nemrót Persiába költözik Fiai Hunor és Mogor a húnok és magyarok ős atyjai.


Mellőzve tehát az eseményeket, mellyek kezdett tárgyunknak színt adnak, vissza kell térnünk Menróth óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez időben Persia tartományának neveznek, és ott nejétől Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort, kiktől a húnok vagy magyarok származtak. De mivel Menróth óriásnak Enethen kivűl mint tudjuk, több neje is volt, kiktől Hunoron és Mogoron kivűl több fiakat és leányokat is nemzett; ezen fiai és maradékaik Persia tartományát lakják, termetre és szinre hasonlítnak a húnokhoz, csak hogy kissé különböznek a beszédben, mint a szászok és thüringek. S minthogy Hunor és Mogor első szülöttek valának, atyjoktól megválva kölön sátrakba szállnak vala.

Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. március 27. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 883 Kategória: Irodalom » Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Előző cikk: 1.1.2: A Bábel tornyáról. Következő cikk: 1.1.4: Hunor és Mogor a meotisi ingoványok közzé költöznek.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: