1.2.2: A húnok bejöveteléről.


A száznyolcz nemzetségből osztán kiválogatták a hadra erős férfiakat, mindegyikből tizezer fegyverest szedvén, s a többit Scythiában hagyván, hogy országukat az ellenségtől őrizzék. S emelt zászlókkal megindúlván a besenyők és fehér kúnok földén átvonulának; azután Susdaliába, Ruthéniába és a fekete kúnok földére nyomulván, végre minden kár nélkűl, az említett népek ellenére, a Tisza vizéig jutának. Melly tartományt körültekintvén az egész községnek tetszett, hogy ne menjenek tovább barmaikkal és cselédeikkel; mert feleségeikkel, sátrakkal és szekerekkel szállottak vala ki országukból.

Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. március 27. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 913 Kategória: Irodalom » Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Előző cikk: 1.2.1: A húnok kapitányairól és hadi szerkezetéről. Következő cikk: 1.2.3: Macrinus és Veronai Ditrik hadi készületeiről.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: