Hontpázmány nemzetség


Hontpázmány nemzetség

"Azon napokban jött be Hont és Pázmán is, kik Szent István királyt a Garan vizében német szokás szerint karddal körülövezték....." ".....Szent Ist­ván király pedig, összehíván előkelőit, Szent Márton hitvalló közbenjárása által az isteni irgalom segedelméért esedezék, azután pedig összegyűjtvén seregét ellensége elébe vonúla, és a Garan vize mellett övezteték föl elsőben karddal, holott is két fejedelmet tőn testőrei­vé, Hontot és Pázmánt; egész serege fejévé és vezérévé pedig német nemzetbeli vendégét Venczellint tevé."  (Képes Krónika)

Kézai elbeszélése alapján a nemzetség két német páncélos lovagtól, Hont és Pázmány vitézektől származik. Valószínű, hogy 893-ban telepedtek le Magyarországon, Géza fejedelem adott földet a Garam környékén, és ők lettek azok, akik lovaggá fogadták Géza fiát, Istvánt. Harcoltak Szent István oldalán a Koppány ellen vívott háborúban. A nemzetségnek csak 1206-tól van okleveles nyoma ebben említik, hogy II. András főpohárnokai, és további birtokokat kaptak Pozsony és Nyitra megyékben, a tatárok elleni harcukat is többször említik. A 15. századra már hatalmas birtokok urai lettek Gömör, Hont, Ugocsa, Nyitra és Pozsony megyékben. A nemzetségből származnak többek között a Forgáchok, a Batthyányak, a Szentgyörgyiek és a Cseklésziek. 1206-1494 között már 281 birtokuk van. 

Ennek a nemzetségnek leszármazottai: Forgáchok, Szuhayak, Födémesyek, Szegiek, Batthyányiak, Csalomjaiak, Kőváriak, Cseklésziek, Bániak, Bakosok, Kesziek.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. március 20.
Nézettség: 1,483 Kategória: Korok » Nemzetségek
Előző cikk: Hermann nemzetség Következő cikk: Igmánd nemzetség

Forrás:
www.palocertek.hu


   Tetszik 1 Háló Zsolt kedveli
Háló Zsolt
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: