Történelem - Személyek

   

Batthyány Lajos
Németújvári gróf Batthyány Lajos (Pozsony, 1807. február 10. – Pest, 1849. október 6.): államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke.
Bem József
Józef Zachariasz Bem (magyarosan Bem József) (Tarnów, 1794. március 14. – Aleppó, 1850. december 10.) lengyel és magyar honvéd altábornagy.
Bethlen Gábor
iktári Bethlen Gábor (Marosillye, 1580. november 15. - Gyulafehérvár, 1629. november 15.[1]) erdélyi fejedelem (1613-1629), választott magyar király (1620-1621), a 17. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja.
Bethlen István
Iktári Bethlen István (1582. – Ecsed, 1648. január 10.) erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor fejedelem öccse, máramarosi és hunyadi főispán.
Bocskai István
Kismarjai Bocskai István (Kolozsvár, 1557. január 1. – Kassa, 1606. december 29.) Erdély fejedelme 1605 és 1606 között. Jelentős szerepet játszott a reformációban.
 
(Pécs, 1526. – Konstantinápoly, 1555.) deák, végvári vitéz, egri várkapitány.   Bornemissza Gergely, Pécsi kovácsmester fia, 1526-ban született. A neve mellett használt „deák” jelző azt mutatja, hogy magasabb iskolákat végzett. Végvári vitéz volt. 1552-ben hadnagy a töröktől ostromlott Eger várában s a védelem egyik fő mozgatója.
Budai Nagy Antal
Budai Nagy Antal (? – 1437. december 10-14 k. Kolozsvár) erdélyi kisnemes, az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére. Budai Nagy Antal Dióson élt (Kolozs vármegye). Családja az erdélyi Nagybuda (Bodonkút) helységről kapta a nevét. Katonaként részt vett a huszita háborúkban, Csehországban, ott ismerkedett meg először a huszitizmussal és az újfajta harcmodorral.
Csák Máté
(1260 körül - 1321. március 18., Trencsén) az interregnum idején hatalmaskodó kiskirály volt, birodalma a vági területekre, és a Tátrára terjedt ki. Kastélya Trencsénben volt   A szlovákok Trencséni Csák Mátéként vagyis III. Matúš Čák Trenčiansky-ként ismerik. Nevének egyéb írásmódjai: Chak, Chaak, Czak.
Deák Ferenc
(Söjtör, 1803. október 17. – Budapest, 1876. január 28.) államférfi, politikus, „a haza bölcse”.
Dobay József
(Erzsébetváros, 1820. április 16. – Pétermező, 1898. június 22.) honvéd ezredes, a Magyar Királyi Honvédség altábornagya. Tizenegy éves korától a bécsújhelyi Theresianum Katonai Akadémián végezte tanulmányait, majd 1837-ben zászlósi rangban lépett a császári hadsereg 15. (2. székely) határőr gyalogezredébe.

78 cikk | 3 / 8 oldal