Árpád-házi Daka József - Interjú és történeti leírás 1220 évtől 1944-ig. Magyarország megkoronázott Királya él.


Árpád-házi Daka József - Interjú és történeti leírás 1220 évtől 1944-ig. Magyarország megkoronázott Királya él.

Egy üzenetet kaptam, Attilától a MagyarVagyok oldalon:

"Daka Józsefre ha rákeresek az oldalon még nem találok semmit.
Talán érdemes lenne ebben az irányban is dokumentálódni. Akár elmenni Egerbe és személyesen beszélni vele..."


így én, (Lóri) elmentem Egerbe, és személyesen utánajártam a dolognak.

Mit találtam? Kiderült, hogy József bácsi, (ő kérte, hogy így hívjam, és ne a felség nevet használjam), Józsi bácsi az Árpád-házi királyok leszármazottja. 1944ben megkoronázták, Magyarországon, mint Árpád-házi Magyar Királyt, Horty Miklós, a kormányzó kérésére. Miért?

Hallgassátok meg az interjút, minden kiderül. Sok dolgon ment keresztül és sokat tett a magyarságért. Ma 92 éves és jó egészségnek örvend. Ismerte II.János Pál Pápát, találkozott a Királynéval (megkapta a Szent György lovagrendet), találkozott Jimmi Carterrel is. Ott volt, amikor a koronát visszahozták Magyarországra, és Carter elnők azt mondta neki: "A Korona most Magyarországon van, mostmár önnek kell harcolnia, hogy a Korona a fejére kerüljön..."

 

Árpád-házi Daka József. Fotó: MTI
Árpád-házi Daka József. Fotó: MTI

Többek között kit ismert meg személyesen élete során?

Gusztáv Királyt
Reimler Monakói Herceget
Lech Walesa lengyel elnököt
Barna Professzor személyes barátja volt
Horst Köhler Német államelnököt
Angol Királynét, Károly herceget
Tarzan tanította meg úszni: Johnny Weissmüller
Jimmi Carter államelnököt

 

Számomra egy nagyon érdekes interjú volt. Kívánom, hogy József bácsit újra láthassam, hogy minél több érdekes és értékes anyagot mutathassak meg.  Ahogy ő mondta: "Nyugodtan, hiszen ez történelem"

Hogy ez az egész vicc lenne? Félek attól, hogy véleményt nyílvánítsak... Túl sok az olyan adat, ami megcáfolható, ugyanakkor olyan dolgokat is láttam, ami tisztán mutathatná meg mivoltát.

Először a szép hosszú interjút fogom feltölteni, majd, idővel, az értékes részleteket egyenként szeretném kiemelni.

És itt a teljes egy órás interjú:

 

 

 

 

Árpád-házi Daka József Magyarország megkoronázott királya él:

"Kormányzó úr elrendelte, hogy 1944. június 25-én délelőtt 10 órakor díszruhában Ács vezérőrnagy úr felvezessen a budai várba, a kormányzó úr rezidenciájába.

A terembe lépve azt láttam, hogy a kormányzó úr hadsegédje, az admirális úr, a miniszterelnök, magyar miniszterek, a német kormány képviselője (civil ruhában), Serédi Jusztinián hercegprímás bíboros úr, és még pár, számomra ismeretlen méltóság vannak jelen. A lejelentkezés után a kormányzó úr közölte velem, hogy ami itt ebben a helyiségben történni fog, az lesz életem legszebb születésnapi ajándéka.

Ez után felszólította a jelenlévőket, hogy esküdjenek meg, hogy amit látni fognak, az titokban marad, semmilyen körülmények között sem szivároghat ki. Az eskü után a kormányzó úr a következőket mondta:

"A világháború felé haladunk, még nem dőlt el a vége, és hogy ki lesz a győztes. Ha netán elveszítjük a háborút, akkor az ellenségnek az első dolga lesz, hogy lefoglalják a koronázási felszereléseket.

Ezért, mint kormányzó, a kormányzó helyettes választás körül kialakult vitákat lezárva úgy határoztam, a német kormány engedélyét kérem (1944. március 18-tól a német hadsereg megszállta Magyarországot), hogy a Szent Korona egy Árpád-házi főherceg fejére hivatalosan helyeztessen. Ezzel megoldódik a Kormányzó helyettesi választás és egyben Árpád-házi I. József király megkoronázása."

A koronát a kormányzó úr átadta a bíboros úrnak, azzal, hogy a fejemre helyezze.Egy imazsámolyra kellett letérdelnem. A ceremónia azzal végződött, hogy a bíboros úr a fejemre helyezte a koronát, és megáldott."

 

Árpád-házi Daka József az Univerzum Klubban, 2010
Árpád-házi Daka József az Univerzum Klubban, 2010

 

 

hosszú cikk lesz. türelmet kérek.

 

A kéziratban amit József bácsitól személyesen kaptam ez található:

Az utolsó Árpád-házi Király megkoronázása és Kormányzó helyettessé választása 1944. június 25-én (Árpád-házi Daka József)

 1242 évben megszállták Magyarországot a tatárok (Batu Kán vezetésével) és a mongolok, akinek a vezére Kadan Kán volt. Ez időben Ogadej Kán fia Kadan Kán, mint a Mongol Birodalom Trónörököse vezette a győzedelmes hadjáratot.

A tatárok Dzsingisz Kán halálakor visszavonultak abból a célból, hogy Batu Kán elfoglalja a trónt, de mivel nem vérbeli leszármazott volt, nem követhette Dzsingisz Kánt a trónon.
Ogadej volt a Nagy Kán elsőszülött fia, így ő lett a Mongol Birodalom Császára. 
Ogadej császár fia Kadan Kán maradt, mint megszálló, a mongol hadsereggel Magyarországon.

IV. Béla király szerette volna a harcot egyenlő eséllyel felvenni, majd az országot ujjáépíteni. Ezért fordult IV. Sándor Pápához segítségért, és kért a beözönlött mongol-tatár hadak visszaszorítására 1000 fő számszeríjászt. A Pápa elutasította a kérést, egyúttal ajánlással élt IV. Béla Magyar Király felé, hogy legyen hős a kereszténység védelmében, és temetkezzen népével együtt az ország romjai alá.

Ogadej császár tervei szerint készült egy menetben Nyugat-Európát is meghódítani. Felajánlotta IV. Béla Királynek a szövetségét, ami szerint, ha teljesíti felajánlását, hadai kivonulnak Magyarországról. Szándéka komolyságát bizonyítandó házasságkötést ajánlott, amikor felkínálta leányát, hogy IV. Béla király István fia vegye el feleségül, vagy másik lehetőségként IV. Béla adja feleségül legkissebbik leányát, Jolandát (Jolán) Ogadej császár fiához, Kadan Kán trónörököshöz.

IV. Béla tanácsot kért IV. Sándor Pápától, aki tiltotta a felajánlott házasságokat azzal az indokkal, hogy később bonyodalmakat okozhat egy idegen vérű házasság a trónutódlásban. 

IV. Béla aki mindenképpen ujjá akatra építeni az országot - azonban belement a felkínált házasságba, és titokban leányát feleségül adta Kadan Kánhoz. Még a királyi család tagjai sem tudtak erről a házasságról. (Pauler Gyula: A Magyar Nem zet története az Árpád-házi Királyok alatt, 1893. II. kötet, 300 oldal.)

(Dr. Wertner Mór (1892.) Árpádok családi története, 300-301. oldal) 

A mongolok ígéretük szerint kivonták csapataikat Magyarország területéről, majd elvonultak Mongóliába.

Jolanda 14 éves volt, rendkívüli szépség, aki ezáltal olyan erős hatással bírt Kadan Kán felett, hogy rá tudta venni, mondjon le a trónöröklésről, és telepedjenek le Szeged városába. Szegeden Kadan Kán a neve betűit megkeverte, abból az n betűt kihagyta, és így lett a családfő új bújtatott néven DAKA, aki átkeresztelkedett katolikus vallásra.

Az ország újjáépítése idején IV.Béla, fiát, Istvánt kinevezte Erdély fejedelmének, de neki egész Magyarország kellett volna. Emiatt a IV.Béla és István között olyan feszült, ellenséges viszony alakult ki, amely a haderő megosztásához, fegyveres összecsapáshoz vezetett.

IV.Béla attól való félelmében, hogy fia a harcok során elesik, döntésre kényszerült, ami szerint Jolanda ága legyen ez esetben a "trón várományosa".

Közben Jolandának született egy fia, akit a nagyapjuk után Bélának kereszteltek.

Sajnos a létrejött titkos, de mégis nagyon boldog házasság csak rövid ideig tartott, mert a férj, Kadan Kán (DAKA) a frigy után 5 évvel, fiatalon meghalt.

Kadan halála után Jolanda férjhez ment Boleszló Kalinczki herceghez (később Lengyelország Nagyhercege), aki soha tudomást nem szerzett a megtörtént titkos házasságról.

IV.Béla titokban nevelőszülők segítségével neveltette fel unokáját.

A gyermek teljes neve: Árpád-házi Daka Béla volt. A nagyapa a biztonság kedvéért elhagyta a gyereknél az Árpád-házi nevet, és csak Daka Béla maradt, így soha nem derült ki a kiléte.

Ezt a nevet az utódok is 750 éven át viselték.

Amikor nagykorú lett, tudomására hozta apja titokban tartott származását, és kérte, hogy amikor neki is lesz gyermeke, akkor a halálos ágyán eskü mellett mondja el a titkot legidősebb fiának, és azt, hogy a leszármazás titkát majd ő is ugyanúgy adja tovább.

IV.Béla óvatosságát indokolta, hogy ha szükségessé válna, akkor ez az ág biztosítaná a trónöröklés jogfolytonosságát.

A király akkor még nem is sejthette, hogy ez az ág 750 évig fennmarad apáról fiúra, teljes titoktartásban.

A család fennmaradása sok-sok nehézség, harc mellett történt. Üldöztetés, vagyonelkobzás, stb. Történelmi tény, hogy az egyik Daka leszármazott lett Hunyadi János király étekmestere.

Elérkezett 1849 éve, amikor Daka Ferenc, álnéven Kossuth Lajos titkos tanácsosa lett, mint katona- és nemzetőr ezredes.

1849. április 14-én Debrecenben, a Református Nagytemplomban a Habsburg-ház trónfosztásának nagy történelmi eseményén is részt vett. Később Petőfi Sándor legjobb barátjává lépett elő, mivel ő volt mindig a békebíró, amikor Petőfi és Kossuth vitatkoztak. Köztudott volt, sőt, szóbeszéd tárgya lett, hogy ők ketten soha nem egyeztek.

Petőfi neki ajándékozta a Nemzeti dal első példányát, amit saját kezű dedikációjával igazolt. Ezt a történelmi relikviát ma is családi irattáramban őrzöm.

A szabadságharc bukása után dédnagyapámat a Habsburg pribékek elfogták, és a császár halálra ítélte. A kivégzés előtt a foglár kiengedte Őt, és a fogvatartott 25 hazafit.

Mindannyian megmenekültek, Amerikába emigráltak, és Detroit városában telepedtek le. Dédnagyapám e nagyvárosban élte le életét, ott is halt meg.

Nagyapám, Daka Mihály 1879-ben a szegedi nagy árvíznél csónakkal 300 ember életét mentette meg. Vágó Pál festőművész festményén - ami a Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban látható – az a jelenet van megörökítve, amikor nagyapám a csónakban ül, és a császárnak jelenti, hogy 300 embert mentett meg a biztos halálból. A császár ezért báró előnevet adományozott számára. Nagyapám mesélte apámnak, hogy a bajusza alatt mormogta: "Ha te tudnád, ki vagyok, akkor felakasztatnál, és nem báró előnevet adnál".

Nagyapám, aki érezte, hogy a császár emberei a nyomában vannak, a Bánátban található Óbéba nevű kis eldugott faluba menekült - ma a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik - hogy a császár utol ne érje. Ott is halt meg.

A szabadságharc bukása után a Habsburg dinasztia uralta Magyarországot, sok szenvedést okozva az országnak.

 

1918-tól 1945-ig

A magyar nemzet sorsát tragikusra fordító I. világháború után bekövetkezett 1918-ban az őszirózsás forradalom, amely gróf Károlyi Mihály elnökletével megvetette a később Kun Béla vezette tanácshatalom alapjait.

Magyarország felett már új, mindent elpusztítani látszó viharfellegek gyülekeztek, amikor a Tanácsköztársaság idején, Szegeden a nemzet megmentésének szándékával szerveződött az ellenforradalmi kormány, amelyben Horthy Miklóst jelölték hadügyminiszternek. Kemény harcok és diplomáciai csatározások után 1919. szeptember 16-án Horthy Miklós bevonult Budapestre. A nemzetgyűlés miután másképp nem tudta áthidalni a IV.Károly király visszavonulásával keletkezett provizóriumot, így 1920. március 1-jén az kormányzóvá választotta Horthy Miklóst. 1920 októberében, ezúttal a magyar országgyűlésben ismét sor került a Habsburg dinasztia trónfosztásának megszavazására.

 

Családunk története

Családunk története úgy alakult, hogy mivel szegediek voltunk, ott ismerkedett meg apám Horthy Miklóssal, aki szintén katonai szolgálatot teljesített az I. Világháborúban.

Apám később kilépett a hadseregből, és a vasútnál helyezkedett el.

A szegedi ismertség útján tájékoztatta a hadügyminiszter urat, hogy a DAKA család IV.Béla király egyenes ági leszármazottja. Ezzel Horthy Miklós tudomására jutott, hogy nem halt ki az Árpád-ház, valamint örömmel vette azt is tudomásul, hogy apámnak éppen fia született, amivel sikerült az Árpád-ház jogutódját biztosítani.

Az első szülött fiúgyermek én voltam, aki 1919. június 25-én, Szarvason láttam meg a napvilágot.

A trianoni diktátum alapján román megszállás alá esett Nagyszentmiklós, ahol akkor laktunk, így automatikusan román állampolgárok lettünk.

Groza Péter apám jó barátja volt, és az ő segítségével kapott egy igen komoly beosztást a román vasútnál. Az ottmaradást még az is indokolta, hogy a szomszéd faluban, Ócsanádon laktak anyám nagyszülei. Apám édesapja Szegedről elmenekült a már ismert okok miatt Óbébára, ami közel van Nagyszentmiklóshoz. Tehát ezek az okok bírták rá apámat, hogy Romániában maradjunk.

Ketten vagyunk gyerekek, a nővérem: Daka Mária. Az ő ága viszi tovább az Árpád-házi dinasztiát, mivel nekem nem született gyermekem.

Groza Péter segítségével bekerültem a repülőtiszti iskolába, ahol 1940 évben, mint jó tanuló, főhadnagyként végeztem. Mégsem vezethettem repülőt, mert magyar származású voltam, ezért csak távírász lehettem.

1940-ben Erdély hovatartozása miatt a két ország között igen feszült légkör uralkodott, és akkor minden jel arra mutatott, hogy háború lesz. Ezért én akkor úgy határoztam, hogy átjövök Magyarországra.

1940. december 4-én behívót kaptam a Magyar Hadseregbe. Eltitkoltam a román tisztiiskolán szerzett rendfokozatomat, és így mint újoncot szereltek fel a Légvédelmi Tüzérosztály fényszórós századába. A főiskolán szerzett korábbi katonai tapasztalatokat hasznosítva gyorsan lépkedtem előre a ranglétrán. Műszaki műmester, félszakasz parancsnok, majd később ezred műszaki műmester hadnagy lettem. A műmesterek a fényszórók javításával foglalkoztak.

Ez idő alatt Szolnok város védelmével volt a 105. Légvédelmi Tüzérosztály megbízva. Én a fényszóró századnál teljesítettem szolgálatot, mint műmester. Egy közelgő, Szolnokra irányuló nagy bombázásról értesítettek. Én javasoltam, hogy ne a város körül állítsuk fel a fényszórókat, hanem a tanyák körül, mert így elterelhetjük a repülőket, és megmenthetjük a város lakosságát a pusztulástól. A tervem végeredményben sikerült, Szolnokon csak a vasútállomást bombázták. A szolnoki Tisza-hidat úgy mentettem meg, hogy halászhálókat rakattam a tetejére álcázásul. Ez a híd igen fontos objektumnak számított az utánpótlás biztosítása végett a vasúti szállításban. Kimagasló haditettemért megkaptam a Tűzkereszt kitüntetést, ami révén ismét Horthy Miklós látókörébe kerültem.

 

Megkoronázásom története

Ebben az időben a Svábhegyen laktam. Itt a Kalóz utca 12. szám alatti villában pihent a kormányzó úr Paula nevű leánya, mivel a tüdejével baj volt. A kormányzó úr két alkalommal is felkeresett a lakásomon, amikor a leányát látogatta. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy figyelemmel kíséri tartózkodási helyemet, életemet.

1942-ben a kormányzó úr súlyos beteg lett, és felvetődött, hogy szükség lenne egy kormányzó helyettesre. Sok jelölt közül nagy csatározások után ifjú Horthy Istvánt választották meg kormányzó helyettessé. (A jelöltek között volt Albert főherceg, mint németbarát, és sok más hazai politikus.) Ifjú Horthy István máig tisztázatlan, tragikus körülmények között, 1942. augusztus 20-án lelte halálát a fronton, a Don melletti Ilovszkoje repülőtér közelében. A temetése után ismét elindult a harc, hogy ki legyen a kormányzó helyettes. Felvetődött Horthy Miklós unokájának jelölése is, aki akkor 2 éves volt. Albert főherceg - más politikusok mellett - ismét megpályázta a címet. A jelölési harc 1944-ig elhúzódott.

1944. május végén őrparancsnok voltam a műszaki tiszti iskolán. A helyőrségről parancsot kaptam, hogy mindenkit vezényeljek le az óvóhelyre, mert szőnyegbombázás lesz. Az iskola parancsnoka Ács vezérőrnagy úr volt, aki a kormányzó úr legjobb barátjaként volt ismert. Ő volt az a tüzér százados 1919-ben, aki a kormányzó úr parancsára Biatorbágyon a vasúti sínekre felállított ágyúkkal várta a királyi vonatot, ami Tihanyból hozta IV.Károlyt, hogy Budapesten elfoglalja a trónt. Az ellenállás eredményes volt. IV.Károly király védőőrizet mellett Tihanyba való visszatérésre kényszerült, ahonnan az Antant száműzetésre ítélte...

A pusztító erejű légitámadás előtti percekben a tiszti iskola nagy előadótermében Ács vezérőrnagy úr éppen előadást tartott, és a táblára írt, amikor én benyitottam, és jelentettem a helyőrség parancsát, hogy mindenki azonnal siessen az óvóhelyre. Ő csak magyarázott tovább, és emiatt a hallgatók is a helyükön maradtak. Ekkor én odamentem, felkaptam, és szaladtam le vele a pincébe, a hallgatók meg utánunk. (Szerencsére vékony kis ember volt.)

Tiszteletlenségnek tűnő, kíméletlen intézkedésemmel megmentettem 400 utánpótlásra jelölt műszaki tisztjelölt, műmester, fegyver-, és lövegmester életét.

Másnap beidéztek kihallgatásra a kormányzó úr elé. Lejelentkezés után megkérdezte a kormányzó úr: "Édes fiam, tudod-e hogy miért vagy itt?" Azt válaszoltam, hogy igen, mivel "felségsértést" követtem el. Erre a kormányzó úr elnevette magát.

(A kormányzó úr június 18-án tartotta a születésnapját, én meg június 25-én. Ez a kihallgatás a két időpont között volt.)

"Édes fiam, a cselekedeteddel egy igen nagy hőstettet követtél el, és ez méltányolja a "büntetésedet". Megkapod a "Horthy Miklós Érdemrend arany fokozatát karddal és zászlóval ékesítve", és "mellékbüntetésül" június 25-e után Ács vezérőrnagy úr Bécsbe kísér a Wehrmacht "Titkos Fegyverek" műszaki törzstiszti továbbképzésére."

 

25. születésnapomon, 1944. június 25-én történt

Kormányzó úr elrendelte, hogy 1944. június 25-én délelőtt 10 órakor díszruhában Ács vezérőrnagy úr felvezessen a budai várba, a kormányzó úr rezidenciájába.

A terembe lépve azt láttam, hogy a kormányzó úr hadsegédje, az admirális úr, a miniszterelnök, magyar miniszterek, a német kormány képviselője (civil ruhában), Serédi Jusztinián hercegprímás bíboros úr, és még pár, számomra ismeretlen méltóság vannak jelen. A lejelentkezés után a kormányzó úr közölte velem, hogy ami itt ebben a helyiségben történni fog, az lesz életem legszebb születésnapi ajándéka.

Ez után felszólította a jelenlévőket, hogy esküdjenek meg, hogy amit látni fognak, az titokban marad, semmilyen körülmények között sem szivároghat ki. Az eskü után a kormányzó úr a következőket mondta:

"A világháború felé haladunk, még nem dőlt el a vége, és hogy ki lesz a győztes. Ha netán elveszítjük a háborút, akkor az ellenségnek az első dolga lesz, hogy lefoglalják a koronázási felszereléseket.

Ezért, mint kormányzó, a kormányzó helyettes választás körül kialakult vitákat lezárva úgy határoztam, a német kormány engedélyét kérem (1944. március 18-tól a német hadsereg megszállta Magyarországot), hogy a Szent Korona egy Árpád-házi főherceg fejére hivatalosan helyeztessen. Ezzel megoldódik a Kormányzó helyettesi választás és egyben Árpád-házi I. József király megkoronázása."

A koronát a kormányzó úr átadta a bíboros úrnak, azzal, hogy a fejemre helyezze.

Egy imazsámolyra kellett letérdelnem. A ceremónia azzal végződött, hogy a bíboros úr a fejemre helyezte a koronát, és megáldott.

A ceremónia után a kormányzó úr így szólt:

"Hála Istennek, hogy ez a vágyam teljesült. Ezennel gratulálok, fiam, és soha el ne feledd, hogy magyar vagy!"

A civil ruhás hozzám lépett, és német nyelven azt mondta:

"Felség, sok szerencsét, sok boldogságot, és igazsággal lássa el a magyar népet."

A bíboros úr annyit mondott:

"Isten áldásával vezéreld a magyar népet sok szerencsével."

Mindenki jókívánsággal látott el.

Ezt követően átmentünk a királyi palotába, és ott a trónteremben folytatódott a ceremónia.

Nekem bele kellett ülni az ott elhelyezett trónszékbe, és ezután a bíboros úr is megáldott.

A korona egész idő alatt a fejemen volt.

A trónszék ülő része aranyozott sújtású dísszel volt körül fonva. Egy aranyszálat észrevétlenül leszakítottam, még ma is őrzöm. A trónszék a háború alatt eltűnt, ez az aranyszál maradt belőle.

A szertartás végeztével visszavonultunk a kormányzó úr rezidenciájába, ahol Serédi bíboros úr a Szent Koronát a fejemről levette, és a kormányzó úrnak átadta.

Ezek után megtörtént a magas rangú vendégek elbúcsúztatása.

(Előttem világos volt, hogy a koronázás azért lett titoktartás esküjének terhe alatt levezetve, mert Hitler attól tartott, hogy ha az osztrákok hírét veszik a megtörtént koronázásnak, veszélybe kerülhet az út és utánpótlási vonal a már akkor közeli orosz frontra.)

Végül a kormányzó úr elrendelte, hogy másnap útra készen, Ács vezérőrnagy úrral együtt jelenjünk meg.

Másnap az úti papírokat Ács vezérőrnagy úr átvette. A kormányzó úr azzal búcsúzott tőlem:

"Őrnagy úr, soha ne feledd azt, hogy magyar vagy! Fiam, Isten kísérjen szerencsével!"

Megölelt, és kezet nyújtott.

Én mindent megköszöntem, majd tisztelegtünk, és távoztunk. Őrnaggyá azért léptetett elő, mert az iskola törzstiszteknek létesült. (Ács vezérőrnagy úr az átvett papírokat zárt, lepecsételt borítékban az iskola vezetőinek átadta, én sajnos nem kaptam példányt belőle.)

Az iskolában soha nem a nevemen szólítottak, hanem "Der Ungar" volt a megszólításom. Az iskola olyan titkos volt, hogy mellém volt vezényelve egy törzsőrmester. Feladata volt az állandó felügyelet, hogy ne tudjak telefonálni, levelet írni, vagy bárki kívülállóval érintkezni, beszélni. A városba is minden esetben elkísért. Közvetlenül az én szállásom mellett volt az ő szobája is.

Az iskolát kitűnően végeztem, ami után előléptettek Wermacht őrnaggyá.

1944 decemberében jöttem haza. Kaptam egy zárt borítékot, amit december 23-án a honvédelmi miniszter úrnak kellett volna átadnom, de Budán, a Bécsi úton a téglagyárnál az oroszok elfogtak. Mivel német menlevelem volt, és magyar tiszti egyenruhában voltam, átadtak a politikai katonai szervezetnek, a G.P.U. részlegnek. Amikor átkutattak, megtalálták a borítékot. Felbontották, és akkor látták, hogy honnan jöttem. A papíron egy számomra ismeretlen név szerepelt. Kérdezték, hogy ki az, de nem tudtam megmondani. Később rájöttem, hogy az én álnevem volt, amit a hírszerzők megtévesztése végett kaptam.

 

A háború után

Győrbe vittek, és fogdába vetettek. Hat hónapon át kínoztak, hogy áruljam el az iskolán megismert titkokat, de semmit nem mondtam nekik. A kihallgatáson jelenlévő tolmácsnő, aki besszarábiai származású orosz G.P.U. százados volt, közölte velem, hogy agyonlőnek. Kétségbeesésemben öngyilkosságot akartam elkövetni, és a bal kezemen az eret elvágtam... Orvosi kezelésem idején a tolmácsnő megsajnált (szerelmes lett belém), és megszervezte a menekülésemet a biztos halálból.

Az oroszok hat hónapos fogsága után – ahonnan kalandos körülmények között hála Istennek sikerült megszöknöm – a magyar hatóságoknál jelentkeznem kellett.

A jelentkezéskor hivatásos őrmesterként szerepeltettem magam. 1947-ben leszereltek, mint "idegen személyt", ezért többé nem hívtak be szolgálatba. A háború alatt a koronázási ceremónia levezetésénél szereplő személyek egy része meghalt, másik része disszidált. Így tudtam titkomat a mai napig megtartani.

Mindvégig nagyon féltem, hogy életem féltve őrzött titkára fény derül.

1946-ban Budán, a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Körszálló előtt megszólított valaki: "Fenség!" Először majd’ frászt kaptam, majd felismertem Ács vezérőrnagy urat, akinek megmentettem az életét. Már teljesen megtört állapotban volt. Beszélgettünk egy keveset, majd elváltunk. Többé nem találkoztam vele.

A hadseregből való leszerelést követően iparengedélyt váltottam villanyszerelésre, majd 7 év működés után államosítottak. Ezután, mint műszaki előadó helyezkedtem el. Nagyon sokáig megfigyelés alatt voltam.

Éppen nyugdíjba mentem, amikor az első feleségem meghalt. Meizner Ilonának hívták, 25 évig éltünk együtt. Született hercegnő volt, mivel Mog tábornok és Napóleon húgának a leszármazottja volt. Pécs mellett telepedtek le az övéi, és a Meizner nevet vették fel. Született 1923. 04. 02-án, elhunyt 1978. 07. 10-én.

Második feleségem Csivincsih Jolán nemzetes asszony 1935. 01. 20-án született Füzesabonyban, aki 27 év házasság után 2006. 12. 23-án hunyt el.

Így 92 évesen egyedül élek, leszármazott nélkül.

 

Visszapillantok a múltba, az 1944-es évre

1.) 1944 évben udvaroltam Szeleczky Zita színművésznőnek. Én 1944. december 23-án Győrben orosz fogságba estem, a színművésznő pedig politikai rágalmak miatt disszidálni kényszerült, így kapcsolatunk megszakadt. A színművésznő Jimmy Carter elnök úr családjának bennfentes tagja lett. Sokszor említette az elnöknek, hogy nem halt ki az Árpád-ház (rám gondolt). Amikor Carter elnök úr Vácon felavatta az általuk épített 10 humanitárius házat, meghívott egy beszélgetésre (le is vagyok fényképezve a feleségével.)

Amikor elváltunk, azt mondta: "A koronázási jelvényeket visszaadtam magára való tekintettel, és a kormány kérésére. Ön harcoljon, hogy a fejére kapja."

Én azt válaszoltam, hogy királyság már nem lesz Magyarországon.
Szívélyesen elbúcsúztunk egymástól.

Ezeket azért adtam közre, mert mindenkinek tudnia kell, hogy Szeleczky Zitának sok érdeme volt abban, hogy a Szent Korona a többi koronázási jelvénnyel együtt visszakerült hazánkba.

2.) Apám és Horthy Miklós szegedi találkozása döntötte el a később, 1944-ben történő megkoronázásomat. Ezen találkozáson egyikük sem sejtette, hogy az országban IV. Béla végakarata valósul meg azzal, hogy az ő leszármazottja lesz az utolsó Árpád-házi Király, és Kormányzó helyettes.

 

Kitüntetések a fentiekben már részletesen leírt hőstettek alapján:

 • 1940: Délvidék és Erdély bevonulási emlékérem
 • Tűzkereszt
 • 1944: Horthy Miklós Érdemrend arany fokozata karddal és zászlóval ékesítve
 • 1980: 6500 katona sírhely felkutatásáért kaptam elismeréseket:
 • Angol: A Szent György Lovagrend egyik magas rangú tagja az angol királynő megbízásából Szent István királyunk kardjával a Lovagrend tagjává avatott.
 • Magyar: A Honvédelmi Miniszter a Honvédelemért alapított érdemrend ezüst fokozatát adományozta részemre.
 • Német: Németország legmagasabb kitüntetését, a "Theodor Heuss" kitüntetést Horst Köhler német államfő nyújtotta át, ünnepélyes külsőségek között.
 • Vatikáni: A Szentszék legmagasabb elismerését II.János Pál Pápa személyesen adta át részemre.
 • Munkám elismeréséül a Szent György Lovagrend Tiszti Kereszt birtokosa lettem.
 • Saját jogon avattak vitézzé a II. világháborúban tanúsított tevékenységem miatt a Történelmi Vitézi Rendbe:
 • 2006. évben a Történelmi Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét vehettem át,
 • 2008. évben megkaptam a Történelmi Vitézi Rend Arany Érdemkeresztjét is.

 

Magas szintű elismerések

 • Az Angol Királynő Őfelségétől
 • Rainer Monacói Hercegtől
 • Groza Pétertől
 • XVI. Gusztáv svéd királytól
 • II. János Pál pápától
 • Helmut Kohl német kancellártól
 • Lech Walesa lengyel elnöktől

 

 

Életem legmagasabb megtisztelése:

Találkozás II. János Pál Őszentségével Pannonhalmán

 

A részemről gondosan előkészített találkozás célja az volt, hogy kapjak egy igen megtisztelő autogramot a híres autogram gyűjteményembe. Szent Atya kérdezte: Hogy ez nekem miért olyan fontos. Azt válaszoltam, hogy ez számomra igen nagy emlék, mert a Szent Atya szentté avatja Ős nagynénémet, Kingát. Akkor megkérdezte Őszentsége, kinek a leszármazottja vagyok.
Röviden elmondtam, hogy Boldog Jolán egyenes leszármazottja vagyok, és 1944. június 25-én, mint utolsó Árpád-házi megkoronázott király vagyok.

Szent Atya megemlítette, hogy tudomása van arról, hogy a Jusztiniam Bíboros Úrnak az akkori Pápa megtiltotta a koronázást. Szent Atya nagyon szerette a Magyarokat és említette, hogy figyelemmel kíséri a Vatikánban előforduló magyar vonatkozású eseményeket.
Búcsúzóul letérdepeltetett és megáldott mint I. József megkoronázott Árpád-házi királyt.
Utána kezét nyújtotta, és én meghajolva, a homlokomat a Szent Gyűrűre szorítottam.

 

Az USA volt elnökével, Jimmy Carterrel történt találkozásom (Vác, 1996)

Szeleczky Zitával, a híres színművésznővel még a háború előtt jó baráti kapcsolatban voltam.

Háború után több ízben meglátogatott Egri otthonomban, amikor hosszú beszélgetéseink során gyakran került szóba származásom. Szeleczky Zita köztudottan jó barátságban volt Carter Elnük úrral és családjával. A művésznő egy alkalommal családi körben elmesélte és egy nagy érdeklődést váltott ki családom sok évszázados történetével.
Akkor került sor találkozásunkra, amikor Carter Elnök Úr Magyaországon, Vácon az egészVilág Híréállomásainak teljes figyelme mellett saját kezűleg házakat épített. Személyemre szóló meghívást kaptam tőle, aminek nagyörömmel tettem eleget. Külön megtiszteltetés volt számomra annak az embernek a figyelme, aki Magyarországnak visszaadta a Koronázási Ékszereket. Találkozásunkkor gratulált, örömét fejezte ki, hogy egy valóban "hős" család, az Árpád-ház egyenesági leszármazottjával van alkalma megismerkedni. A találkozás örömére kölcsönösen fényképeket készítettünk, ma is kedvenc fotóim közül való, ahol az Elnök Úr kedves feleségének társaságában vagyok látható.
Amikor elbúcsúztam tőle, nem kis meglepetésemre, azt mondta: "Én vissza adtam a Koronázási felszereléseket, Ön harcoljon érte, hogy mint Árpád-házi leszármazott birtokolhassa azokat". Röviden válaszoltam, hogy Magyarországon Királyság már nem lesz.
Jó barátságban váltunk el, sok emléktárgyat kaptam tőle - többek között egy koronázási jelvényeket ábrázoló első (FIRST) borítékot a csodálatos koronázási bélyeggel, amit saját kezű aláírásával hitelesített.

 

 

 

 

 

 

Árpád-házi Daka József kérelme
Árpád-házi Daka József kérelme
„Mi, Árpádházi Daka József, a magyarok Istenének kegyelméből, I. József néven, Magyarországnak a Szent Koronával megkoronázott királya, 66 esztendő, 6 hónap után, Horthy Miklós kormányzó úrnak tett titoktartási fogadalmamat – Hazám és Nemzetem érdekében – megtörve bejelentem törvényes igényemet a magyar trónra.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szerkesztés dátuma: hétfő, 2011. szeptember 5. Szerkesztette: Kovács Lóránt
Nézettség: 5,292 Kategória: Személyek
Előző cikk: Ambrózy György (prédikátor) Következő cikk: Árpád-házi Szent Margit


   
Megjegyzések

Jeney Zsolt
szerda, 2012. június 20. 11:10
Van többlet csontja? Ha igen, akkor kétségtelenül Árpád-házi leszármazott!
"Málészájú Habsburg György!"--:)))
Hrotkóné-Bálint Ágnes
kedd, 2012. augusztus 28. 21:05
Nagyon érdekes riport ,Soha nem hallottam ,hogy él még Árpád-házi leszármazott.
Hrotkóné-Bálint Ágnes
kedd, 2012. augusztus 28. 21:58
Bár éppen ,ha valaki felkarolná az ügyet már DNS vizsgálattal belehet bizonyitani ,hogy tényleg királyi vér csörgedezik -e az eriben.Mindenesetre nagyon érdekes történet
Juhász Levente
szerda, 2013. december 11. 02:37
Kétségtelen, hogy az Árpád - ház idejéből való leszármazottként élünk itt jó néhány ezeren. A honfoglaló magyarok ősi vére ma is megvan. Nyelvünk is az egyik legváltozatlanabb. Minden ősi, ezer évvel ezelőtt írott nyelvemlékünk ma is olvasható.
nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap-dupla/praykodex_%E2%80%93_halotti_beszed_es_koenyoerges
Az apáról fiúra szálló hagyomány és annak megőrzése önmagában is értékelendő. (akár Koppány nembéli Karaul ...) Kérdés: van-e, lesz-e elég erő a mai fiakban, tovább vinni az ősi ismeretet?

Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: