Történelem - Személyek

   

Dobó István
Ruszkai báró Dobó István (1502 körül – Szerednye, 1572. május) leginkább Eger várkapitányaként ismeretes. Mint felvidéki nagybirtokos nemes, a mohácsi csatát követően a két király küzdelmében végig Ferdinánd pártján állt.   1502 körül született Dobó István, Felvidéki nagybirtokos család gyermeke. Édesapja Dobó Domokos, aki 1498-ban kötött házasságot Cékei Zsófiával.
Dózsa György
(Dálnok, 1470 k. – 1514. július 20.) az 1514-es, parasztfelkelésbe torkollott keresztes hadjárat katonai vezetője.   Dózsa György Dálnokon született, születéséről pontos dátum nem maradt fent, de a korabeli források alapján negyven éves lehetett halálának idején, ebből következtetünk, hogy az 1470-es évek körül született. Tévesen több korabeli forrás Székely Györgynek tünteti fel.
Esze Tamás
(Tarpa, 1666 – Nyitra, 1708. máj. 27.) tarpai jobbágy, kuruc brigadéros, a népi kurucság egyik vezetője. 1697-ben részt vett a hegyaljai fölkelés előkészítésében. A felkelés bukásakor fogságba esett, de a vizsgálat után szabadon bocsátották.
Felsőbüki Nagy Pál
(Fertőszentmiklós, 1777. október 7. - Bécs, 1857. március 26.) liberális nemesi politikus
 
(Cegléd, 1918. április 20. – Cegléd, 2003. február 2.) világbajnok birkózó.1934-től a Ceglédi MOVE SE, 1948-tól a Ceglédi Vasutas SE birkózója volt. 1948-tól 1952-ig szerepelt a magyar válogatottban. Mindkét fogásnemben versenyzett. Sporttörténeti jelentőségű eredményét az 1950.
Házmán Ferenc
Házmán Ferenc, eredeti nevén: Haszman (Hassmann) Ferenc (Budaújlak, 1810. április 21. – Budapest, 1894. április 7.
Horthy Miklós
Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő.
Hunyadi László
(1433 – Buda, 1457. március 16.) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia.   Hunyadi László 1433-ban született, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet első gyermeke, Mátyás király bátyja. Erdélyben nőtt fel, hiszen itt volt a Hunyadiak birtokainak nagy része. Tanítását egyik hívükre, Vitéz János váradi érsekre bízták, az akkoriban elterjedt humanista elvek szerint.
Hunyadi Mátyás
(Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi. Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király.
I. Apafi Mihály
Apanagyfalvi I. Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. november 3. – Fogaras, 1690. április 15.) erdélyi fejedelem. Uralkodási ideje: 1661. szeptember 14. – 1690. április 15. Apafi György fiaként született 1632-ben. 1650-ben vette feleségül Bornemissza Annát. II.

78 cikk | 4 / 8 oldal