Betyár világ - Angyal Bandi (1760-1806)


Betyár világ - Angyal Bandi (1760-1806)

 

Angyal Bandi volt az első úri betyárunk, nemesi családból származott, tisztességes neve Szentmártonyi Ónody András. Borsód megye legnagyobb birtokos családjából született, apját Ónody Andrásnak, anyját Olchváry Krisztinának hívták. 

Bandi magánéletéről keveset lehet tudni azt is inkább szájhagyományokból. Kedvenc helye Dusnok volt, de sokat tartózkodott Topolya környékén is. A fiatal Bandi első törvénysértő tetteit már a 80-as elején vagyis alig tíz évesen követte el, parasztos viseletben lókupecek és orgazda pásztorok között. A lótolvajlásnak meg lett vége is 1787-ben ítélőbíróság elé kerül, eddigre már tizenkét ízbeni lopás van a rovásán, de csak három marad rajta, ez a három is elég súlyos büntetést von maga után, nyolc évnyi kemény fegyházat. Fellebbezés után egy évet elengednek ugyan és özvegy édesanyja közben járására még hét hónapot, de így is több mint 6 év várt rá. Angyal Bandi börtönből szabadulva már érettebb fővel sem szakította meg a kapcsolatot a hortobágyi gulyásokkal és csikósokkal, továbbra is adott-vett ha kellett orgazda volt. Törvényszéki iratok nagy része megsemmisült és mivel Borsod, Abaúj és Gömör vármegyébe is átjárogatott így négy megye hivatalnoka foglakozott ügyével, bár az Ónody-família mindent latbavet, hogy ügyeit eltusolja. Így volt ez akkor is, amikor Borsódban 1799-ben újra elkapják a híres banditát erőszakosságér, ökör és pénzrablásért újabb két évre büntetik a büntetés család közbenjárására nemhogy kevesebb hanem még több lett a végén: 

"Nemes Ónody Andrást bilintsbenközmunka tételben hetenként két napi böjttel a fenyítő Házban eltöltendő Négy Esztendei rabságra" ítélik. 

Közben Angyal Bandi magát mentegető leveleket és kérvényeket írogatott, Bécshez fordult kegyelemért és nem vonult be önszántából a szegedi börtönben, hanem elbújt valamelyik birtokán, ezért kőrözést adtak ki ellene: 

"A Szegedi Fog Házban el töltendő Négy Eszetendei fogságra condemtált Ónody András, ki magát olykor Angyal Bandinak is nevezi, Személyes leírása: Magos, úgy mint Schuchon felöl mintegy 8.Czolos(kb. 181 cm), egész testére nézve vastag, úgy mint Vállas, Széles mejjű, Hasas, Vastag lábú, tiszta Kerek Szép barna piros ábrázatú, Kurta és ritkás Hajú, a homloka felől Kopasz, nagy Torzomborz bajuszú, melyet néha kipederve is visel, idejére nézve mintegy 45 esztendős. Viseletit mi nézvé, Magyar köntösbe, néha csupán széles Magyar Gatyába, mindenkor Magyar Ingbe, széles ezüst, de többnyire vas sarkantyús csizmába Szokott járni, a Derekán hol az Ing alatt, hol feletteSzéles nagy Réz Kacsu Gyüszőt visel, fölül többnyire Nagy Juhász jóféle Bunda van rajta. Beszél Magyarul, Deákul, és keveset Németől, és Tótul is. Miskolcz 12 Julii 1805 " 

Végül Angyal Bandid egyes írások szerint nem sikerül elkapni senkinek, halálának időpontja majd minden elbeszélésben más és más, van ahol 1806-ra teszik és úgy írják otthonában "kelevényben" halt meg. Mások nótákhoz kötött anekdotákból 1813-ra teszik halálának időpontját és úgy tartják Kecskeméten fogták el és akasztották fel: 

"Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj az Alföldre.
Csikósoknak, gulyásoknak közibe, közibe.
Mert megtanulsz lovat lopni izibe, izibe.
Majd úgy kerülsz a vármegye kezibe, kezibe.
Kurta süveg a fejében módosan, módosan
Fejér Fátyol a nyakában bokrosan, bokrosan.
Cifra bunda válla hegyét nyomítja, nyomítja,
A sallangja lába fejét borítja, borítja.
Rajta van az aranyrojtú gatyája, gatyája, 
Slésiából volt az matériája, 'riája
Alabástrom az homloka, nem márvány, nem márvány, 
Fekete szép szemöldöke szivárvány, szivárvány.
Mikor megyen Angyal Bandi tanyára, tanyára,
Ama gyönge borjúhús vacsorára, 'csorára
Hortobágyi csaplárosnak két leánya, leánya, 
Híjja Bandit éjszakára az ágyra, az ágyra.
Ama kis jány távulról csak úgy nézi, úgy nézi, 
Érte magát majdhogy el nem péseli, péseli.
Mikor kezdi Angyal Bandi a lovát nyergelni
Cifra csikós kantárjával fékelni, fékelni.
Rajra üte Gönc városa megfogni, megfogni
A két kezét kötéllel is megkötni, megkötni.
Akkor kezdte Angyal Bandi bámulni, bámulni,
A színébe egészen elváltozni, változni. 
Megkötözték Angyal Bandit kötéllel, kötéllel,
Úgy kísérték fel Kassára fegyverrel, fegyverrel.
Egy icce víz, egy font kenyér Angyal Bandi számára, számára,
Harminchárom fontos vasat kezére, lábára. "
(1810-es váci ponyva nyomán)
A harmadik történet szerint fia halála után felhagyott a betyárkodással és és békés öregségben hallt meg. Egy biztos, hogy nyalka, nőcsábász Angyal Bandi legendája még életében kezdett megformálódni.

Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2012. május 6.
Nézettség: 5,519 Kategória: Személyek
Előző cikk: Betyár világ- Ébredés Következő cikk: Betyár világ - Sobri Jóska (1810-1837)


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: