Utolsó megjegyzések

RÁKÓCZI KIÁLTVÁNYA  a keresztény világhoz  a szabadságharc okairól és céljáról
A keresztyén világ minden fejedelmeinek és respublikáinak, úgy egyéb akármelly, akárminémű állapotú, betsületű, méltóságú, tisztű és felsőségű rendeknek.  Mi felsővadászi Rákóczi Ferencz, Istennek kegyelmébül fejedelem, Saáros vármegyének főispánnya, mukácsi és makoviczai herceg, Sáros-Pataknak, Tokajnak, Regécnek, Etsednek, Somlyónak, Ledniczének, Szerentsnek, Ónodnak örökös ura.
Hrotkóné-Bálint Ágnes
szerda, 2015. október 14. 18:27
1 . Mind annyiszor a nyugat , most is magára hagyta a magyar szabadság harcot.
A Hármas Kistükör
Irodalom » Szondi Miklós: Történelemírásunk ellentmondásosságai
Hogy milyen módszerekkel dolgoztak, azt megláthatjuk a Hármas Kis-Tükörből.   (Köszönetemet fejezem ki Nagypál Botondnak, aki fölhívta a figyelmemet erre a könyvre, rámutatva arra, hogy ez három bejövetelről ír. – szerk.) Ezt a tankönyvet Losontzi István írta 1771-ben s több mint ötven kiadást, átdolgozást ért meg.
Megyer László
szombat, 2014. március 1. 16:58
1 . A hármas kistükör teljes terjedelmében megtalálható a Google Books-on (1781-es kiadás):

books.google.hu/books/about/H%C3%A1rmas_kis_T%C3%BCk%C3%B6r_melly_1_a_Szent_Hist.html?id=n3lMAAAAcAAJ&redir_esc=y
Araczki András
hétfő, 2014. szeptember 1. 22:04
2 . Köszi a linket.
Erich von Däniken találkozása Juan Móriczcal
Ez a cikk csak egy része egy sokkal nagyobb tartalmasabb cikknek, amit  Móricz Opos János magyar kutatóról szerkesztünk. ami itt található: MÓRICZ JÁNOS   Részlet: Däniken: A kozmosz üzenete - című könyvéből Számomra ez az évszázad leghihetetlenebb, legvalószerűtlenebb története.Lehetne ez egy science-fiction történet, ha a hihetetlent nem láttam és nem fényképeztem volna le.
vasárnap, 2014. augusztus 31. 14:10
1 . Nagyon érdekes és elgondolkodtató!
Szabó Erika
hétfő, 2014. szeptember 1. 20:56
2 . Érdemes a teljes cikket elolvasni
A tihanyi apátság alapítólevele
(1055)   Az oszthatatlan Szentháromság nevében! András, Isten kegyelméből a magyarok legyőzhetetlen királya.
Árpád-házi Daka József - Interjú és történeti leírás 1220 évtől 1944-ig. Magyarország megkoronázott Királya él.
Személyek »
Egy üzenetet kaptam, Attilától a MagyarVagyok oldalon: "Daka Józsefre ha rákeresek az oldalon még nem találok semmit.Talán érdemes lenne ebben az irányban is dokumentálódni. Akár elmenni Egerbe és személyesen beszélni vele..." így én, (Lóri) elmentem Egerbe, és személyesen utánajártam a dolognak.
Az Árpád-ház családfája
   
Hrotkóné-Bálint Ágnes
hétfő, 2014. március 24. 19:16
1 . Kár hogy nem lehet a Taksony családfáját kicsit kinagyítani.Nagyon értékes munka.
A nagycsalád rendszere
Az eredeti jelentés mellett a néprajzi szakirodalomban speciális szerkezetű családformát jelent. A nagycsalád intézménye egyidejűleg vérségi, gazdasági lokális és társadalmi egység. (A magyar nyelvterület hagyományőrző vidékein a 19. sz. végéig még elszórva megvolt, múltja több száz évre tekint vissza.
szerda, 2014. március 12. 16:33
1 . Ez is egy remek írás. A kép azért tetszik, mert ilyen kép nálunk is készült. A nagymamáéknál. A képen a nagyszülők és az összes unoka.
'56-ban nem voltunk egyedül
Csaták »
Franco tábornok 100 ezer katonát küldött,de az USA megállította őket.Az eddig széles körben ismertekkel ellentétben 1956-ban nem maradt a magyar forradalom magára.      Spanyolország teljhatalmú vezetője, Franco tábornok 100 ezer önkéntes katonát indított útnak Magyarország felé, hogy megsegítsék a magyar forradalmárokat a bolsevik elnyomók elleni közdelemben.
Araczki András
szerda, 2014. január 1. 20:24
1 . Azért az igazság lassacskán csak napfényre kerül.
A Magyarság eredete
Minden nép számára alapvető dolog a történelme ismerete, hisz ez ad nemzeti identitást az illető közösségnek, továbbá erősen befolyásolja gondolkodásmódját, viselkedését, jövőbe vetett hitét. Éppen ezért, egy-egy nemzet leigázásakor, igyekeznek az illető nemzet történelmét átírni, hogy minél szégyenletesebb, jelentéktelenebb legyen, illetve elvágni őt gyökereitől.
Németh János
hétfő, 2013. augusztus 5. 23:32
1 . Milyen szép lenne máig, például Mongóliában.
Prónai István
vasárnap, 2013. augusztus 11. 07:47
2 . Szép és jó írás, csak a több ezer éves vándorlással nem értek egyet, mert tárgyi emlékeink vanak a Kárpát-medencéből, ami jelenlétünket bizonyítja. Szerintem itt is voltunk, és vándoroltunk is.
1921. április 3. – Interjú Horthy admirálissal a New York Times-ban : „Ennek a nemzetnek monarchia kell!”
  Charles H. Grasty Különtávirat a New York Times-nak Budapest, 1921. április 3. A mai napon interjút adott nekem Horthy admirális, aki az utóbbi napok eseményei következtében az egyik legérdekesebb európai személyiséggé lépett elő. Mindenekelőtt biztosított róla, hogy Károly visszatérési kísérlete teljesen meghiúsult.
A magyar címer története
A címer- Bertényi Iván meghatározása szerint- a középkori fegyverhasználaton alapuló, olyan, legtöbbször pajzs alakú jelvény, melyet magánszemélyek vagy testületek megkülönböztető jeleként használnak. És habár a XVI sz.-ig szokták számítani az ún. élő heraldika korát, egyes címerek ma is élnek, cseppet sem veszítve értékükből.
Bodóczki Imre
szombat, 2013. június 29. 00:09
5 . Jó cikk!
Horthy Miklós
Személyek »
Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő.
Juhász Levente
kedd, 2013. június 18. 15:44
3 . Az általa kormányzott évtizedekben értékállóvá lett Magyarország akkori valutája - a PENGÖ.
Református volt. A Magyar Királyság Kormányzója.
Elképzelhetetlen volt a római katolikus egyház számára egy református vallású király.
Báthory Gábor
Személyek »
somlyai Báthory Gábor (Nagyvárad, 1589. augusztus 15. – Nagyvárad, 1613. október 27.) erdélyi fejedelem, a Báthory család utolsó uralkodója a fejedelmi trónon.   1589. augusztus 5-én született Nagyváradon Báthory István Kraszna vármegyei főispán (1553-1601) és Bebek Zsuzsanna († 1595) fiaként.
kedd, 2013. január 22. 08:36
1 . minden hazugsag amit a Bathoryakrol irnak
Kik a magyarok?
Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
A magyar őstörténet nyelvészeti alapja. - Magyar őstörténet alatt közmegegyezéssel az Árpádok 9. század végén lezajlott honfoglalása előtti kort értjük. Ez is telítve van bizonytalanságokkal, az ellentmondó elméletek halmazával és soha be nem bizonyított feltételezésekkel.
Mathe Gyorgy
kedd, 2012. november 27. 20:54
1 . Borbath Karoly talan tudta
Szent István király első törvénykönyve
(1001 körül) Előszó a királyi törvényhez   Az isteni kegyelem uralkodása alatt.  A királyi méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghezvitt alkotásai fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok műveinél.
Szent István király második törvénykönyve
(1030-1038 között)   1. A király adományáról az egyháznak Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két házzal, ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel és harminc aprójószággal. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök.   2.
Betyár világ - Rózsa Sándor (1813-1878)
Személyek »
 Rózsa Sándor ahogyan emlegették a betyárkirály, a leglegendásabb az összes magyar betyár közül, nincs olyan ember, aki ne ismerné nevét, hírét, aki ne ismerne róla történeteket.  Annyira legendássá vált alakja, hogy már életében csodálat és tisztelet vette körül, rengeteg ballada és szájhagyomány fűződik a nevéhez már egészen születése napjától fogva.
Szász Rózsika
szombat, 2012. október 13. 13:56
6 . A téma iránt érdeklődőknek ajánlom a következő bibliográfiát is :
Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben - 195.old. Találkozás Rózsa Sándorral
A magyar pipázás történelme
Hazánkban a pipázás szokását a török hódítók, és a nyugat-európai, főleg Vallon (belga, német, holland) zsoldosok hozták be. Fazekasaink a török cseréppipához hasonlóan a az apró pipafejhez külön hozzáragasztott pipaszárral készítették a pipát. A magyar pipakészítés központjai Debrecenben és Selmecbányán alakultak ki.
Történelmi zászlók
A Történelmi zászlósor néven ismert zászlók együttese 1985 óta része a magyar katonai, állami és helyi ünnepségeknek. A zászlósor a magyar hadi múlt legjellemzőbb zászlótípusait vagy a magyar hadtörténet leghíresebb korszakaihoz kapcsolódó zászlókat vonultatja fel. A Történelmi zászlósor nem minden tagját vonultatják fel az ünnepségeken.
Tarczal Róbert
szerda, 2012. október 24. 20:52
2 . Nekem is van egy ilyen (Árpád házi királyi családi zászló)otthon!:)..Ezzel a zászlóval nem akartak beengedni,most a Magyar-Török foci válogatott meccsre...Rendőrök!
A magyar huszár születése, dicső harcai és történelmi jelentősége
A tanulmány kezdetén a magyar huszárral kapcsolatosan néhány fontos kérdést kell tisztáznunk. Ezek a huszár születésének körülményei, a téves nézetek tisztázása, a huszár dicső harcainak általános és elvi meghatározása, végül a huszár szerepe és jelentősége a történelemben.
Terenyei Zoltán
szerda, 2012. augusztus 8. 07:26
1 . Nagyon jó a jegyzet,örömmel olvastam.Aki komolyabban érdeklődik a huszárság iránt,valamint érdekli,hogy színmagyar huszárezredek hogy állták a sarat a Grand Armé-val szemben,annak ajánlom Simon Józsefről szóló önéletrajzi regényt.-Napoleon,I.Ferenc,Széchenyi,Kisfaludy,róluk mind szó esik,sőt szerepelnek benne.
TZ
Polonyi József István
szerda, 2012. augusztus 8. 13:28
2 . Kár ,hogy szegény feleségem meghalt.Most nagyon büszke lenne a nagypapára!Persze nem azért mintha így nem lett volna azde a lelkének nagyon jót tett volna ez a tanulmány !
Remélem sok fiatal olvassa el!