Körös-Maros Nemzeti Park


Körös-Maros Nemzeti Park

A Körös-Maros Nemzeti Park a romániai hegységek lábától a Tiszáig húzódó, egyedi arculatú táj megmaradt értékeit őrzi. Ezek jó része ma is vízhez kötődik: ilyen a Körösök és a Maros folyó vízrendszere és holtágai, az ártéri erdők, a Sárrét mocsarai és a hozzájuk tartozó szikes gyepek is.

Olyan állat- és növényritkaságok találhatók ezen az 1997 óta nemzeti parki oltalom alatt álló területen, melyek Magyarországon egyedül itt tenyésznek, vagy állományuk jelentős része találja meg itt életfeltételeit.

A Körös-Maros völgyében szigetként maradtak meg a nemzeti park területi egységei. Ezeket északról a Körösök, délről a Maros, nyugaton a Tisza foglalják keretbe. A folyókat sok helyen puhafás ártéri erdők, füzes-nyárasok bokros, ligetes állományai kísérik, a hullámtéren belül maradt medermaradványok és rétek az egykori alföldi mocsárvilágot idézik. A Körösök hullámtere vízimadarak élőhelye. Az emlősök közül a vidra emelhető ki gyakoriságánál fogva.

A Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi-puszták területi egysége több típusú élőhelyet őriz. A Hortobágy-Berettyó folyó védett, szabályozatlan 20 kilométeres szakasza fontos madárélőhely.

A víztér felszínén az európai "vöröskönyves" sulyom található tömegesen, melynek termését ínséges időkben megőrölve, lisztként, újabban gasztronómiai különlegességek alapanyagaként hasznosítják.

A magyarországi túzokpopuláció védelme érdekében 1975-ben létrehozták a dévaványai Túzokrezervátumot. A túzok megtartása érdekében főként szabadtéri állományvédelemre összpontosul a nemzeti park túzokvédelmi munkája.

A nemzeti park bemutatóhelye a Réhelyi Látogatóközpont (Dévaványa és Ecsegfalva között), ahol a Nagy-Sárrét természeti értékeit és a túzokvédelmi munkákat bemutató kiállítás, természetfotó-kiállítás, látható, de szakmai előadásokat is tartanak. Itt kérhető szakvezetés a természetvédelmi területre, és kerékpárkölcsönzéssel is foglalkoznak.

A Körösvölgyi Látogatóközpontban a Dél-Tiszántúl természeti értékei című állandó kiállítás és a nemzeti park élővilágával valamint a hazai természetvédelem feladataival lehet megismerkedni. A 2007-ben Biharugrán átadott Bihari Madárvárta különböző előadások, értekezletek, gyakorlati foglalkozások lebonyolításának optimális színtere.

A Sebes-Körös és a romániai Bihar-hegység déli lejtőiről érkező számtalan ér áradásai hatalmas mocsárvilágot alakítottak ki, melynek legértékesebb maradványát őrzi a nemzeti park Kis-Sárrét területi egysége. A Biharugrai halastavak felbecsülhetetlen értéke a gazdag madárvilág. Az emlősök közül a fokozottan védett vidrának egyik legerősebb hazai állománya él a tavakon és csatornákon.

A Dél-Tiszántúl egyik legfontosabb természeti értéke a Maros folyó egykori mellékágából kialakult kardoskúti Fehértó. A szikes terület a pusztákhoz kapcsolódó növénytakarója és állatvilága, a madárvonulásban betöltött, rendkívül fontos szerepe miatt 1979 óta a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozik. A tó szomszédságában található a Sóstói telep, ahol a nemzeti park szürke marha, cigája és rackajuh állománya él. A Fehértó és közvetlen környezete fokozottan védett terület, látogatása engedélyhez kötött.

A védett területek a természetvédelmi szabályok betartása mellett szabadon látogathatók, főbb pontjaikon tájékoztató táblák segítségével lehet tájékozódni. A fokozottan védett területek a nemzeti park engedélyével látogathatók.

A Látogató Központban a helységek akadálymentesek, a tanösvény útjain a közlekedés mozgáskorlátozottak részére segítséggel megoldható.

Körös-Maros Nemzeti Park

Alapítás éve: 1997

Összterület: 51 125 ha

Ramsari terület: 5486 ha (Kardoskúti Fehértó, Biharugrai halastavak, Csanádi puszták)


Réhelyi Látogatóközpont

Az itt látható kiállítás bemutatja a tájegység természeti értékeit és a túzokmentési munkák főbb mozzanatait.

A nemzeti park őshonosállatainak bemutatása mellett élő túzokokat is láthat az ideérkező.

Bivaly a múzeum épülete előtt
Szerző: Széll Antal
Forrás: Réhelyi Látogatóközpont archívuma Magyar szürke szarvasmarhák
Szerző: Széll Antal
Forrás: Réhelyi Látogatóközpont archívuma

Körösvölgyi Látogatóközpont, Szarvas

A Dél-Tiszántúl természeti értékei című állandó kiállítás és az Anna-ligeti tanösvény megtekintése mellett, a nemzeti park élővilágával és az itt végzett munkával, a hazai természetvédelem feladataival lehet megismerkedni.

A látogatóközpontban csoportos foglalkozásokat, természetvédelmi előadásokat, vetítéseket, "erdei iskolai" tanórákat is tartanak.

A nyitvatartási időn kívül csoportok bejelentkezéssel látogathatják.

                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA         
Forrás: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu

Bihari Madárvárta

A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét területén, Biharugra település központjától 3 km-re kialakított épületegyüttes, erdei iskola, programok lebonyolításának, terepi megfigyelések, természetismereti foglalkozások megtartásának ideális helyszíne.

Fehértó, Kardoskút

A Fehértó az egyik legjelentősebb magyarországi madárrezervátum. Nemcsak számos szíki madárfaj költő-, de mintegy másfél száz faj átvonulóhelye is. Ugyanakkor a sajátos szikes növénytársulásoknak is otthona.

A Fehértó medre a Maros egyik mellékágából alakult ki. Vízellátása igen sajátos: a felszíni vizek mellett alapvető szerepet töltenek be a fakadó források, ezek a felszín alatti vizek táplálják a tavat. A tó területe néha 2 négyzetkilométerre is megnövekszik. Erősen szikes vizű. Aszályos időszakokban hónapokra, sőt akár egész évre is kiszáradhat a tófenék, míg csapadékos időszakokban folyamatosan vízzel borított a felülete. Az ingadozó vízjárás alakítja ki a szélsőségesen szikes körülményekhez alkalmazkodott, sótűrő növényvilágot.

A tó és a környező mély fekvésű laposok fészkelő madárfajai között meg kell említeni a fokozottan védett gulipánt, gólyatöcsöt és az egész Kárpát-medencében veszélyben lévő széki lilét. A bíbic, a piroslábú cankó és a nagy goda a környező gyepek tavaszi képétől elválaszthatatlan, a sáska, szöcske után kutató kék vércsével pedig gyakran találkozni a legelőkön.

A Fehértó számára nemzetközi figyelmet jelent a tavaszi és őszi vonulások alkalmával megjelenő vízimadarak százezres tömege. A füves pusztán és a környező mezőgazdasági táblákon táplálkozó, és a tavon pihenő, illetve éjszakázó madárcsapatok felejthetetlen látványt nyújtanak a nemzeti parkba érkezők számára. A pihenő madarak nyugalmának megőrzése érdekében a Fehértóhoz csak a Pusztaközpont engedélyével, szakvezető kíséretében lehet eljutni.

A Körös-Maros Nemzeti Park a racka és a cigája juh, valamint a magyar szürkemarha állományát a Fehértó szomszédságában található Sóstói-telepen helyezte el. A fontos génmegőrzés mellett a környező gyepek természetvédelmében is alapvető szerepet töltenek be a legelésző állatok.

Szabadon látogatható.

 

 


Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. április 3. Szerkesztette: Mereteiné-Matosics Ágnes
Nézettség: 2,837 Kategória: Természeti kincsek » Nemzeti parkjaink
Előző cikk: Kiskunsági Nemzeti Park Következő cikk: Őrségi Nemzeti Park

Forrás:
utazom.com
www.vendegvaro.hu
www.vendegvaro.hu
www.vendegvaro.hu
www.vendegvaro.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: