Lélekáradás

 

Lélekáradás

Lélekáradás
A boldog Isten vendégségbe hív az asztalához.Ezzel a képpel is össze lehet foglalni,mi az üdvösség:Asztalközösség Jézussal.


   

Üzenőfal

szombat, 2017. június 3. 11:40
Lélekáradás - Karsay Eszter
A boldog isten vendégségbe hív az asztalához.Ezzel a képpel is össze lehet foglalni,mi az üdvösség:Asztalközösség Jézussal.A halálunk után együtt leszünk a Teremtőnkkel,és Megváltónkkal.Erről ad bizonyosságot és megerősítést Isten Lelke.Amikor eljutok erre a felismerésre,nekem akkor van itt pünkösd.Ez nem csak a nagy, ihletett, különleges élmény,és csoda,amilyen az első pünkösd volt az apostoloknak.Az is lélekáradás,amikor a Vigasztaló betölt,és nem siratom tovább magamat szeretteim elvesztése miatt.Pontosabban nem magamat sajnálom már,hanem az elvesztegetett időt.

szombat, 2017. június 3. 11:45
"Boldog az,aki Isten országának vendége."(Lukács 14,15). Igen,Jézus azt hangsúlyozza,hogy Isten szereti az embert.Bűnbocsánatra és örömre hívott meg,szabadságra bűntől és haláltól.Isten országa nem beszűkít komor,keserű,kényszerű szabályokkal,hanem öröm.Akinek nem öröm,lehet,hogy még az Ószövetség útján jár,nem az Isten országában.Lehet,hogy még nem is kóstolt bele igazán abba a vendégségbe ,amelyet Jézus Krisztus kínál.

szombat, 2017. június 3. 11:51
Mi mindnyájan Isten meghívottjai vagyunk.Sokan nem hiszik ezt el,azt gondolják,hogy ez valaki másnak szól,nem nekik.Át sem veszik a vacsora meghívást,pedig Jézus erre küldte ki az apostolait,akik aztán továbbvitték a hírt,és hirdették úgy,hogy elterjedt a világon.Sokan nem hiszik,hogy ők is címzettek lennének.Legyen a mostani pünkösdünk megerősítés:Jézus Krisztus azért jött,hogy meghívjon Isten országának örömébe,a boldog Isten asztalához,Aki gazdagon terített nekünk is.

szombat, 2017. június 3. 11:59
A nagy vacsora példázata előtt Jézus egy nagy farizeus asztalánál ülve azt mondja:Amikor vacsorát vagy ebédet készítesz,ne azokat hívd meg,akik viszonozni tudják.Ne azt hívd meg,aki még finomabb és bőségesebb asztalt készít,hanem azt,aki nem tud visszahívni. Bizony, üzleti alapon gondolkodunk még a családban és a baráti kapcsolatokban is.Annak adok,aki nekem is ad.vagy annak adok,akitől várok valamit,lekenyerezem,Ilyen a haszonleső,profitszemléletű világ, Isten országában pedig azt hívják meg,aki nem tudja visszaadni.A jóllakást csak a hálánkkal lehet kifejezni és azzal,hogy továbbadjuk másoknak a meghívást,és azt,ami minket táplál:Az örömöt,a békességet,és a szeretetet.

szombat, 2017. június 3. 12:03
Nem félelemből kell elfogadni Isten meghívását.Nem fog kárhoztatni,ha mi ostobán nem fogadtuk el.Nekünk rossz,ha nem vagyunk ott,ha nem táplálkozunk azzal,amit Isten eledelül kínál.Vegyük Istentől naponként Lelke ajándékát és gazdagságát! Karsay Eszter

5 megjegyzés | 1 / 1 oldal