Pünkösd jelképei

 

Pünkösd jelképei

Pünkösd jelképei
Pünkösd jelképei - Szenczi László - "Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik:Ne távozzatok el Jeruzsálemből...


   

Üzenőfal

szombat, 2017. június 3. 06:30
Pünkösd jelképei - Szenczi László
"Amikor együtt volt velük,megparancsolta nekik:Ne távozzatok el Jeruzsálemből,hanem várjátok meg az Atya ígéretét,amelyről hallottátok Tőlem,hogy János vízzel keresztelt,ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltetek meg" - Apostolok Cselekedetei 1,4-5

szombat, 2017. június 3. 06:44
Három jelképet találunk a Szentírásban a Szentlélek kitöltetésével és munkájával kapcsolatosan.Mit jelentenek ezek?
Az első jelkép a galamb.Amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust,ezt olvassuk az Igében:"Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből,és íme,megnyílt az ég,és látta,hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik és Őrá száll."(Máté 3,16). A galamb csak jelképe volt a Lélek jelenlétének,a meghasadt égből galamb képében szállt alá a Lélek.Azt jelentette,hogy a Szentlélek elsősorban Jézus mellett,Jézusról tesz bizonyságot:Nyilvánvalóvá teszi számunkra,hogy szükségünk van Jézus Krisztusra.Megjelenése biztatást és bátorítást is jelent:Biztat,hogy ne féljünk Jézustól,mert Ő nem elveszíteni,nem megítélni,nem kárhoztatni jött,hanem megkeresni,megtartani és megmenteni.

szombat, 2017. június 3. 06:52
A második jelkép a szél,János evangéliuma szerint Maga az Úr Jézus hasonlítja a Szentlelket a szélhez,amikor Nikodémussal beszél az újjászületésről.Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is azt olvashatjuk,hogy sebesen zúgó szélnek zendülésével jött el a Lélek.Ez a jelkép azt mutatja meg,hogy a Szentlélek munkája olyan titokzatos,mint a szél munkája.Nem lehet kiszámítani,mikor jön el,honnét támad,csak érezzük,hogy jelen van.Miként a szél munkája elvégzi a virágzó gabona beporzását és termékenyítést,a Szentlélek éppen olyan titokzatosan oltja be az emberi szívet Jézusba.Csak a Szentlélek képes arra,hogy az emberi szívben megfoganjon a Megváltó,az élő Jézus.Csak a Szentlélek által születhet meg bennünk a krisztusi élet.

szombat, 2017. június 3. 07:00
A harmadik jelkép a tűz.A tanítványokra kettős tüzes nyelvek alakjában töltetett ki a Szentlélek.Amikor ezek a nyelvek rászálltak a tanítványokra, azok beteltek isteni erőkkel,és hatalmasan tudtak szólni a néphez.A Szentlélek munkája nem csak abban állt,hogy bátorságot öntött a tanítványok szívébe,és hangjába,hanem hatékonnyá tette szájukban az Igét.Ennek az lett a következménye, hogy sokan megtértek,és sokan elfogadták a Megváltót,a Jézus Krisztust.A Szentlélek tüze olyan,mint Mózes égő csipkebokra,amely égett,lángolt,de nem égett el.A Szentlélek nem megemészteni,nem megsemmisíteni jön bennünket,hanem azért,hogy megerősítsen és csodálatos munkára használjon fel.Erre a tűzre van ma is szükségünk.

szombat, 2017. június 3. 07:07
Szenczi Molnár Albert tanácsa:"Kiálts azért ma teljes szívedből a szent Dávid királlyal,és mond ezt:Úr Isten,teremts énbennem tiszta szívet,és adj énnekem új bizonyos lelket,és ismét:Taníts meg engem,Uram, hogy a Te akaratodat tegyem.A Te jó Lelked vezéreljen engem az egyenes úton.Ekképpen bírhatod el a szent Lelket,hogy Ő tehozzád betérjen és tenálad lakó helyet szerezzen.."Adja a mi Urunk,hogy ez megvalósuljon életünkben! Szenczi László

szombat, 2017. június 3. 16:41
Köszönöm, hogy olvashattam:
Egyben kívánok szeretettel:
Áldott - Meghitt Pünkösdi Ünneplést! ♥
6 megjegyzés | 1 / 1 oldal