Unitárius Gyülekezeteink

146 videó
 
A bölöni unitárius gondnokok köszöntő beszédei
A bölöni unitárius templomban
Adjatok hálát az Istennek
Áhítat - id. Szombatfalvi József székelykeresztúri unitárius lelkész
Andorkó Ferenc vargyasi unitárius lelkész
Andorkó Ferenc vargyasi unitárius lelkész beszéde
Andorkó Ferenc vargyasi unitárius lelkész köszöntő beszéde
A szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör
Balázsi László a Magyarországi Unitárius Egyház főjegyzője
Balázsi László a Magyarországi Unitárius Egyház főjegyzőjének beszéde (részlet)
Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök fogadása Kökösben
Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök beszél a szent helyről
Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök lelkészbeiktató beszéde 1. rész
Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök lelkészbeiktató beszéde 2. rész
Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök lelkészbeiktató beszéde 3. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök Vass Mózes kőhalmi unitárius lelkészt köszönti
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök az Ulosz konferencián
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök beiktató beszéde I. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök beiktató beszéde II. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök beiktató beszéde III. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök beszéde
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök beszéde Nagyajtán
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök eskütétele
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspok imája
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök imája
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök prédikációja 1. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök prédikációja 1. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök prédikációja 2. rész
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök prédikációja 2. rész
Berde Mózsa serleg
Bérmálkozás
Bíró Attila kökösi unitárius lelkész beiktatása
Bíró Attila kökösi unitárius lelkész imája
Bíró Attila kökösi unitárius lelkész prédikációja 1. rész
Bíró Attila kökösi unitárius lelkész prédikációja 2. rész
Boros János beszéde 1. rész
Boros János beszéde 2. rész
Boros János felügyelőgondnok beszéde
Boros János felügyelő gondnok köszöntő beszéde
Boros János háromszéki unitárius felügyelő gondnok
Brassói Unitárius Vegyesdalárda
Csáki Levente kobétfalvi unitárius lelkész
Dávid Ferenc Dalárda - Vargyas
Dávid Ferenc emlékezete - gyerekműsor - 2011. január 30.
Dávid Ferenc halálának évfordulójára emlékeztünk
Dimény András vargyasi nyugalmazott unitárius lelkész beszéde
Élő Isten egybegyűltünk
Fekete Levente 1.
Fekete Levente 2.
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész az ürmösi szent helyen beszél
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész beszéde
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész beszél a szent helyről
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész imája
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész prédikációja
Felavatandó lelkészek bemutatása
Finta Emese kálnoki unitárius lelkész imája
Finta Emese kálnoki unitárius lelkész prédikációja 1. rész
Finta Emese kálnoki unitárius lelkész prédikációja 2. rész
Hajlékodba, templomodba
Himnusz
Himnusz
Ifj. Kozma Albert bölöni unitárius lelkész imája
Ifj. Ördög Zoltán árkosi unitárius gondnok és Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész
Ifju lelkészek köszöntése
Kedei Mózes székelyudvarhelyi unitárius lelkész beszéde (részlet)
Kiss Alpár baróti unitárius lelkész
Kivonulás a templomból
Kökösi unitárius fiatalok előadás 1. rész
Köszöntik a bölöni unitárius lelkészt
Kovács István unitárius lelkész
Kriza János Unitárius Dalárda - Sepsiszentgyörgy
Lakatos Sándor székelykeresztúri unitárius lelkész kopjafa avató beszéde
Lőrinczi Lajos unitárius esperes
Máthé Dénes főgondnok beszéde
Mennyben lakó én Istenem
Mint a szép híves patakra
Nagy László marosvásárhelyi unitárius lelkész, Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője
Nagy László unitárius főjegyő
Ökumenikus istentisztelet Sepsiköröspatakon 1. rész
Ökumenikus istentisztelet Sepsiköröspatakon 2. rész
Ökumenikus istentisztelet Sepsiköröspatakon 3. rész
Pap Mária esperes
Pap Mária esperes beiktatja Szabó Előd ürmösi unitárius lelkészt
Pap Mária esperes beiktatja ifj. Kozma Albert bölöni unitárius lelkészt
Pap Mária unitárius esperes
Pap Mária unitárius esperes
Pap Mária unitárius esperes búcsúztatja Vas Mózes kőhalmi unitárius lelkészt
Pap Mária unitárius esperes köszöntő beszéde
Pap Mária unitárius lelkész-esperes
Püspökeszentelés - unitárius
Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész, ODFIE elnök
Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész, ODFIE elnök köszöntő beszéde
Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész imája
Simon László apácai evangélikus lelkész köszöntő beszéde
Sipos Mónika firtosváraljai unitárius lelkész prédikációja 1. rész
Sipos Mónika firtosváraljai unitárius lelkész prédikációja 2. rész
Sorsod hagyd az Úrra
Sorsod hagyd az Úrra
Szabó Előd ima
Szabó Előd körijegyző, ürmösi unitárius lelkész imája
Szabó Előd körijegyző, ürmösi unitárius lelkész prédikációja 1. rész
Szabó Előd körijegyző, ürmösi unitárius lelkész prédikációja 2. rész
Szabó Előd unitárius lelkész beköszöntő beszéde 1. rész
Szabó Előd unitárius lelkész beköszöntő beszéde 2. rész
Szabó Előd unitárius lelkész beköszöntő beszéde 3. rész
Szabó Előd ürmösi lelkész köszönő beszéde
Szabó Előd ürmösi unitárius lelkész beszéde a szent helyen
Szabó Előd ürmösi unitárius lelkész köszöntő beszéde
Szabó Előd ürmösi unitárius lelkész prédikációja
Szász Ferenc brassói unitárius lelkész beszéde
Szász Ferenc brassói unitárius lelkész imája
Szász Ferenc brassói unitárius lelkész imája
Székely János árkosi unitárius lelkész beszéde
Székely János árkosi unitárius lelkész imája
Székely Kinga Réka, homoródszentpéteri unitárius lelkésznő, ULOSZ elnök mesét mond
Székely Kinga Réka ULOSZ elnök, homoródszentpéteri unitárius lelkész mesét mond
Szentivánlaborfalvi fiatalok húsvéti előadása - 2009 - 1. rész
Tordai Ernő sepsiköröspataki unitárius lelkész imája
Unitárius istentisztelet - előének
Unitárius istentisztelet - ének
Unitárius istentisztelet - záróének
Unitárius lelkészavatás
Unitárius lelkészavatás
Unitárius püspökfogadás
Uram Tehozzád szállt imánk
Ürmösi éjszaka - ürmösi unitárius fiatalok előadása 1. rész
Ürmösi éjszaka - ürmösi unitárius fiatalok előadása 2. rész
Ürmösi unitárius lelkészbeiktatás 1. rész
Varró Margit igazgatónő Berde serleg köszöntője
Vas Mózes kőhalmi unitárius lelkész imája
Vas Mózes kőhalmi unitárius lelkész prédikációja 1. rész
Vas Mózes kőhalmi unitárius lelkész prédikációja 2. rész
Vas Mózes kőhalmi unitárius lelkész prédikációja 3. rész
Vers a bölöni templomban
dr. Kovács Sándor
dr. Szabó Árpád, erdélyi unitárius püspök 1.
dr. Szabó Árpád, erdélyi unitárius püspök 2.
dr. Szabó Árpád unitárius püspök lelkészavató beszéde
ifj. Barabás András nagyajtai unitárius gondnok beszéde
ifj. Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsos köszöntő beszéde
ifj. Kozma Albert beköszöntő beszéde 1. rész
ifj. Kozma Albert beköszöntő beszéde 2. rész
ifj. Kozma Albert beköszöntő beszéde 3. rész
ifj. Kozma Albert bölöni unitárius lelkész
ifj. Kozma Albert bölöni unitárius lelkész imája
 

Videók

Videó Listák

Magyar videók

Nemzetközi videók


 
Márkó László Márkó Laci
 

Brassói Unitárius VegyesdalárdaA videók megtekintéséhez bejelentkezés és két csillag szükséges. Tájékoztató a csillagokról itt
Ez youtube.com videó.
Segítség a youtube.com típusú videók lejátszásához: Kattints Ide
Ez a videó az Egyéb magyar kategóriába van besorolva.
Feladás dátuma: vasárnap, 2011. március 6. Nézettség: 448

   

Tetszik  

Videó megjegyzések

0 megjegyzés | 1 / 0 oldal
SELECT *, (MATCH(name) AGAINST ('Brassói Unitárius Vegyesdalárda')) score FROM videos WHERE video_id != 49144 and active ORDER BY IF(category_id = 32, 1, 0) DESC, MATCH(name) AGAINST ('Brassói Unitárius Vegyesdalárda') DESC, ABS(CAST(hits - 448 AS SIGNED)) ASC LIMIT 4
BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(`magyarvagyok`.`videos`.`hits` - 448)'