Nyirő József - A Székely Apostol

Nyirő József - A Székely Apostol

28 videó
Nyirő József (Székelyzsombor, 1889. július 18. – Madrid, 1953. október 16.), erdélyi magyar író, katolikus pap, újságíró. Művei elsősorban az erdélyi magyarság művelődéstörténeti és történelmi kérdéskörében helyezkednek el. Szókimondó, a korabeli politikai helyzettel szembeforduló magatartása miatt menekülnie kellett Romániából, majd Magyarországról is. Művei publikálását és bármilyen nyilvánosságra hozatalát a román és magyar kommunista rendszer betiltotta. Nyirő Józsefet, akárcsak Wass Albertet a román kommunista kultúrpolitika háborús bűnösnek bélyegezte több évtizeden keresztül.

Tanulmányait a székelyudvarhelyi Katolikus Gimnáziumban kezdte, majd a gyulafehérvári papnevelő intézetben és a bécsi Pazmaneumban tanult. 1912-ben Nagyszebenben szentelték pappá, itt oktatott hittant 1915-ig, amikor a Kolozs megyei Kide község plébánosa lett. 1919-ben, amikor Erdélyt Romániához csatolták, kilépett az egyházi rendből, és megnősült. A papi rendből való távozása után, a katolikus egyház kiközösítette. Először Kidében bérelt malmot, hogy fenntartsa magát és családját, majd az elkövetkező tíz évben a kolozsvári Keleti Újságnál dolgozott újságíróként. 1920-ban megnyerte a Zord Idő, majd az Ellenzék című lap novella-pályázatát. 1923 és 1924 között a kolozsvári Pásztortűz című irodalmi és közművelődési folyóirat főszerkesztője.

1924-ben Jézusfaragó ember címmel jelentek meg első novellái, amelyek sikert arattak mind Erdélyben, mind pedig Magyarországon. 1931-ben visszavonult gazdálkodni a Nagy-Küküllő vármegyei Alsórákos községbe, ahol nyolc hold földet örökölt. Újságírói tevékenységét ebben az időszakban is folytatta. 1941-ben erdélyi képviselőként Budapestre költözött. A Magyar Erő című képes hetilapot szerkesztette.

A nyilas hatalomátvétel után nyugatra menekült, ám tagja maradt a parlamentnek. 1945-ben Németországba menekült. Megfordult Amerikában, majd 1950-ben Madridba költözött, ahol újfent katolikus pap, majd szerzetes lett. Ebben az időszakban önsanyargató életet élt, meghasonlott önmagával vezekelve önnön tévedéseiért. 1952-ben megalapította a clevelandi Kossuth Lajos Könyvkiadót.

Balladás hangvételű, drámai erejű, novelláiban és regényeiben különös figyelmet szentelt a táj, a természet leírására : részletesen mutatja be a szereplőket körülvevő növény- és állatvilágot kitérve az évszak jellegzetességeire, az állatok viselkedésére, s az emberben keltett érzésekre. A történetek cselekményei túlnyomórészt a hegyekben, erdőkben, a székely falvakban játszódnak, a szereplők pedig hétköznapi egyszerű emberek, hétköznapi történetekkel. Állandó szereplő a csavaros eszű, ravasz székely atyafi, aki megtréfálja a kívülállóként jelentkező urakat, az elbeszélőt, a falukutató diákot, az arratévedő üzletembert.

A Nyírő-novellák jellegzetessége az egyszerű, falusi ember élete fordulópontjainak a bemutatása : az élet és a halál, a munka és az emberek közti viszonyok, amelyeket az ösztönök és a természeti erők irányítanak. A történetek a környezet részletes leírásával kezdődnek, de a szereplőt körülvevő természet bemutatása a történettel párhúzamosan folytatódik. A táj részletes leírása után az éppen folyamatban levő történet közepén találja magát az olvasó, mintha messziről épp most érkező vendég toppana be hirtelen a házba nem tudván semmit az adott helyzet kialakulásáról.

Nyírő írásainak gyakori szereplője a halál. Találkozunk a havasokon élő pásztor halálával s a kisgyerek halálával is. De a halál nem mint vég jelenik meg, hanem mint a természettel való egyesülés, mint az élet velejárója, mint az emberi sors beteljesülése.

A Székely Apostol - első rész
A Székely Apostol - második rész
Dúró vs Lázár: "Miért sérti az önkormányzati törvényt Nyírő Józsefről közterületet elnevezni?"
Emlékest Gyergyószentmiklóson
Farkas Gergely vs Dr. Rétvári Bence: "Mikor térhet haza a Székely Apostol?" (2015-04-07)
Frunda Gyorgy Nyiro Jozsefrol
Hegedűs Imre János Nyirő Józsefről - Kopjafák és más prózában írt balladák
Isten igájában
Jogerős: nem temethetik újra Nyirő Józsefet (2014-06-02)
Lakatos Mihály Nyírő Józsefről - Isten igájában és más életrajzi írások
Lezsák Sándor Nyírő Józsefről
Mács József : Nyirő József és a kisebbségi lét
Magyar Lakomák: Nyirő József
Nyirő József - "újra temetési szertartásán" Himnusz -Székely Himnusz...
Nyirő József - A túlvilág küszöbén / felolvas. Győrffy András színművész /
Nyirő József - ÚZ BENCE . részlet a filmből..
Nyírő József : Küzdelem a halállal ./.részlet
Nyírő József elleni gyalázatos " vörös - kék " vádak! És cáfolatai...
Nyirő József íróra emlékeztek Sátoraljaújhelyen
Nyirő József köszöntő szavai 1940-ből
Nyirő József megemlékezés Székelyudvarhelyen I
Nyirő József megemlékezés Székelyudvarhelyen II
Nyirő József megemlékezés Székelyudvarhelyen III
Skultéty Csaba: Látogatás Nyirő Józsefnél Escorialban
Sz. m. i. - Nyirő József
Takaró Mihály: Nyirő József
Uz Bence nyomán
Vári Fábián László: Szent a föld (Nyírő József hazatér)

 
   

A Székely Apostol - első részA videók megtekintéséhez bejelentkezés és két csillag szükséges. Tájékoztató a csillagokról itt
Ez youtube.com videó.
Segítség a youtube.com típusú videók lejátszásához: Kattints Ide

« Előző
Létrehozás dátuma: hétfő, 2011. szeptember 19. Nézettség: 1,314

Tetszik