Videók

Videó Listák

Magyar videók

Nemzetközi videók

 

Utolsó videó megjegyzések

Őszi szél
Wagner Otto
csütörtök, 2017. október 19. 09:42
1 . Fülöp Kálmán - Nádas Gábor - Őszi szél

Ősszel a természet hidegen csókol.
Lehet, hogy emiatt didergek én?!
Vagy tán egy mindennél fagyosabb szótól,
(hogy) szíved már sohasem lehet enyém.

Őszi szél, kísérj el utamon,
őszi szél, feledni akarom.
Tépd a fát, hulljon a falevél,
s lába nyomát takard be
levéllel, őszi szél!

Szürke felhő, légy az első,
aki énvelem érte bús könnyeket ejt.
Majd az éjjel gondos kézzel
minden könnyet jól elrejt.

Őszi szél, kísérj el utamon,
őszi szél, feledni akarom.
Tépd a fát, hulljon a falevél,
s lába nyomát takard be
levéllel őszi szél!

Szürke felhő, légy az első,
aki énvelem érte bús könnyeket ejt.
Majd az éjjel gondos kézzel
minden könnyet jól elrejt.

Őszi szél, kísérj el utamon,
őszi szél, feledni akarom.
Tépd a fát, hulljon a falevél,
s lába nyomát takard be
levéllel őszi szél!
VÖRÖSMARTY MIHÁLY  ELŐSZÓ  BESSENYEI F  MIHI  2017
Wagner Otto
szerda, 2017. október 18. 09:57
1 . VÖRÖSMARTY MIHÁLY ELŐSZÓ

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.

Öröm - s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?
Magyar hitvallás
Wagner Otto
hétfő, 2017. október 16. 09:53
1 . Varga B. Tamás - Magyar Hitvallás

Jaj én édes szép hazám, tevéled mit tettek?
Ezerfelé szakajtották a te drága tested.
Idegen uraknak nyögöd rabigáját,
Mondani se szabad néped igaz hitvallását:

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Könnyben ázó rónaság, amerre csak járok,
Népünk sírját nyomja sírva évezredes átok!
Átok arra mindre, aki ezt akarja
aki magyar, ameddig él, örökre ezt vallja:

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Adják-veszik javaink, mintha övék volna,
A magyar nekik csak annyi, mintha nem is volna.
Szolganépnek béklyó a sorsunkra verve,
Verje meg a mi Istenünk, aki ezt engedte!

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Mohács, Arad, Trianon a magyar keresztje,
ha így tűrjük, az leszen tán országunknak vesztje!
De vesszen inkább az, ki ellenünk támad,
Nem adom senkinek az én drága szép Hazámat!

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Dicsőség az Istennek, dicsőség Hazának,
Szent István urunktól eredt nagy birodalmának!
Dicsőség a népnek, az ő hatalmának,
Dicsőség országunk dicső feltámadásának!

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában!
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!!!
Gödöllő / Királyi Kastély - Hungary (Magyarország)
Wagner Otto
vasárnap, 2017. október 15. 14:36
1 . A gödöllői kastély Magyarország legnagyobb barokk kastélya, az 1730-as években Grassalkovich Antal építtetett. Az épületegyüttes 1867-ben koronázási ajándékként lett a királyi pár kedvenc pihenőhelye. Erzsébet királyné több időt töltött itt, mint bárhol másutt.
A két világháború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciája lett. A II. világháborút követően laktanyaként is hasznosították, állaga jelentősen leromlott. Jelentős rekonstrukció történt uniós támogatással.

A magyarországi kastélyépítészet egyik legjelentősebb, méreteiben is impozáns műemlékegyüttesének építtetője Grassalkovich Antal gróf, a XVIII. században újraformálódó magyar főnemesség jellegzetes alakja, királyi személynök, a Magyar Kamara elnöke és Mária Terézia bizalmasa. Mayerhoffer András salzburgi származású építőmester 1735 után kapott a főúrtól megbízást a kastély építésére.
✮ Aradszky László ~ Nem születtem grófnak (teljes album) | Nagy Zeneklub |
Wagner Otto
szombat, 2017. október 14. 00:12
1 . Aradszky László - A magam útján

Mit ér a színpadfény, a nézőtér üres már régen,
Mit ér a tapsvihar, csak félsiker, belül itt érzem.
Mit ér, mit adhat még a színes jelmez, bárhogy is nézem,
Mit ér a főszerep, ha nem vagy vélem?

Talán, ha eljönnél és ott ülnél az első sorban,
Talán nem szégyellném, s megkérdezném, mit gondolsz rólam?
Talán bevallanám, hogy nagyravágyó és önző voltam,
Talán az életem elpazaroltam.

Nincs visszaút, nincs vissza már,
Nincs, aki hív, nincs, aki vár.
Üresnek érzem életem,
Kísér egy furcsa félelem,
Egyedül járok szüntelen a magam útján.

Elszállt egy álomkép, a nagyvilág elsodort téged,
Elszállt sok szép emlék, őrzöm még a régi képet,
Elszállt, elhagyott rég, a közös útról letértünk végleg,
Elszállt a nagy remény, hogy veled éljek.

Nincs visszaút, nincs vissza már,...
...Egyedül járok szüntelen a magam útján.
Itt van az ősz, itt van újra - 23 magyar dal az őszről
Wagner Otto
csütörtök, 2017. október 12. 22:56
1 . Kovács Kati - Indián nyár

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog,
mint akkor, azon a reggelen,
Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük.
Ősz volt; de azért még sütött a nap.
A fákon piros és sárga levelek remegtek.
Az angolok ezt úgy hívják: Indián nyár.
De nekünk csak ősz volt, egyszerűen csak ősz.
Fehér ingeden megcsillant a fény,
És én emlékszem - pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked.
Egy év telt el azóta, egy század, egy örökkévalóság.

Elmegyünk, egy szép nap innen elmegyünk,
S velünk jön a szerelem, engedd, hogy így legyen.
Életünk, megszépíti egy fénysugár,
elkísér az indián nyár.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől,
Ülök a folyóparton, és rád gondolok.
Hol vagy most? Mit csinálsz?
Eszedbe jutok-e még néha?
Egyedül nézem a hullámokat,
Látod, kijöttem ide.
Lefekszem a parti homokra, és emlékezem.
Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra,
és a boldogságra, amit elvesztettem.
Egy örökkévalóság telt el azóta
egy század, egy év.

Elmegyünk, egy szép nap innen elmegyünk,
S velünk jön a szerelem, engedd, hogy így legyen.
Életünk, megszépíti egy fénysugár,
elkísér az indián nyár.

Elmegyünk, egy szép nap innen elmegyünk,
S velünk jön a szerelem, engedd, hogy tied legyen.
Életünk, megszépíti egy fénysugár,
elkísér az indián nyár.

Elmegyünk, egy szép nap innen elmegyünk,
S velünk jön a szerelem, engedd, hogy így legyen.
Életünk, megszépíti egy fénysugár,
elkísér az indián nyár.
HA ÉN RÓZSA VOLNÉK  PÁL KRISZTINA  MIHI  2017
Róthné-Csábráki Gizella
szerda, 2017. október 11. 20:43
2 . Nagyon szép.
Wagner Otto
szerda, 2017. október 11. 23:29
3 . Örülök, hogy találtam kedvedre valót kedves Gizella !
3+2  Mond El Nekem Katicabogar
Wagner Otto
kedd, 2017. október 10. 14:43
1 . Mondd el nekem katicabogár...3+2 Együttes

Kis barátom, holnap este várom magát,
Jöjjön el, hisz utolszor lát.
Kis padunkon, ahol ültünk szerelmesen,
Búcsúzzunk el szép csendesen!
Dér csillog kinn a réten, hűvösebb a szél,
Bús mesét mond a hulló, sárgult falevél,
Maga nélkül üres lesz majd az életem,
Jöjjön el, mert nagyon szeretem!

Mondd el nékem katicabogár,
Hova szállt el a nyár?
Miért kell sokszor feledni nekünk,
Akit úgy szeretünk?
Szép reményünk bús emlék csupán,
Szívem nem lesz boldog soha már!
Mondd el nékem, katicabogár,
Hova szállt el a nyár?

Még egyszer ha néznék a szép szemébe én,
Kacagjon még egyszer felém!
Aztán engem az élet visz, sodor tovább,
Nem hallom meg hívó szavát!
Ne keressen, ne várjon üzenetre sem,
Ami elmúlt nem jön az vissza sohasem,
Amíg a szívünkben az éj varázsa él,
Holnap pedig ránk borul a tél.

Mondd el nékem katicabogár,
Hova szállt el a nyár?
Miért kell sokszor feledni nekünk,
Akit úgy szeretünk?
Szép reményünk bús emlék csupán,
Szívem nem lesz boldog soha már!
Mondd el nékem, katicabogár,
Hova szállt el a nyár?

Mondd el nékem katicabogár,
Hova szállt el a nyár?
Miért kell sokszor feledni nekünk,
Akit úgy szeretünk?
Szép reményünk bús emlék csupán,
Szívem nem lesz boldog soha már!
Mondd el nékem, katicabogár,
Hova szállt el a nyár?
VAJDA JÁNOS  A NEMZETHEZ  MIHI  2017
Wagner Otto
hétfő, 2017. október 9. 23:34
1 . VAJDA JÁNOS A NEMZETHEZ

Oh nép! magyar hazának népe,... nemzetem!
Elhalsz-é te, vagy még tovább is élsz?
Az ifjuságnak vége, megöregedél...
Fél lábbal a sírban... vagy még reménylsz?
Mig ifju voltál, oh! volt egy szép viharod,
Hol olly dicsőn halhattál volna meg!
Most megöregedél, és sem élni dicsőn,
Sem halni nem tud a roskadt öreg!

Oh, ne ragyogna csak más hon ege fölött
A dicsőség üstökös csillaga!
Ne volna csak annyi dicső nemzet között
Dicsőségtelen e nemzet maga!
Ragyog fölöttünk, ragyog a hír csillaga;
De gúnyoló sugárral int felénk...
Fölöttünk is ragyog a hír üstököse...
De csitt! barátim, ez nem a miénk!

Oh nép! Kimondhatatlan sok a te bűnöd!
Meg tudnád-é gyónni bűneidet?
Elfeledél sokat, sokat eltagadál,
Hogyan bocsátana meg istened?!
De mi a mult? A mult, ha egyszer vétkezett,
Erkölccsel azt százszor kipótolá;
De szörnyeteget szült jelennek az idő,
Melly a bünt - erkölccsé változtatá!

S én e borus honnak oly hű fia vagyok!
S én a hazát, e népet - szeretem!
Én, aki gyűlölöm e népnek vétkeit,
Majd egykor érte ontom életem!
Hallgass meg hát engem, hazámnak nemzeti,
Én tőled egyet kérni akarok...
Hogy majd, ha érted meghalok, halálomért
Hideg poromnál ne - gúnyoljatok!!

Szó és beszéd... beszédek és szavak,...
Erőtlen keblek jó fohászai,...
Hazafi száj és honvédő torok,
Reformerek pókhálós szivei...
Ördög, pokol!... meddig tart még ez igy?
Népem! - nevedről megfeledkezel?
Nem pletykanyelv szerezte e hazát,
E honért nem beszélni - tenni kell!

Oh nemzet! nemzet! - hová lőn, hová
Arcodról a szemérem érzete?
Hová fér el kevély szakálladon
A gyalázatnak annyi bélyege?
A közboldogság szent igéivel
Zsidóskodol, számolsz, kereskedel,...
Nem cselszövény szerezte e hazát,
E hazáért nem csalni - tenni kell!

Az ősapák szép tulajdonait
Kifajult lélekkel megtagadád;
De gyilkoló, vészes szokásait
Azokkal együtt el nem hagyhatád;
Pazar vagy, hej de zsiros koncaid
Idegen föld kutyái viszik el...
Nem arannyal szerezték a hazát,
E honért nem fizetni - tenni kell!

Oh hon, legszerencsétlenebb haza!
Szomorujáték a föld szinpadán!
Rosszabb ennél... mert nincsen életed,
És halni se tudsz gyávaság mián!
De én szeretlek. Bennem forr a vér
Megvívni sorsod ördögeivel...
Vér és halál szerezte e hazát
S ha ugy kivánja, érte - halni kell!
URAM SEGÍTS!  NAPOLEON BOULEVARD  MIHI  2017
Wagner Otto
vasárnap, 2017. október 8. 23:00
1 . Napoleon Boulevard - Uram,segíts

Uram segíts, hitetlen vagyok,
Nem látok mást csak harcot,
Békét hirdet minden szavad,
Mondd melyik az igazi arcod?

Álmodom arról, milyen lehet,
Ha eljön a te országod,
Attól félek, hogy messziről,
Máris olyannak látod.

Tudom, mit érzek, most is kevés,
Kéne, hogy térdre boruljak,
De szemem az égre hiába néz,
Könnyeim földre hullnak.

Hogyha kérlek, Uram segíts,
Hogyha kérlek, ne hagyj el így,
Ó én Uram, te félsz,
Milyen kár, hogy csak bennem élsz.

Csillagok néznek felhők mögül,
Tudom nem ránk vigyáznak,
Ha sírnék, kérlek ne higgy nekem,
Így mondok búcsút a mának.

Erős leszek én Uram, ha kell,
Erős, ha így akartad,
Erős leszek, mert félek nagyon,
Őrizz meg magadnak!

Hogyha kérlek, Uram segíts,
Hogyha kérlek, ne hagyj el így,
Ó én Uram, te félsz,
Milyen kár, hogy csak bennem élsz.

Nézd Uram, itt van mindegyikünk,
Tudom, hogy más a vágyad,
De adj át minket kérlek Uram,
Adj át szép halálnak.

Víjjog fenn egy könnyű sirály,
Magasra száll a hídról,
Félni tanul, amíg van kitől,
Szabadíts meg a kíntól!

Hogyha kérlek, Uram segíts,
Hogyha kérlek, ne hagyj el így,
Ó én Uram, te félsz,
Milyen kár, hogy csak bennem élsz.
A HAZA MINDEN ELŐTTI!  KÁRPÁTIA  JÓKAI M  MIHI  2017
Wagner Otto
szombat, 2017. október 7. 13:55
1 . „Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen.
Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték.
Hóhérpallost a futó rabszolgahadnak!
Addig nem fog győzni a szabadság ügye,
Amíg a magyar nemzet saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, Mint a Mátra, s a döghalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le nem
nyakazza!” (Jókai Mór)

Háromszínű zászlóm kibontom,
Vérem alatta bátran kiontom,
Láncra vert rab hazám.

Széttárom sebzett két karom,
Életem egykönnyen nem adom,
Törhetnek bárhonnan rám.

Ha elhagy is minden remény,
Akkor sem változhat vízzé a vér.
Legyek inkább üldözött,
Mint áruló latrok között.
A haza minden előtt!

Vessen a sors bárhova,
Nem koptat idő vasfoga,
Dacolva megyek tovább.

Szememben nincs félelem,
Tudom, hogy kell leküzdenem,
Hitem sziklaszilárd.
EMLÉKEZZÜNK AZ ARADI TIZENHÁROMRA!  MIHI  2017
Wagner Otto
péntek, 2017. október 6. 10:44
1 . 1848-1849-es magyar szabadságharcban 13 vezetői szerepet betöltő emberének utolsó szavai voltak,mielőtt az aradi mezőn 1849 október 6-án kivégezték volna őket.


Aulich Lajos (1793–1849)
német honvéd tábornok

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom,
Megértik ezt a szolgálatot."

Damjanich János (1804–1849)
szerb honvéd tábornok

"Legyoztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."

Dessewffy Arisztid (1802–1849)
magyar gróf,honvéd tábornok

"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő (1799–1849)
örmény honvéd altábornagy

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Knezić Károly (1808–1849)
horvát honvéd tábornok

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Láhner György (1795–1849)
német honvéd tábornok

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos (1815–1849)
örmény honvéd ezredes

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849)
német gróf, honvéd tábornok

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József (1803–1849)
magyar honvéd tábornok

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Poeltenberg Ernő (1808–1849)
osztrák lovag, honvéd tábornok

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József (1796–1849)
magyar honvéd tábornok

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

Török Ignác (1795–1849)
magyar honvéd tábornok

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”

Vécsey Károly (1803-1849)
magyar gróf, honvéd tábornok

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”


Kárpátia : Az utolsó szó jogán ( Petrás J.- Aradi tizenhárom )
https://youtu.be/zx-J-35gPjA
REMÉNYIK SÁNDOR  OKTÓBER 6  SUNYOVSZKY SZ  MIHI  2017
Wagner Otto
csütörtök, 2017. október 5. 09:02
1 . Reményik Sándor: Október 6

„Lehullott a rezgő nyárfa…”
Nem.
Nem ezüstszínű most a levele.
Feketén hull a fákról a levél,
S a föld, amelyre hull,
Kemény, mint a koporsó fedele.

Hallottátok? Így szól a rendelet:
Gyászolni ne merjen ma senki sem,
Senki ne merjen ülni ünnepet,
Mert a nép, melynek e nap ünnepe volt:
Csak volt…!

Halottnak – hallgatás;
De a hamu alatt,
Valahol mélyen – izzik a parázs!
JÓ ÉJSZAKÁT  TÓTH ÁRPÁD  VÉGVÁRI T  MIHI  2017
Wagner Otto
szerda, 2017. október 4. 23:57
1 . Tóth Árpád : Jó éjszakát!


Falon az inga lassú fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett kattanjon a villany,
S a sötétben majd boldogan megáll.
Pihenjünk. Az álomba merülőnek
Jó dolga van. Megenyhül a robot,
Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek,
Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.

Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rímek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
Minek a lélek balga fényűzése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.

Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat
Beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem
A tollra dőlve, mint botra a fáradt
Vándor, ki havas pusztákon megyen.
Mi haszna? A sok téveteg barázdán
Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyersdalú jelen.

Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb időkben...
Tik-tak... Ketyegj, vén, jó költő-vigasz,
Majd jő a kor, amelynek visszadöbben
Felénk szíve... Tik-tak... Igaz... Igaz...
Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át...
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek... bolondság... szép jó éjszakát!
Kovács Gábor Zenész a Királykút Emlékházban-A nemzet dala
Wagner Otto
kedd, 2017. október 3. 08:54
1 . Száz évek távolából szólnak hozzád
Őseid, kik rád hagyták hazád.
Asszonyt és a gyermeket – a jövő életet –
A halál ellen karjuk óvta meg.
Itt állsz a Haza életének keresztútjánál,
A jövő nemzedékek sorsa most terajtad áll!

Ha szívedben félelem, vagy kétely az úr,
Tudd; az éjben ezer csillag gyúl!
Ezer ősöd példája vezesse lépteid,
S mint csillagot, követnek véreid!
Itt állsz a Haza életének keresztútjánál,
A jövő nemzedékek sorsa most terajtad áll!

Hány bölcsőt ringattak itt féltő kezek?
Hányszor dübörögtek fegyverek?
Mennyi élet lobbant el, hogy megszülethessél,
Az Örök Élet része lehessél?
A hősök minden áldozata gyermekeikért
A jelen bátor tetteivel kapja értelmét!

Sorsod a Mindenható mérte reád,
Tudnod kell, hogy mit vár el Hazád!
Nyitnod kell egy kaput, melyen át a magyar nép
A megbűnhődött jövendőbe lép!
A hősök minden áldozata gyermekeikért
A jelen bátor tetteivel kapja értelmét!

Századok távolából halld meg a szót,
Fogadd szívedbe a bíztatót!
Egy hangon szól hozzád most a múlt és a jövő:
Cselekvésre fordult az idő!
Úgy állj az igaz küzdők közé, hogy akkor se add fel,
Ha véráldozat, amit értünk holnap hoznod kell!

Sorsod a Nemzet sorsa – így rendeltetett,
Nincs más utad, mely tovább vezet!
Nyitnod kell egy kaput, melyen át a magyar nép
A megbűnhődött jövendőbe lép!
Úgy állj az igaz küzdők közé, hogy akkor se add fel,
Ha véráldozat, amit értünk holnap hoznod kell!

Örök fény, örök láng éltet Magyarország!
Örök tűz, örök láz, örök bizonyosság:
Megtartó erő és hit, mely lángol ezer éve már,
Fiainkban lobog majd tovább!

Fordítsd a fénybe arcod, Hazám!
Szálljon a napfény áldása reánk!
Új nemzedékek lépnek elő,
Készül egy boldogabb, szebb és jobb jövő!
Óh,Magyarország / Nem nyugszunk bele !
Wagner Otto
hétfő, 2017. október 2. 23:17
1 . Óh,Magyarország / Nem nyugszunk bele !

"Téli szél a tar gallyakat fújja,
Mint az Isten égre tartott ujja.
Mint megcsúfolt, kikacagott álom
Állunk egyedül a nagyvilágon.

Elvették, s most véle nagyra vannak,
Törött, véres kardját a magyarnak.
De míg minden nép a sírját ássa,
Van szava, hogy világgá kiáltsa.

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk,
Csak mi, csak mi emeljük fel fejünk!
Tiporhatják szűz-tiszta igazunk,
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk!

De hirdessük gúzsba kötött kézzel,
Sebes ajkkal, lázadó vérrel,
Idézve menny, pokol hatalmait,
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.

Kezünk bár nem pihen a kardvason,
A szíveinkben nem lesz nyugalom.
Jöhetnek jövő századok,
S megint csak felszakadnak régi sebeink.

E sebek és e fájdalom örök,
Ettől vonaglik minden magyar rög,
Ettől vérez, ki majd nyomunkba hág,
Ettől nem gyógyulnak az unokák.

Tátra-erdők ettől zúgnak, búgnak,
Ettől reszket lelke minden zugnak,
Puha szívek kővé ettől válnak,
Kemény kövek élő szívként fájnak.

Amíg élünk, ettől fájunk, égünk,
Sírban ettől nem lesz pihenésünk,
Ettől szorul a kezünk ökölbe,
Ettől sír a gyermek anyaölbe'.

Fenyőmadár behavazott fákon,
Száraz haraszt téli pusztaságon,
A folyók, fák, a füvek szelleme;
Minden süvít: mi nem nyugszunk bele!"
Koncz Zsuzsa - Itt van az ősz, itt van ujra
Róthné-Csábráki Gizella
hétfő, 2017. október 2. 21:30
2 . Nagyon szép őszi vers.
Wagner Otto
hétfő, 2017. október 2. 21:58
3 . Kedves Gizella ,örülök ,hogy tetszik .
Keressük tovább a szépet.
SZŐKE ISTVÁN ATILLA  ESKÜSZÜNK  MAGYAR KIRÁLYOK  MIHI  2016
Wagner Otto
szombat, 2017. szeptember 30. 22:12
1 . Egészséges fejbőr- Esküszünk

Esküszünk a Nemzet magyar Istenére,
Piros, fehér, Zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza.

Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét,
Az égen győzi le örök ellenségét.
Csodaszarvasunknak követjük futását,
Hunort, s Magyart hívó égi vágtatását.

Attila kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkbe senkitől se félünk.
Csaba, ifjú király, meghajlunk előtted,
Fényes csillagösvényt az égre Te szőtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen törjük szét a láncot.
Figyeljük a Turulmadár érkezését,
A tudás népének újjászületését.

Szeretett hazánkat körbe veszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos, s fia Árpád.
Áhítjuk óvó, szent, magyar koronánkat,
Ha királyunk fején, ránk senki sem támad.

Nagy Magyarország, Te sosem maradsz árva,
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva.
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza.

Fölséges Istenünk becsülettel kérünk
Oltalmazd örökké,szittya magyar vérünk
Aranyat szór a nap atyáink földjére
Világít erőt ád népünk örömére

Mindannyian vagyunk fiai a napnak
Kik vélünk tartanak, magyar erőt kapnak
Ilyen csodás erő nincs több a világon
Magyarok Istene ne hagyd hűlni lángod.

Esküszünk a Nemzet magyar Istenére,
Piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre.
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza.
ÖRÖKKÉ LOBOGJON  SZKÍTIA  MIHI  2014
Wagner Otto
péntek, 2017. szeptember 29. 18:41
1 . Szkítia - Örökké lobogjon

Piros szín olyan, mint vérünk,
Ezüsttel díszíti vértünk,
Ellene sohasem vétünk,
Ha látjuk, mindent megértünk!

Fehér szín őstisztaságunk,
Életfán rügyező águnk,
Szép felhő, amelyen szállunk,
Istenes-pogányos álmunk!

Zöld szín a mi reménységünk,
Lelkében őrzi ezt népünk,
Hogyha kell, egyszerre lépünk,
Istentől égáldást kérünk!

Három szín, amelyért élünk,
Három szín, amelyért égünk,
Három szín, amelyet féltünk,
Örökké lobogjon fényünk!
Szeptember végén...
Róthné-Csábráki Gizella
csütörtök, 2017. szeptember 28. 20:59
2 . Kedvenc versem.Nagyon szép.
Wagner Otto
csütörtök, 2017. szeptember 28. 22:47
3 . Igen ,örülök ,nagyon szép !