Koffán Károly

Koffán Károly

Nékem a Te eleven lényed a kincsem: nem formád, hanem rezdülésed rajzolom. Míg vándorol a rajzszerszám érintési pontja a papíron, az idő múlik. Minden pillanatban más vagy. De én nem sajnálom. Lehetetlen másképp lennie. A rajz megismerkedésünk történetévé válik, érzelmeid, gesztusaid históriájává. Oly dolgok kerülnek egymás mellé, amik egymás után voltak. Rajzom az örökmozgó LÉT vetülete: "TÉR-IDŐ" diagram. Ebben nincsen jelen-idő, időpont, csak cselekvés, aminek során Jövőnk folyamatosan Múltunkká válik. Ezért a rólad szóló történet sem lehet egy rajzlap szorgalmas telehintése dib-dáb formácskákkal a bal felső saroktól a jobb alsóig: Ez alatt szellemed, tested-lelked belefárad, türelmed megzápul. Az én rajzom akkor van készen, amikor lélekzetet vesz. Nem az én hibám, ha ekkor még csupán zászló- és füstjelek helyettesítik az "OPTIKAI TELJESSÉGET"!

A művészet kultúrhistóriájában Leonardo da Vinci volt, aki elsők közt ismerte fel munkásságának gyakorlati részében a mondott összefüggéseket. De elméleti munkásságában nyoma sincs e felismerésnek. Így kénytelen-kelletlen kellett elviselnie másokénál elevenebb, ám "BEFEJEZETLEN" munkáiért kortársai és az utókor bírálatát.

Pedig ez a nagyobb EMBERI TELJESSÉG természetes ára. Amit a hiteles művésznek meg kell fizetnie! (Nem pedig TÉGED MEGTAGADVA nonfiguratív absztrakttá lennie!)

Ez lehetne korunkban egy új, "FIGURATÍV KIÁLTVÁNY"!

 

TÉR 2000

 

Legyen tőlünk két csillag hatvan fényévnyire úgy, hogy a tiszta, fekete égre tekintve egymástól 60 fokos szögben látszódjanak. Mi, és e csillagok lakói most, e pillanatban hatvan esztendővel fiatalabbnak látjuk a másik kettőt. Köztük egyikről, mai hatvan évesek, látnak engem itt hatvan évvel ezelőtt megszületni. Kortársak vagyunk-e, s ha igen, akkor miért nem?

Mondják, hogy a labda gömbölyű. Ugyanolyan széles mindenütt, mint amilyen magas.

Csakugyan? Rajta nem érvényesül az árapály jelenség?

De bizony! Mindig alacsonyabb, mint amilyen széles, és ha forog, gurul, hát változik alakja a gravitációs mezőben. Talán leginkább gömb akkor, amikor röpül. Egy csillag annál vörösesebb, minél távolibb. Mondják, ősrobbanástól távolodik. Mások pedig, hogy a mérték nem minden irányban ugyanaz. Vagy távolabb más, mint közelébb.

Van-e mérce, amivel mindez pontosan kimutatható? Van-e mérce, amely maga minden hatáson kívül áll?

Tudjuk, a látszat nézőpont kérdése is. Az extra-galaxis lehet gömb alakú, mi mégis korongnak látjuk. Lehet orsónak látszó, mégis diszkosz formájú. Lehet diszkosz alakú, belülről tejútnak látjuk. Lehet spirál-karos, ám ha benne vagyunk, e karok egyenes folyosóknak tűnnek. Mert minden mozog, s a dolgokat múltbéli helyükön látjuk.

A nézőpontok összevethetők. Ami nem látszik az egyikből, megmutatható a másikból. Magát a nézőpontot is láthatjuk másik nézőpontból. Magunkéból mások nézőpontját és megfordítva. Az igazság a nézőpontok összevetéséből születik. Idegen nézőpontból világos, miért, hogy a miénkből minden másképp látszik.

Munkáim szabályos felületek átmenetelei egymásba. Testek, amelyek egymás képei. Átalakulások egy nézőpont szerinti látszat által. Az egyetlen pont, ahonnan az átalakulás értelmét nyeri, az illúzióé is egyben. A relatívisztikus tér illúziójáé. Hogy ráláthassunk, megérthessük természetét, most nem a mi nézőpontunk. Az a nézőpont is az ábrázolt térben van. Kicsiny gömb, amelynek képe végül is, minden mással együtt, síkbeli.

A képben a szabály a fontos. A dolgok lényege, ami által maga a tér keletkezik. Az ember mozgástere. A kétség és bizonyosság közt vívódó emberé. A pontok, amelyekből egyes dolgok megtévesztők, mégis létüket nyerik, a törvényszerű félreértés és a feloldó tolerancia szimbólumai.

Kezdődjék hát a ráció évezrede. A rációé, amely látja mások nézőpontját. A rációé, amely látja mások nézőpontjából a magáét. A rációé, az emberiség világhálón egyesülő kollektív tudatáé.

Úgy legyen! Nem mindegy, hogy mit teszünk érte. Minden dolog önmaga történelemkönyve, másról egyetlen betű sincs benne.

Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2015. október 15. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,523

Forrás:
www.tolnaart.hu


   


Tetszik   

a teljesség igénye nélkül néhány gondolat azokról akik maradandót, szépet alkottak.