Kovács Tibor

Kovács Tibor

Kovács Tibor 1959. március 6-án Budapesten született.

Alap- és középfokú tanulmányait Szekszárdon végzi.

1983-ban rajz szakkollégiumi oklevelet szerez. A 80-as évek közepén a Pécsi Tanárképző Főiskolán Keserű Ilona tanítványa, 1987-ben kap rajztanári diplomát. A főiskola elvégzése után tanít és fest. Munkái zömét portrék és sajátos tájképek alkotják.

A 90-es években alkotásainak témája és technikája is megváltozott. Művei arculatát egyéni, szubjektív érzelmek formálják. Kovács Tibor korunk egyik látványteremtő poétája, olyan lírikus aki élénk színekkel, árulkodó gesztusokkal különleges világot tár elénk. Olyan alkotó, aki világunkat sajátosan elvonttá, egyénivé érleli magában. Hol éterien könnyűvé és tisztává, hol ijesztően sötétté. Egyedi, foltszerűen megfestett faktúrájával, arctalan geometriai formákká redukált alakjaival, elvont gondolati világot hoz létre.

Művészetének lényegét: "Színek és Gesztusok" címen foglalja össze:

 

SZÍNEK

Színek, emlékek, asszociációk, megannyi villanás:

sárgák: nap, hajnal, ragyogás, éledés, erő, dinamizmus

narancsok: vidámság, lendület, boldogság

vörösek: vér, izzás, lendület, kihívás, harag

kékek: ég, tenger, jeges gleccser, élet

zöldek: mező, erdő, levelek, fák, nyugalom, béke

barnák: dombok, fáradtság, öregség, halál.

Felöltöztek a tárgyak, mindennek megvan a maga ruhája, így látjuk, így éljük életünk színeit.

Végigkísér minket a születéstől a halálig.Éltetik ünnepeinket és hétköznapjainkat, fájdítják szomorúságunkat. Fakók és halványak - izzók és ragyogók - megannyi vibrálás, megannyi fény.

A festészetben a színek nem a tárgyak megszokott jellemzői, hanem önálló életű elemei, melyek a kifejezés szolgái, kiszolgálják a festőt és megdöbbentik a nézőt.

 

GESZTUSOK

A szó a kimondott kapocs ember és ember között, a gesztus a ki nem mondott kapocs. Az emberek közti magatartás kifejezésének eszköze. Többet mond, mint a szó, érzelmeink és érzéseink tükre.

Szavak és mozdulatok - testvérek, a testtartás, mozdulat, gesztus közölhet egyvalamit, miközben a szó merőben mást mond.

A gesztus a szóval együtt érkezik, közvetiti a valódi érzelmeket, magatartást. Velünk él és minket

mutat, hol erős indulatokkal, hol visszafogott mozdulatokkal. A karok és lábak mozdulatai, a fejmozgás, testünk játéka mind megannyi szó. Őszinte és kifejező, hamisitatlan és sokszor ellenőrizhetetlen. Nyitott könyv, mely felfedi a valót!

 

SZÍNEK ÉS GESZTUSOK

Alkotásaimban minden alak él: él a színekben és mozdulatokban. Minden gesztus egy emberi érzelem projekciója. A minket körülvevő világ elvont megjelenítése, geometriai formákká redukált alakok gesztusokban megnyilvánuló expressziója. Színek és gesztusok, pillanatnyi állapotok.

Olyan gondolati világ ez, mely színekben és formákban ölt testet.

Magyaráz, gondolkodtat és felszólít!

 

Vallomás - töredékek

"... az emberek közötti koherencia, a lélek vívódása, szeretet és gyűlölet a vásznakon. Szeretnék egy - a valódinál jobb világot látni és megvalósítani munkáimban. Látszólag evidens dolgokat egyértelműbbé tenni

... színek - felkiáltójelek, a történések és állapotok exprimációja!

... ez a világ saját énemnek része, gondolati világ, mely színekben és formákban ölt testet.

Ezért munkáim teljesen adják lényemet, fogyatékosságaival és értékeivel. Nem veszek el többet és nem is teszek hozzá semmit, ami nem harmonizálna, nem állna legintenzívebb kapcsolatban saját érzéseimmel. Érzéseimet pedig nem szabályozom, szabadon szárnyalok, hol a legsötétebb mélységben, hol az elvont szellem szférájában.

... nem cselekmények, hanem pillanatnyi állapotok jellemzők ezekre a munkákra, közelében a látó ember is fénnyé, színné, mozgássá változik.

... a dombok, hiszen ezek vesznek körül bárhová nézek: hullámzóak, szelídek, mérgesen tobzódóak, az életem hátterei.

...festményeim között szeretném, ha olyan közegbe kerülne a látó ember, amelyben ő is átérezné Weöres Sándor szavait: "Nem ismerem a célomat, mert a célom ismer engem"

 

Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2015. október 15. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,716

Forrás:
www.tolnaart.hu
www.kovacsart.hu


   


Tetszik  Képek

 

a teljesség igénye nélkül néhány gondolat azokról akik maradandót, szépet alkottak.