Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai!

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai!

 Akiket Isten Lelke vezérel, azok istennek fiai! (Róm8,14)

Apcsel 14 alapján

 

Ikóniumban TÖRTÉNTEK dolgok (ApCSle14,1). Miután a Lélek hat és munkálkodik életre jutnak, megtérnek nagyon sokan. Ahol a LÉLEK munkálkodik, ott van élet, ott van ébredés, ott van megujulás, ott megmozdulnak dolgok, szivek, életek, kezek, ott felkavarodik a víz, ott életes lesz az élet. Ott van történet, ott van története az embernek Krisztussal, ott van közös történet, amit az Istennel járó ember el tud mesélni. Ott zajlik, pezseg, virul az élet. Mi történt Ikóniumban? Pál és barnabás ÚGY SZÓLTAK, hogy zsidókból is és görögökből is igen sokan lettek hívőkkél. Pál prédikációja, a hallgatók nyitott szíve és a Szentlélek munkálkodása következtében van történet Ikóniumban. Van erővel, Lélekkel elmondott prédikáció, ami megtérésre, bűnbánatra, megújulásra hív. Vannak, akik kíváncsiak, akik HALLGATJÁK az igét. És aki csak akarja hallani, az meg is fogja hallani az Igét. Aki nyitott szívvel hallgatja, az jól hallgatja. Aki kétkedve, de hallgatja, jól hallgatja. Aki elkeseredve, reménytelenül, kérdésekkel, bizonytalanul, de hallgatja, jól hallgatja, mert annak a szívében az Ige el kezd hatni. MertIsten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.(Zsid4,12)

Mert ha hangzik az ige erővel és lélekkel és bátorsággal, és ha hallgatja az ember, akkor ott a Lélek munkálkodik, meggyőz, legyőz, hitre juttat. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által (Róm1O,17). Krisztus beszéde az, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa (Máté4,17). Így lesz az ÚGY SZÓLTAK-ból megtérése sok embernek.

 

Majd Lisztrában egy sánta meggyógyul ugyancsak az ige, a prédikáció hallatán a Lélek munkálkodik benne. Addig is élt, addig is volt élet, de milyen élete volt: sánta, születésétől sánta, soha nem tudott a lábára állni. Ezt így írja az ige, nem én fokozom, hanem így 3x is kiemeli az Ige: BÉNA, NYOMORÉK, SZERENCSÉTLEN. Él, van lába, megvan minden feltétele, csak éppen nem használja, mert béna. Nincs benne erő, nincs benne lélek, ami mozgásba hozná. Ilyen élet az ember élete a Szentlélek, a Pünkösd nélkül: csak test, csak csont, béna, szerencsétlen, tehetetlen, nem tud szeretni, mert béna rá, nem tud megbocsátani, tűrni, elviselni, adni, lehajolni, mert béna rá, már születésétől fogva - mert így jövünk erre a világra. Élünk mi, él ez a világ is körülöttünk, csak milyen ez az élet ahhoz képest, aki tud járni, szaladni, tenni, stb. Lélek általi élet MINŐSÉGILEG MÁS! A Szentlékekkel áthatott élet már nem csak lét, hanem életes élet, tele energiával, erővel, tűzzel, bölcsességgel, vezetéssel, szeretettel, szolgálattal, az tud lehajolni, megbocsátani, adni, szolgálni, stb. Lélek által válik életté az élet, Jézus által élet az élet, mert Ő az Élet, és csak az él, aki Jézusban van, sőt az már új teremtés, az átment a halálból az életbe, az átment a bénaságból az EGYENES JÁRÁSBA!

És hogy nyer életet, igazi életet ez a béna? HALLGATJA A PRÉDIKÁCIÓT. Pál úgy prédikált már Ikóniumban is, hogy sokan jutottak hitre. Most hallgatja ez a béna is, és hittel elfogadja, befogadja, hitelt ad annak. Ezt látja Pál, és HANGOSAN azt mondja, ÁLLJA A LÁBAIDRA EGYENESEN!(14,1O) Nem csak úgy odasúgja, h lássuk, bejön vagy sem, ha mégsem gyógyul meg, akkor sincs nagy baj, mert úgyse hallotta senki, amit mondott. NEM pusmog a fülébe, hanem  hangosan, hittel mondja, parancsolja, hogy végre ÁLLJON, végre EGYENESEDJEN FEL! Annyi ideig görnyedt a bűn miatt, annyi ideig feküdt bénán, tehetlenül, MOST kellj fel, állj fel! Annyi időt eltöltöttél az életedből bénán, senkinek semmi haszna nem volt belőled, csak bénáskodtál, szerencsétlenkedtél, koldultál, semmit nem adtál, most kelj fel, állj fe, támadj fel a halálból, aki aluszol és felragyog neked a Krisztus!

 

EKKOR AZ TALPRA UGROTT, ÉS JÁRT! Egy béna, aki születésétől kezdve soha nem járt, most felugrik. Sose gyakorolta, sose tett ilyet. Most ugrik! Egyszer megpróbálhatta volna mozgatni, hogy no lám, ez mozog, a másikat is tudom hajlítani, tudom irányítani... elkezdhetett volna továbbra is a földön ülve, a levegőben biciklizni, hogy nolám, tényleg valamire mégis valók e lábak...De nem ezt teszi! Felugrik, jár! Nem elég csak próbálgatni az Isten igjét, kijelentését. Nem elég egy helyben maradva, elkezdeni ezt-azt kipróbálgatni belőle, hogy lássam, tudok-e imádkozni, hogy én is elkezdem olvasgatni az igét, hogy lássam nekem bejön-e az, ami mond az Isten. A hit azt jelenti, hogy Isten szavára felugrom, felkelek, állok, járok, hitben járok, elindulok, mint Ábrahám tette. Ez a hit! És hitt Ábrahám az Istennek, aki őt ezért igaznak fogadta el (1Móz15,6). Hit az, amikor elindulsz az engedelmesség útján, amikor teszed, amit mondott, amit megértettél, megéled, engedsz szavának, komolyan veszed, hittel ráállsz. Ez az élet, ez MINŐSÉGILEG MÁS élet, mint amit előtte élt. Ez már hitben járó élet, engedelmes élet, mozgásban lévő, életes élet. Nagy különbség van az ige hallgatása előtti és utáni életében ennek a névtelen embernek. Nagy különbség van a Pünkösd előtti és utáni emberi életben, a Lélek általi és Szentlélek nélküli életben. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Azok élnek igazán, és azok élnek örökkön örökké!

ÉS EZUTÁN MEGKÖVEZIK PÁLT. Nem értettem ezt az egészet, de aztán istentisztelet előtt egy órával megértettem:Pál erősít, bátorítja a tanítványok lelkét, hogy MARADJANAK MEG A HITBEN, MIVEL SOK NYOMORÚSÁGON ÁT KELL BEMENNÜNK  AZ ISTEN ORSZÁGÁBA (14,22). Megmaradni a hitben, mert nyomorúság is lesz. És meg sem fordul az apostol fejében, hogy vmi másba fogjon ezután a kövezés után. Tudja bizonyosan, hogy Isten ügye, az evangélium GYŐZELMES ÜGY, előbb vagy utóbb de mindenki erről meg fog bizonyosodni. 

És amit megértettem az az, ami nagyon sokszor volt a szomorú tapasztalatom: nagy áldások után, nagy örömök, áldásos szolgálat, áldásos ifi hétvége, egy áldott tábor, vagy a gyülekezetből, ifiből vkik elindultak, felébredtek, vagy akár a megtérésig is eljutottak, és a sok öröm a mennyben és a földön, ami ezzel együtt jár, vagy egy áldott szolgálat....és akkor utána jön egy nyomorúság, egy nyamvadt helyzet, egy pofon, egy akármi....és az számomra az üzenet: ne csüggedjek, ne essek kétségbe, mert Krisztus ügye győzni fog. Megáll az IStennek igéje. Ne adjam fel a bizonyságtevő életet, ne fáradjak bele beszélni egy családtagnak Krisztus szerelméről, ne adjam fel, hogy valakiért imádkozzak, valakinek az életet adó igét elmondjam, ne eréőtlenedjek el, ne bátortalanodjak el, mert be kell menni az isten országába, és be kell segíteni másokat is a Krisztussal való drága közösségbe. A gonosz is munkálkodik, félti a maga embereit, a maga foglyait, és mindent megtesz, h ha mást nem, legalább a kedvemet elvegye, de van egy győzedelmes Krisztusom, akibe kapaszkodhatok, aki erőt tud adni a felálláshoz. Aki tovább vezet, megkeményíti az arcomat, hogy jobban bírjam a pofont!?

És a Krisztus ügye megy tovább, és Pál is megy tovább. És menjek én is, ti is tovább, Lélek által vezetve! És legyenek történetek az életemben, életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, közösségeinkben: Krisztussal megélt történetek, győzelmek, kudarcok, örömök és könnyek, de hitben megtett utak, hitben járás.

Ezeket értettem meg, örülök, hogy megoszthattam veletek.

 

Szerkesztés dátuma: péntek, 2013. május 17. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,335


   


Tetszik