szerda, 2014. február 12. 14:50, Nézettség: 1111

  Kedves Szülők, Nagyszülők!   Az idei év első GYEREKKLUBJÁRA 2014. február 15-én, szombaton 10 órakor kerül sor. A téma: Mózes Midján földjén. Az alkalom üzenetei, amikről beszélni fogunk a gyerekeiknek: „Isten gondoskodik: bízd rá magad!  Isten a nehézségekkel is tanítani akar.Jótett helyébe jót várj.

szerda, 2014. február 12. 11:58, Nézettség: 1311

HÁZASSÁGUNKÉRT!   Hiába halljuk ezerszer, hogy egy házasságot csak úgy lehet életben tartani, ha rendszeresen gondozzuk, valahogy elengedjük a fülünk mellett. Az élet pörög, nincs idő megállni. Ezer és ezer dolognak akarunk megfelelni, így ez az utolsó, amire pénzt, energiát áldozunk.

csütörtök, 2014. január 30. 08:32, Nézettség: 1279

Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. (Ézs 50,4)Van olyan beszéd, amely elfárasztja a hallgatót, és van olyan, amely megerősíti. Mai igénk azt ígéri, hogy Isten megtanít úgy beszélni, hogy tudjuk erősíteni az elfáradtakat. Olyan jó lenne mindig érdemi választ adni a kérdésekre.

kedd, 2014. január 28. 13:06, Nézettség: 2203

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4,4)Aki elindult a Jézusba vetett hit útján, annak lelki táplálékra van szüksége, hogy tudjon azon járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a rendszeres táplálkozás.A lélek tápláléka az ige.

csütörtök, 2014. január 16. 17:14, Nézettség: 1480

IMAHÉT a Krisztus-hívők egységéért 2014. január 19–26. minden este 18.00 órától MÁRIA-TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN, melyet szeretetvendégség követ   1.

csütörtök, 2014. január 16. 17:19
6. nap: Együtt keressük az egységet
Bír 4,1‒9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1‒14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10‒15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24‒30 Ezután versengés is támadt közöttük
Az 1Kor 1,12‒13-ban olvasható széthúzás egyúttal az evangélium meghamisítását is jelenti, s ez ellenkezik Krisztus hívásával. Akkor léptünk egyet az egység helyreállítása felé, ha beismerjük ellentéteinket és széthúzásunkat, ahogy ezt a Kloé emberei tették.
Ahol pedig ellentétek és szakadások vannak, ott az olyan asszonyok, mint Debora és Kloé felemelik prófétai szavukat, és ráébresztenek minket, hogy meg kell békülnünk. Egy-egy ilyen prófétai hang arra is alkalmassá tesz minket, hogy miután újból egységre jutottunk, elinduljunk a közös cselekvés útján.
Azzal a törekvésünkkel, hogy egy értelemmel és egy véleményen legyünk, Isten egyúttal arra hív minket, hogy „keressük és kövessük a békességet” – ahogy mai zsoltárunk tanítja.
• Emlékszünk-e olyan esetre, amikor egyházunkban egy fájdalmas nézetkülönbséget nevén neveztek, s ezzel újra indulhatott fáradozásunk a teljesebb egységért?
• Milyen kérdések okoznak feszültséget közöttünk, akik magunkat Krisztus egy testének tartjuk? Milyen lehetőségeket látunk az egység megteremtésére?
csütörtök, 2014. január 16. 17:19
7. nap: Együtt tartozunk Krisztushoz
Ézs 19,19‒25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1‒12 Hová menjek, lelked elől?
1Kor 12,12‒26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38‒41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van
Ézsaiás látomása arról a napról szól, amikor majd egyiptomiak és asszírok, Izraellel együtt, mint egy nép fogják imádni Istent. A keresztyén egység Istennek az egész emberiség, sőt: az egész világegyetem egységét célzó világtervének része. Imádkozzunk, hogy jöjjön el az a nap, amikor az egy hit közösségében, egy úrvacsorai közösségben fogunk Istenhez imádkozni.
Isten sokféle felekezeti hagyomány ajándékával áldott meg minket. Ha elismerjük egymás ilyen ajándékait, akkor már előbbre jutottunk a látható egység útján.
Keresztségünk eggyé tett minket Krisztusban. Mi megbecsüljük saját egyházunkat, de Pál apostol arra emlékeztet, hogy mindannyian, akik az Úr nevét hívjuk segítségül, egyek vagyunk Krisztusban, mint egy test tagjai. Ezért nincs jogunk senkinek azt mondani: „Nincs rád szükségem” (1Kor 12,21).
• Mi a jele annak, hogy „Krisztushoz tartozunk”?
• Hogyan szoktunk a „Krisztushoz tartozás” hitvallásával visszaélni, s ezáltal egység helyett szakadást okozni?
csütörtök, 2014. január 16. 17:19
8. nap: Együtt hirdetjük az evangéliumot
Ézs 61,1‒4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
Zsolt 145,1‒7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
1Kor 15,1‒8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14‒21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára
Együtt hirdetjük újból az Ézsaiás által prófétált evangéliumot, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban beteljesedett, amelyet Pál apostol prédikált, az egyház pedig befogadott. Becsületesen tudomásul vesszük, milyen felekezeti sajátosságaink és különbözőségeink vannak, de nem tévesztjük szem elől közös feladatunkat, a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését sem.
Pál apostol azért küldetett, hogy „hirdesse az evangéliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy a Krisztus keresztje elveszítse erejét” (1Kor 1,17). Az egységhez vezető utat csak a kereszt erejében találhatjuk meg.
Az általunk hirdetett evangélium csak úgy lesz nekünk kézzel fogható és fontos hír, ha tanúsítani tudjuk, milyen hatást gyakorolt Jézus Krisztus a mi életünkre és gyülekezetünk életére.
• Hogyan fonódott össze az evangélium, amit mi kaptunk, az evangéliumot közvetítő emberek és korok művelődési és történelmi külsőségeivel?
• Ez az összefonódás akadályozta-e, s akadályozza-e ma is az egységet?
• Vajon hogyan válhatunk az evangélium hitelesebb tanúivá, ha erősödik a Krisztusban való egység?
péntek, 2013. december 13. 12:55, Nézettség: 1297

A történet egy iskolában, szünetben kezdődik, ahol három kisfiú, akik osztálytársak, beszélgetnek. Bárhol, bármelyik iskolában megtörténhetne. A jelenetből kiderül, a gyerekek mennyire nem tudják kezelni a saját családi problémáikat, hétköznapi iskolai viselkedésüket milyen nagyon befolyásolja az otthon problémája.

péntek, 2013. december 13. 13:07
Mikor? 2013. december 20. péntek 1O órai kezdettel
Hol? Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum díszterme
kedd, 2013. október 29. 14:09, Nézettség: 1366

  De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. (Jel 2,4) Ez egy levélből vett idézet. Jézus Krisztus levelet írt az efézusi gyülekezetnek, amelyben sok mindenért megdicséri, de utána ezt hiányolja életükből: az első szeretet eltűnt. Mit jelentett ez akkor és ma? Az első század végén a keresztény gyülekezetek intézményesedni kezdtek.

kedd, 2013. október 29. 13:58, Nézettség: 1195

2013. november 2-án, szombaton 10-től GYEREKKLUB, másnap, 2013. november 3-án, vasárnap reggel 10-től CSALÁDOS ISTENTISZTELET.Várjuk a kisebb korú gyerekeket is, velük külön csoportban fogunk foglalkozni.10 órakor találkozunk a Mária-téri református templomnál, és utána együtt megyünk ki a vöröscsárdai református imaházhoz, ahol ezt a GYEREKKLUBBOT tartjuk. Várunk szeretettel!

kedd, 2013. október 29. 10:29, Nézettség: 1544

Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus előadása 2013. november 3-án, vasárnap este 6-tól a Mária-téri református templomban!Mindannyian szeretnénk olyan társat, akivel egy bensőséges, szeretetteljes légkörben élhetünk. Ki legyen az. Illetve, én milyen társa leszek majd valakinek?Dr.

kedd, 2013. október 29. 09:24, Nézettség: 1376

Szeretettel meghívjunk házastárssával együtt egy HÁZASSÁGGONDOZÓ előadássorozatra, 2013. november 4-6 között a Mária-téri Református Templomba (str. Timotei Cipariu nr.1.), minden este 6 órai kezdettel.   Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus előadásaiban a férfi és nő közötti különbözőségekre és azok biblikus áthidalására, a konfliktusok Isten szerinti megoldására hívja fel.

Képek

136 bejegyzés | 8 / 14 oldal