Magyar Szövetségesek

Szétszórottságában élő magyarságunk sokszor teheti fel a kérdést: Még magyar vagyok-e? Tehát a kérdés az lenne: Ki is a magyar? – mert mércére szükség van!

A válasz röviden így szólhatna: „Aki egyben EMBER is és MAGYAR is! Vagyis akikben kölcsönös emberi és magyar felelősség van.

Bővebben szólva a magyar lét megélésének két alapfeltétele szükséges:

- Elsőként, hogy az egyetemes és egyben magyar értékrend és erkölcs szerinti MAGatartása legyen, ami abban válik nyilvánvalóvá, hogy valaki szabad nemesi magatartású (aki szabadon nemet tud mondani az öncélú hatalom és anyagi csábításának, - számára az isteni mérce a szabad és felelős lelkiismerete) de ugyanakkor áldozatot is hoz (szellemi, lelki, anyagi) minden nemzet, és elsősorban a magyar nemzet javára. NEMes és IGENes legyen egyszerre, anélkül, hogy összekeverné őket: az igenre (igazra) igent mond, a nemre (hamisra) pedig nemet.
- Másodikként a magyar nemzet hagyományait (eszmei-értékrendi, nyelvi, művelődési) vállalja és lehetőségeinek mértékében áthagyományozza, kisugározza környezete felé bárhol is éljen a világon.

Ezt az értékrendet - a mellérendelt kölcsönös felelősséget - a vezetés legfelsőbb szintjén egyedüliként a Magyar Szent Korona világraszóló értékrendje testesíti meg.

Adminisztrátor