Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Hétfő, 2024. április 15.

Történtek
334 éve hunyt el (1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (* 1632)
306 éve született (1718) Kollár Ádám Ferenc magyar jogtudós, császári és királyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója († 1783)
232 éve született (1792) Lányi Sámuel vízépítő mérnök, festőművész († 1860)
 

Kedd, 2024. április 16.

Történtek
Magyarországon a Holokauszt áldozatainak emléknapja.
510 éve történt (1514) Bakócz Tamás bíboros, Esztergom érseke, pápai legátusként közzéteszi X. Leó pápának az törökök ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a keresztes hadak vezetésére Dózsa György kap megbízást.
503 éve hunyt el (1521) Hedvig tescheni hercegnő, Szapolyai István nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469)
 

Szerda, 2024. április 17.

Történtek
694 éve történt (1330) Zách Felicián sikertelen merényletet kísérel meg Károly Róbert magyar király ellen.
419 éve történt (1605) A szerencsi országgyűlés Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választja.
354 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt-i) várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
 

Csütörtök, 2024. április 18.

Történtek
Műemléki Világnap, a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István Emlékérem átadása
426 éve történt (1598) Báthory Zsigmond lemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.
408 éve történt (1616) Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.
 

Péntek, 2024. április 19.

Történtek
231 éve született (1793) V. Ferdinánd magyar király, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875)
196 éve született (1828) Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos († 1900)
175 éve történt (1849) A nagysallói ütközetben Görgey Artúr csapataival győzelmet arat Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári csapatai felett.
 

Szombat, 2024. április 20.

Történtek
941 éve történt (1083) I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.
671 éve történt (1353) I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.
286 éve született (1738) Jelky András író, utazó († 1783)
 

Vasárnap, 2024. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
288 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
225 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)
 

Hétfő, 2024. április 22.

Történtek
1970 óta a Föld napja (Magyarországon 1990 óta).
A szerzői jog világnapja
163 éve született (1861) Gróf Tisza István politikus, magyar miniszterelnök († 1918)
 

Kedd, 2024. április 23.

Történtek
A könyv és a szerzői jogok világnapja (UNESCO)
A magyar nyelv napja
1027 éve hunyt el (997) Szent Adalbert püspök, (Szent István Király nevelője) vértanúhalállal (* 957)
 

Szerda, 2024. április 24.

Történtek
A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
A Rendőrség napja
Sárkányölő Szent György napja (egyes népeknél ez a nap április 23-ára esik).
 

Csütörtök, 2024. április 25.

Történtek
947 éve hunyt el (1077) I. Géza magyar király (* 1040 körül)
209 éve született (1815) Markusovszky Lajos orvos, egészségügyi reformer († 1893)
206 éve hunyt el (1818) Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora (* 1747)
 

Péntek, 2024. április 26.

Történtek
617 éve történt (1407) Tar Lőrinc kérésére Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel
534 éve hunyt el (1490) Hunyadi Mátyás magyar király halála Bécsben (* 1443)
200 éve hunyt el (1824) Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze (* 1757)
 

Szombat, 2024. április 27.

Történtek
A Halott és Megrokkant Dolgozók Nemzetközi Emléknapja
Szlovénia - Az Ellenállás Napja (a német, olasz, magyar megszállás ellen harcoló Felszabadítási Front 1941-es alapításának emléknapja).
163 éve hunyt el (1861) Palóczy László liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe (* 1783)
 

Vasárnap, 2024. április 28.

Történtek
893 éve történt (1131) Megkoronázzák II. Béla királyt.
282 éve hunyt el (1742) Harruckern János György német származású magyar nagybirtokos (* 1664)
270 éve született (1754) Gróf Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója († 1820)
 

Hétfő, 2024. április 29.

Történtek
1982 óta a tánc, táncművészet világnapja
161 éve született (1863) Kollányi Ferenc egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja († 1933)
159 éve született (1865) Jankovich Béla oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja, 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere († 1939)
 

Kedd, 2024. április 30.

Történtek
A katonazenekarok napja - 2003-től kezdve ünneplik, Lehár Ferenc születésnapján.
A méhek napja - A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére 1994-től. Célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése
353 éve hunyt el (1671) Bécsújhelyen kivégzik Zrínyi Péter horvát bánt (* 1621) és Frangepán Ferencet (* 1620 körül), Bécsben Nádasdy Ferenc országbírót (* 1625), Pozsonyban pedig Bónis Ferencet
 

Szerda, 2024. május 1.

Történtek
A munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja 1890 óta (Labour Day, International Workers' Day), kivéve az USA-ban és Kanadában.
A májusfa-állítás napja. Első katolikus feljegyzése talán a 14. század-ból való, de az itt élő keltának vagy eturnak nevezett népnél is megvolt, ott még az istennő násza keretében.
A népi hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó termés várható.
 

Csütörtök, 2024. május 2.

Történtek
387 éve történt (1637) III. Ferdinánd magyar király veszprémi püspökké és főispánná nevezi ki Jakusics Györgyöt.
117 éve hunyt el (1907) Forster Géza magyar mezőgazdász, agrárpolitikus (* 1850)
113 éve született (1911) Homoródi Lajos magyar földmérő mérnök, geofizikus († 1982)
 

Péntek, 2024. május 3.

Történtek
A Nap napja (UNEP)
754 éve hunyt el (1270) IV. Béla magyar király, az országépítő (* 1235)
240 éve született (1784) Horvát István történész, nyelvész († 1846)
 

Szombat, 2024. május 4.

Történtek
1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon (Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje)
1720 éve hunyt el (304) Szent Flórián vértanú
503 éve történt (1521) Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik.
 

Vasárnap, 2024. május 5.

Történtek
319 éve hunyt el (1705) I. Lipót magyar király, német-római császár (* 1640)
260 éve történt (1764) Mária Terézia megalapította a Szent István-rendet
247 éve született (1777) Hrabovszky János honvéd altábornagy († 1852)
 

Hétfő, 2024. május 6.

Történtek
Szt. György napja
409 éve történt (1615) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét.
389 éve történt (1635) Lósi Imre egri püspök egyházmegyei zsinatot tart Jászón.
 

Kedd, 2024. május 7.

Történtek
959 éve hunyt el (1065) Bajorországi Gizella magyar királyné, I. István király felesége (* 985 körül)
248 éve született (1776) Berzsenyi Dániel magyar költő († 1836)
197 éve született (1827) Vajda János magyar költő († 1897)
 

Szerda, 2024. május 8.

Történtek
A méltányos kereskedelem (Fair trade) világnapja.
A Nemzetközi Vöröskereszt napja.
494 éve hunyt el (1530) Báthory István nádor (* 1477)
 

Csütörtök, 2024. május 9.

Történtek
261 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
248 éve született (1776) József nádor (József Antal János Habsburg-Lotaringiai főherceg) († 1847)
248 éve született (1776) Nyiry István természettudós, matematikus, az MTA tagja († 1838)
 

Péntek, 2024. május 10.

Történtek
Madarak és fák napja
Magyarországon a mentők napja
271 éve született (1753) Zay Sámuel magyar természettudós, orvos († 1812)
 

Szombat, 2024. május 11.

Történtek
Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert I. Ferenc József.
264 éve született (1760) Pálóczi Horváth Ádám magyar költő, író († 1820)
261 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
 

Vasárnap, 2024. május 12.

Történtek
Az ápolónők nemzetközi napja. 1820-ban e napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-1856-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet.
291 éve született (1733) Sajnovics János a finnugor nyelvrokonság korai kutatója († 1785)
179 éve hunyt el (1845) Batsányi János magyar költő (* 1763)
 

Hétfő, 2024. május 13.

Történtek
Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban.
357 éve hunyt el (1667) Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem (* 1610 körül)
307 éve született (1717) Mária Terézia Habsburg-hercegnő, III. Károly magyar király (VI. Károly néven német-római császár) leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő († 1780)
 

Kedd, 2024. május 14.

Történtek
331 éve történt (1693) I. Lipót német-római császár, magyar király kiadja az Alvincziana resolutio-t (a Diploma Leopoldinum kiegészítését), amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól.
203 éve született (1821) Zsigmondy Vilmos magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője († 1888)
195 éve született (1829) Kamermayer Károly Budapest első polgármestere († 1897)
 

Szerda, 2024. május 15.

Történtek
1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja.
Nemzetközi Klíma Akciónap
209 éve hunyt el (1815) Szacsvay Sándor az első jelentős magyar újságíró (* 1752)
 

Csütörtök, 2024. május 16.

Történtek
159 éve született (1865) Holló Barnabás magyar szobrászművész († 1917)
143 éve történt (1881) Esztergomban megalakul a Magyar Vöröskereszt.
120 éve született (1904) Török Sándor magyar író, műfordító († 1985)