Irodalomtörténet, irodalomtudomány

Megosztás   Add a Startlaphoz  
Tanulmányok és kritikák
Boka László
Bevezetés a "szlovákiai magyar" irodalom olvasásába
Németh Zoltán
Dömötör Sándor
Szamosi János
Doktori (PhD) értekezés
Medgyesy-Schmikli Norbert
Gyalui Farkas
Magyarok a 20. században (1918-2000)
A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár
György Lajos
Geréb József
Müller Péter, P.
Örkény-drámák interpretációja
Erdélyi Margit, L.
Kabdebó Lóránt
17. század vége - 19. század eleje
Kovács Kiss Gyöngy
From the earliest times to the mid-1970's
Czigány Lóránt
Riedl Frigyes
Csapodi Csaba
Az előfizetők névsorával és a száz kötet részletes tartalomjegyzékével, valamint jókai összes irásainak bibliographiájával
Kozma Andor
Sztárai Mihály élete és szolgálata
Keveházi László
Komoróczy Emőke, G.
Schwarcz Katalin
Máthé Dénes
A. M. Tud. Akadémiától Gorove-díjjal jutalmazott pályamunka
Szigetvári Iván
Tanulmányok
Wilde Oscar
György Lajos
Hegedüs Géza

502 | 1 / 17 oldal