Természettudományok és matematika

Megosztás   Add a Startlaphoz  
Bevezetés a földtani megfigyelésbe
Vadász Elemér
Bugya Titusz
Darvas Ferenc, Augustin Béla, Schneider József
Zelenyák János
A gyógyszerkutatás múltja, jelene és lehetőségei
Buchwald Péter, Bodor A. András
Szenti Tibor
Zimmermann Ágoston, Zimmermann Gusztáv
A hegedűhang probléma végleges megoldása fizikusoknak, hegedűépítőknek és zenészeknek
Fuhr Karl
Pongrácz Pál
Apian-Bennewitz Paul Otto
Szakdolgozat
Tassy András
Pszichoanalitikai értekezések
Ferenczi Sándor
Diplomamunka
Bodács István
Zentai László
Zentai László
Magyar földrengés katalógus, 456-1995
Zsíros Tibor
Sepsi Árpád, Kohl István
Operationes plasticae
Balassa János
Kutatási zárótanulmány
Nagy János, Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Entz Domokos
Lopes Duarte, Pigafetta Filippo
Kerekes Sándor
Szakdolgozat
Gaál Dezső
Fucskó József, Bela Györgyi, Kajner Péter, Marossy Zoltán
Imreh Sz. István
Az 1854, évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletekkel és utasításokkal bővítve
Litschauer Lajos
Kovácsy Béla, Monostori Károly
A földmivelő, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára
Herman Ottó

623 | 2 / 21 oldal