Magyar hírességek - Felfedezők, utazók

   

Almásy György
Zsadányi és törökszentmiklósi Almásy György (Felsőlendva, 1867. augusztus 11. – Graz, 1933. szeptember 23.) Utazó, Ázsia-kutató, állattani és néprajzi gyűjtő. Almásy László Afrika-kutató édesapja.Édesapja, Almásy Ede, alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. Almásy György a grazi egyetemen szerzett – társadalmi rangjához illően – jogi doktorátust.
Almásy László
Zsadányi és törökszentmiklósi Almásy László (Borostyánkő, 1895. augusztus 22. – Salzburg, 1951. március 22.) utazó, Afrika-kutató, felfedező.Az angol beteg címû amerikai mozinak köszönhetõen sokak számára vált ismertebbé a magyar Almásy László Ede neve. Almásy személyéről mintázták Az angol beteg című játékfilm címszereplőjét.
Benyovszky Móric
Gróf Benyovszky Móric Ágost (Verbó, 1741 – Madagaszkár, 1786. május 23.): híres utazó, kalandor, emlékiratíró, Madagaszkár királya. Apja Benyovszky Sámuel, lovassági tábornok a császári hadseregnél, édesanyja báró Révay Róza.Az egyik leghíresebb magyar utazó katonának tanult, de 1758-ban otthagyta a császári hadsereget, és Litvániában telepedett le. Részese volt az 1767.
Berzenczey László
Görgényszentimrei primor Berzenczey László (Kolozsvár, 1820. június 26. – Budapest, 1884. november 14.) politikus, az 1848–49-es szabadságharcban kormánybiztos, utazó, őshazakutató.ÉletpályájaJómódú nemesi családban született. Székelyudvarhelyen végzett jogi tanulmányok után, 1840-ben Marosvásárhelyen táblai írnokként lépett állami szolgálatba.
Bíró Lajos
(1856 - 1931. szeptember 2.) zoológus, Pápua Új-Guinea növény- és állatvilágának első tudományos feldolgozója és ismertetője.Tasnádon született, iparoscsalád sarja volt. Gimnáziumi tanulmányait a zilahi és a debreceni református kollégiumokban végezte, ezután a református teológiai főiskolára iratkozott be.
Bölöni Farkas Sándor
Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795. január 15. – Kolozsvár, 1842. február 4.), erdélyi író, műfordító, utazó, művelődésszervező1805–1815 között a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. 1816–17-ben elvégezte a jogot a kolozsvári királyi líceumban, utána Wesselényi Miklóssal együtt a marosvásárhelyi ítélőtáblán folytatott joggyakorlatot.
 
(Komárom, 1694. augusztus 23. - Genova közelében 1752. november 19.) magyar jezsuita hittérítő, utazó. Több, mint húsz éves dél-amerikai tevékenysége során több indián törzs megtérítésén és oktatásán dolgozott a mai Ecuador, Kolumbia és Peru területén, valamint felfedezőutakat vezetett, többek között Quitoból Panamába illetve Quitoból az Andokon át az Amazonas torkolatáig.
Cholnoky Jenő
(Veszprém, 1870. július 23. – Budapest, 1950. július 5.) író, földrajztudós, tanár, az MTA tagja.Cholnoky Viktor (magyar író, újságíró, műfordító) öccse és Cholnoky László (író) bátyja volt. Középiskoláit Veszprémben és Pápán végezte. Érdeklődése már ebben a korban a földrajzra irányult, gimnazista korában írta első „földrajzkönyveit”.
 
(Turja, 1781 – ?) utazó, nyelvész.Tanult Pécsen és Késmárkon; 1802–1816-ig beutazta Törökországot, Kis-Ázsiát és Oroszországot, mialatt nyelvismereteit gyarapította; 1830-ban magánzó volt szülőhelyén.
Déchy Mór
Déchy Mór (marosdécsei) (Buda, 1851. november 4. - Budapest, 1917. február 8.) utazó, geográfusJogot és emellett geológiát és földrajzot tanult a bécsi egyetemen. 1872-ben részt vett a Magyar Földrajzi Társaság alapításában. E társaságnak később alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Kitűnő alpinista volt és igen sokat utazott.

37 cikk | 1 / 4 oldal