Magyar hírességek - Írók, költök

   

Déry Tibor
Déry Tibor (1894-1977)   1894. október 18-án született Budapesten.   Zsidó eredetű nagypolgári család sarja; apja, Déry (Deutsch) Károly ügyvéd, anyja, Rosenberg Ernesztin gazdag osztrák családból származott. Ezen a képen Édesanyjával látható. 1898-1901 között csonttuberkulózisa miatt többször megoperálták. 1911-ben kereskedelmi érettségi vizsgát tett, 1911-12-ben St.
Dorosmai János
(1886-1966) Adásztevelen született 1886. április 26-án. Édesanyja még az iskola kezdés előtt megtanította írni, olvasni. Máslakon a német iskola két osztályát végezte, utána Erdélybe, Aradra költöztek, majd innen is tovább Sofronyára. Aradon járt polgári, majd felsőkereskedelmi iskolába. 1904-ben érettségizett.
Dukai Takách Judit
vagy Dukai Takács Judit, költői nevén Malvina (Duka, 1795. augusztus 9. – Sopron, 1836. április 15.) magyar költőnő, Berzsenyi Dániel versének címéből vált ismertté neve. Takách István birtokos és muzsai Vittnyédy Terézia leánya, született 1795. augusztus 9-én Dukán (Vas megye).
Fodor József
(Nagyilonda, 1898. április 22. – Budapest, 1973. október 7.) magyar költő, író, újságíró, műfordító.   Tordán érettségizett. 1916-ban bevonult katonának. 1919-ben vöröskatonaként harcolt a román királyi hadsereg ellen. Ezután pár évig alkalmi munkákból élt. 1923-tól Mikes Lajos közölte verseit Az Estben. 1928-tól a Nyugatban is rendszeresen jelentek meg versei.
Füst Milán
Füst Milán (1888-1967)   Budapesten született 1888. július 1-én.   Eredeti neve Fürst Milán Konstantin. Elszegényedett zsidó kispolgári családban született. Apja Fürst Márton hivatalnok, anyja Weisz Jozefin. 1904-ben tüdőbetegsége miatt Abbáziába került, naplóírásba kezdett; ezt 1944-ig folytatta. 1944-45-ben naplójának nagyobb része megsemmisült.
Heltai Gáspár
  Heltai Gáspár (?-1574)   Heltai Gáspár a neve alapján valószínűleg a Szeben megyei Heltauban (Nagydisznód) született szász családból, az időpontot nem ismerjük. 1543-ban a németországi Wittenbergben tanult, és a következő évtől kezdve mint szász evangélikus lelkész működött Kolozsvárott és a város patrícius polgárságához tartozott.
 
Holl Béla, szerzetesi nevén: Adalbertus a S. Ladislao (Budapest, 1922. április 21. – Budapest, 1997. március 12.) piarista szerzetes, irodalomtörténész.   Élete   Budapesten született. Édesanyja 1929-ben elhagyta a családot, attól kezdve húgával együtt apja, (stahlbergi) Holl Bertalan nevelte, aki a Fővárosi Vízművek műszaki főfelügyelője volt.
Illyés Gyula
  Illyés Gyula (1902-1983)   Felsőrácegrespusztán született, 1902. november 2-án.   Apja Illés János uradalmi gépész, anyja Kállay Ida. A gimnázium alsó osztályait több helyen végezte; előbb Dombóváron (1913-14), majd Bonyhádon (1914-16), majd szülei 1916-os válása után, mikor anyjával a fővárosba költözött, a budapesti Munkácsy Mihály utcai gimnázium (1916-17) következett.
Janikovszky Éva
Janikovszky Éva (született Kucses Éva) (Szeged, 1926. április 23. – Budapest, 2003. július 14.) író, költő, szerkesztő, Kossuth-díjas gyermek- és ifjúsági könyvek írója. A Bajza utca lakója volt.   Tanulmányai 1944–1948-ig a Szegedi Tudományegyetemen filozófia, néprajz, magyar és német szakon folytatta tanulmányait.
Janus Pannonius
  Janus Pannonius (1434-1472)   1434. augusztus 29-én született Kőrös megyében, Szlavóniában, horvát kisnemesi családból.   Pontos születési helye ismeretlen, eredeti neve csak latinul, Johannes de Chesmicze formában maradt ránk, enek nemzeti nyelvű változatait - Csezmiczei János, Jan Česmički - az utókortól kapta.

76 cikk | 3 / 8 oldal