Magyar hírességek - Írók, költök

   

Jókai Mór
Jókai Mór (1825-1904)   1825. február 18-án született Révkomáromban, nemesi, értelmiségi családban.   Apja Ásvay Jókay József hites ügyvéd és árvagyám, édesanyja Pulay Mária. Két idősebb testvére: Károly és Eszter. 1831-ben kezdi elemi iskoláit. 1835 őszén Pozsonyba megy német szóra, cseregyermekként két tanévre.
József Attila
József Attila (1905-1937)   1905. április 11-én Budapesten született.   Apja Iosifu Aron szappanfőző munkás; anyja, Pőcze Borbála parasztcsaládból származó mosónő. Hatodik gyermekként született, ekkor azonban csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja 1908-ban elhagyta családját: Romániában újra nősült.
Juhász Gyula
Juhász Gyula (1883-1937)   Szegeden született 1883. április 4-én.   Juhász Gyula és Édesanyja Apai nagyapja asztalos; az anyai az utolsó szegedi gombkötőmester. Apja, Juhász Illés posta- és távirdafőtiszt, anyja Kálló Matild; szüleinek első, bátortalan, zárkózott természetű gyermeke. 1893-1902 között a szegedi piarista gimnázium tanulója volt. 1899.
Karacs Teréz
(Pest, 1808. április 18. – Békés, 1892. október 7.) pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. Apja, Karacs Ferenc rézmetsző és térképész volt, anyja, Takács Éva író. Házukban gyakran megfordultak a kor szellemi vezetői, például Fáy András, Kazinczy Ferenc, Garay János, Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc. Katona József lakott is náluk egy ideig, itt írta meg a Bánk bánt.
Karinthy Frigyes
Karinthy Frigyes (1887-1938)   Budapesten született 1887. június 25-én.   Apja Karinthy József tisztviselő, anyja Engel Karolina; Frigyes a család ötödik gyermeke. 1893-ban meghal édesanyja. Anyjának korai elvesztése, az eleven szellemi környezet és Budapest világvárossá fejlődése meghatározó gyermekkori élménye.
Kármán József
Kármán József (1768-1795)   A felvidéki Losoncon született 1768. március 14-én.   Művelt és jó összeköttetésekkel rendelkező protestáns lelkészfamília gyermeke, apja Kármán József evangélikus lelkész, később püspök, anyja Szalay Klára. A család nemzedékekre visszamenően a Rádayak párfogását élvezte, s az ifjú Kármán József is profitált e kapcsolatból.
Kassák Lajos
Kassák Lajos (1887-1967)   1887. március 20-án született Érsekújváron (Szlovákia).   Apja önpusztító alkat; anyja a Mutter, a munkásasszony jelképe, aki sem önmagával, sem a környezetével nem köt alkut (Levelek anyámhoz). A körülmények, a család, a környezet elleni lázadás tizenkét éves kora körül következik be; félbeszakítja iskolai tanulmányait.
Katona József
Katona József (Kecskemét, 1791. november 11. – Kecskemét, 1830. április 16.) a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. Édesapja Katona József takácsmester, édesanyja Borbák Ilona. Elemi tanulmányait 1798-1802 között a kecskeméti római katolikus iskolában végezte. A gimnáziumi éveket a pesti, kecskeméti és szegedi piaristáknál töltötte.
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc (1759-1831)   Érsemlyénben született 1759. október 17-én.   Apja Kazinczy József, anyja  Bossányi Zsuzsanna.; ősei a Rákóczi-család szolgálatában emelkedtek fel gazdag középbirtokosokká.   Apja nagy gondot fordított gyermekeinek neveltetésére. Ferenc otthon kezdett tanulni, ötéves korában írja első levelét szüleinek. 1768-ban öccsével Késmárkra kerül; 1769.
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond (1814-1875)   Alvincon született, 1814. június 12-én.   Ősi erdélyi arisztokrata család sarja, apjának, Kemény Sámuelnek Csóka Rozáliával kötött második házasságából született. 1820-23-ban Zalatnán tanult, apja halála után, 1823-ban kezdődött a féltestvérei által indított áldatlan birtokpör, amelynek során anyja elvesztette birtokai jelentős részét.

76 cikk | 4 / 8 oldal