Freund Antal


Freund Antal

Néhány éve kezdett szobrászattal foglalkozni. Az autodidakta művész első szobrát Édesapjáról készítette mészkőből. Néhány kisebb munka után Szatmári Juhos László szobrászművész műhelyében készítette el első bronzszobrát.

Ez a szobor 1995-ben a Babits Mihály Művelődési Központban rendezett gyűjteményes amatőr kiállítás pályadíját nyerte el. "András bácsi" című szobra újabb elismerést, az "Alisca Borrend" tagságát hozta számára. Első önálló kiállítása Szekszárdon, az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán volt 1996 decemberében.

Szobrainak anyaga kő, bronz, terrakotta. Mindegyik technika más-más lehetőséget és kihívást jelent számára. Szobrai, kisplasztikái emberközeliek, témáiban a jellem, a szellem, a lélekábrázolás, a gondolatok megjelenítése, az érzések kifejezése alapvető fontosságú.

Személyes élményeit és történelmi-mitológiai olvasmányainak alakjait formázza meg műveiben. Munkáit bemutatta a szekszárdi Városi TV is.

Tagja a Független Magyar Képzőművészeti Szalonnak és a Tolnai Bárka Képzőművészeti Körnek.

Szekszárdon él és alkot.

 

"Freund Antal pár évvel ezelőtt tűnt fel egy kollektív kiállításon, amit a megyeszékhely művelődési házában rendeztek. Polgári szakképzettségét tekintve fogtechnikus. Ez a mesterség kézügyességet, precízitást feltételez. Egy-egy elkészült fogsor nem tekinthető-e kisplasztikai remekműnek?

Freund Antal annyiban változtatott gondolatainak megtestesítésén, hogy más anyagban szólal meg. Az új formavilágban emberekre emlékeztetnek bronzba öntött alakjai.

Milyenek ezek az emberalakok? Kicsinyek, erőtlenek, mint többségében mi magunk, ha a természet hatalmasságához mérjük valónkat. Apró, pici ember egy óriásnak tűnő áttörhetetlen kőfal előtt szitkozódik tehetetlen dühében. Hányszor éreztük már magunkat ilyen akadály előtt, amikor minden összedőlni látszott? Hányszor viaskodtunk szemben álló erőkkel, ütköztünk falakba? Tekintetünket egy felénk hátat fordító, ülő férfi alakja vonzza. "Befejezetlen történet" a címe. Miért fordít hátat a világnak, hova, milyen jövőbe tekint a környezettől elfordulva a félre csúszott sapkás ember?

Az "Éden" elnevezésű terrakottán egy ruhátlan női és férfi alak simul egymáshoz. Összetartoznak, amint összefonta alakjukat, amint összesodorta hajukat a valahonnan jövő erő, szél! Semmiben állnak! Gótikusan megnyújtott alakjuk szinte lebeg! Csak egymáséi, csak így együtt igaz minden, ami az ember számára "édeni" lehet.

Freund Antal negyvenedik életévén túl jutott oda, hogy másoknak is meg tudja

mutatni, milyen tisztelettel áll a Természetben!"

(Decsi Kiss János cikke alapján)


Szerkesztés dátuma: szerda, 2019. december 4. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 710 Kategória: Képzőművészek » Szobrászművészek
Előző cikk: Franz Xaver Messerschmidt Következő cikk: Fusz György

Forrás:
www.tolnaart.hu


   Tetszik  

Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: