Albert Ádám


Albert Ádám

 

1975, Veszprém 

 

Albert Ádám a jelentés analitikus mérnöke. már korábbi művei is - amelyek a művészetet bemutató intézményrendszer határán, még inkább azon kívül léptek működésbe - egy olyan konceptuális alkotásmódról árulkodtak, amelynek során a művész, miközben maga is művészetet hoz létre, arra a folyamatra reflektál, amiben a mű, nem csak, mint dolog, hanem mint a „művészet” jelentésének absztrakt hordozója jön létre. laboratóriumi street-artként is értelmezhető zománctábláinak egyik fő kérdése a művészetként való bemutatásra vonatkozott: a mű helye, institucionális pozícionáltsága miként befolyásolja a befogadó kondícionált látását? mi különböztet meg két formát - a művészetet a nem-művészettől – egymástól akkor, ha ugyanazok a hordozófelületeik és ugyanabba a szövetbe ágyazódnak be? A (művészet, mint) jel képes-e egy önmagán túl levő jelentés felé mutatni?

A művész most még ennél is tovább megy: a művészet absztrakt kódrendszerének mediatizálhatóságára kérdez rá. műveinek alkotóelemeivé, építőkockáivá olyan piktogrammokat tesz meg, amik a művészet jelentésátadási potenciálját vizsgálják.tipográfiai affinitással is bíró képei amellett, hogy egy vizuális vázrendszer alapjait képezik, tájékozódási pontokat jelölnek ki a befogadó számára a jelentésgenerálás mechanizmusában. A művészet ugyanis egy olyan retinális gépezetként is felfogható, amelynek lecsupaszított vizuális automatizmusai lendülnek működésbe a galériatérben. A művész az alkalmazott technikától, technológiától függetlenül olyan letisztított csatornákat használ, amelyekben semmilyen zavaró elem nem található. Nincs interferencia – még a hibaüzenet is a gépezetbe van komponálva. A művész minden meghúzott vonala határozott és a grafikai jelentéstöbblet szempontjából is átgondolt. A jelentés átadás-átvétel tiszta mechanizmusai pulzálnak a minimalizmussal és monokronitással átitatott művekben.

Albert Ádám olyan desztillált konstrukciókkal dolgozik, amiket a decoder „brand” jelével lát el. A formák olyan adó-vevő berendezések mimikrijét öltik magukra, amik a jelentésközvetítés mechanizmusaira mutatnak rá. A kvázi-tárgyak jel-tömbökként funkcionálnak a térben, amelyek azt a folyamatot hivatottak kiemelni, amely során egy jel áthalad ezen az ontológiai masinérián és végül egy közös megfejtőkulcs révén jelentéssé, testté válik. A jel kimenete és bemenete, egy közös kódolási mechanizmus meglétét feltételezi, amit Albert Ádám elemez a műveiben. A művész dekódolt gondolkodásának stációi ily módon vizuálisan is benne foglaltatnak kiállított képeiben. Albert Ádám alkotásai, azonban nem csak vázak és szikár konceptuális konstrukciók. A minimalizmuson edzett befogadó szemének pontosságuk retinális élvezetet is ígérnek.

 

 

Tanulmányok

 

2005-2010 Magyar Képzőművészeti Egyetem, DLA program, Budapest 

1998-2003 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

Díjak, ösztöndíjak 2009 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

2009-2012 Derkovits Gyula Ösztöndíj 

2007 Római Magyar Akadémia Ösztöndíja 

2007 Essl Award 2007, I. díj 

2002-2003 Erasmus ösztöndíj - Akademie der Bildenden Künste München 

2001-2002 Köztársasági Ösztöndíj

  

Egyéni kiállítások 

2011 Never take a trip alone, NextArt Galéria, Budapest 

2009 p, Magyar Kulturális Intézet, Pozsony (SK) 

H.W.A.Á. - Free your mind (Heidi Wooddal), Studió Galéria, Budapes 

2008 decoder, NextArt Galéria, Budapest 

2007 Mechanikus Paradicsom - Szabó Ádámmal, INDA Galéria, Budapest 

2005 mintha, Menü Pont, Műcsarnok/ Kunsthalle, Budapest 

identify yourself, Csikász Galéria, Művészetek Háza, Veszprém

 

 

Csoportos kiállítások 

2011 Magáért Beszél, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

Summer.Next.IV. – Work in Progress, NextArt Galéria, Budapest 

Senior, Studió Galéria, Budapest 

Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest 

2010 JCE Biennial of Contemporary Art, Galerie Im Traklhaus, Salzburg, (A) 

Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest 

Anatomy of a Street, London Festival of Architecture, Church Street, London, (UK) 

Summer.Next.III., NextArt Galéria, Budapest 

Donumenta – 2010 Ungarn, Regensburg, (D) 

2009 Fiatal Kortárs Állásfoglalások, Pécs, Zsolnay gyár 

Pixelek, Ernst Múzeum, Budapes 

Városbújócska, Holdudvar Galéria, Budapes 

Art Cologne, New Contemporary, Köln, Germany 

Pixels, Ernst Múzeum, Budapest 

2008 Summer.Next, NextArt Galéria, Budapest 

Gyep/tégla, Holdudvar Galéria, Budapest 

Lenmechanika, Ernst Múzeum, Budapest 

Tetszőleges lényeg - A táj 2000 után, Szombathelyi Képtár, Szombathely 

LADA 2008 Rundgang der SpinnereiGalerien Leipzig, Leipzig (D) 

Essl Award, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, (D) 

Nem kötelező! – Studió Galéria, Budapest 

2007 Essl Award Winners, Essl Museum, Wien / Klosterneuburg (A) 

Hírtelen, Dorottya Galéria, Budapest 

Essl Award 2007 / 10 Essl Award Nominees, Ludwig Múzeum, Budapest 

2006 Vorfahrt - Kunst im Spannungsfeld zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, - Nemzetközi public art eseménysorozat, Stuttgart, (D)

 

Albert Ádám a jelentés analitiku


Szerkesztés dátuma: péntek, 2012. augusztus 24.
Nézettség: 3,321 Kategória: Képzőművészek » Szobrászművészek
Előző cikk: Adorjáni Endre Következő cikk: Albert Ildikó


   
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: